Staicele - Reportāžas - Āboltiņu dzimtas salidojums

23.08.2009.
„Koks varens zaro, zemes spēku dzēris” – Āboltiņu dzimtas salidojums


Jaukā augusta svētdienā Vīķu „Dzirnzemniekos” pie laipnās un atsaucīgās saimnieces Tijas Vaserbergas uz pirmo Āboltiņu dzimtas salidojumu pulcējās vairāki desmiti cilvēku, šīs dzimtas pārstāvju.


Āboltiņu dzimtas saknes Latvijas zemē aug kopš 18. gadsimta, un mūsu zars sākas ar dzimtas tēvu vārdā Eduards. Gadu gaitā dzimtas koka zari auguši un pletušies plašumā jau līdz devītajai paaudzei. Āboltiņu dzimtu šodien gribas salīdzināt ar Salacas upi, pie kuras tās pārstāvji vienmēr dzīvojuši - Salaca plūst no Burtniekiem līdz jūrai, bet Āboltiņu dzīves ceļš paaudžu paaudzēs vijies pretēji – no Vecsalacas līdz pat Burtniekam.

Mēs nevaram izvēlēties dzimtu, no kuras nākam, mēs nevaram izmainīt savu pagātni, bet mums tā ir jāzina, lai varētu izmainīt savu un dzimtas nākotni, jo vienmēr pastāv iespēja padarīt savu dzimtu par vislabāko un varenāko pasaulē.

Salidojumā ar lielu interesi katrs klātesošais centās atrast savu ciltskoka zariņu, pētīja savus vecākus un vecvecākus.


Āboltiņu vecākās pārstāves Mērija Katucāne un Vija Āboltiņa.


Pasākums bija apliecinājums ieguldītajam un ierosme turpmākajam darbam pie dzimtas vēstures pētīšanas, lai garajos ziemas vakaros tas varētu turpināties. Šo darbu pašaizliedzīgi uzņēmušās un veic Indra Jaunzeme (augšējā attēlā) un Daira Mangulsone (apakšējā attēlā centrā).

Ceram, ka šāda satikšanās tradīcija turpināsies, lai mēs nākotnē viens otru nepazaudētu.

Āboltiņu dzimtas pārstāve Inese Timermane