Staicele - Reportāžas - Limbažu raj. Projektu konkursu noslēguma pasākums

05.08.2009.
„Mēs paši!” - svētki projektu rakstītājiem un realizētājiem


5. augustā Tūjas viesu namā „Vecmuiža” pulcējās bijušā Limbažu rajona projektu rakstītāji, kuri guva atbalstu Limbažu rajona padomes un VAS Latvijas Hipotēku un zemes bankas izsludinātajā projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem”. Šogad atbalstu guva arī divi projekti no Staiceles – lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” vārdā Ainas Bergas iesniegtais projekts „Ikvienam savas tautas mūžs līdz gavilēm, līdz sāpēm jāizdzīvo!”, kura rezultātā kopīgi ar Staiceles pilsētas domes atbalstu, kapsētā tika ierīkota aka, un piemiņas vietā visos karos kritušajiem staiceliešiem iestādītas puķes. Otru atbalstīto projektu interešu grupas vārdā iesniedza Inese Timermane. Viņa projektā „Mēs par veselīgu dzīvesveidu” paredzēja labiekārtot nūjošanas taku līdz Rungu avotiņam, avotiņa apkārtni. Pašlaik projekts vēl tiek realizēts, bet nūjošanas inventārs interesentiem būs jāgādā pašiem.

Projektu konkurss „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” notiek jau trešo gadu, taču šajā gadā bijušā rajona organizāciju, biedrību un interešu grupu aktivitāte bija vislielākā - kopumā atbalstu saņēma 29 projekti.


Pasākuma atklāšanā Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers (attēlā kopā ar pasākuma vadītājiem Baibu un Arvīdu) bija pārliecināts, ka šāda veida aktivitātes un tradīciju nevar pazaudēt, neskatoties uz to, ka šobrīd Limbažu rajona vietā izveidoti 4 novadi – Limbažu, Salacgrīvas, Alojas un Krimuldas: „Zinu, ka šādi konkursi notiks arī turpmāk.” Viņš pateicās sadarbības partneriem: „Prieks, ka Limbažu rajona padomei ir draugi Hipotēku un zemes bankā. Šie cilvēki devuši vēl lielāku stimulu un uzlikuši lielāku atbildību tam, ko darām. Viņu dāvātais finansējums un attieksme pret šāda veida projektiem ir lieliska, pilna sapratnes par situāciju laukos, par to, ko katrs cilvēks spēj izdarīt, ja viņa iniciatīvu atbalsta.”


„Kad esam kopā ar labiem cilvēkiem, vienmēr spīd saule,” iesāka Hipotēku un zemes bankas Korporatīvās daļas vadītāja Anita Šalme (attēlā kopā ar Vinetu Miķelsoni). „Mums ir patiess prieks, ka varējām būt kopā trešo gadu. Nākot iekšā viesu namā, jūs redzējāt 5 karogus, kur nebija rakstīts bankas vārds, bet vārdi – „Mēs paši!”.


Tā ir kustība, kuru banka realizē jau septīto gadu – kurš gan mūsu vietā darīs, ja ne mēs paši...”


Bankas pārstāve dāvināja trīs čekus 100, 200 un 300 latu vērtībā trīs 2008. gada projektu iesniedzējiem, kuru projekta nozīmība pierādījusies ilgtermiņā - Laimai Šēriņai (attēlā), Lauvu iedzīvotājai, Jolantai Rābantei, izglītības biedrības „Imanta” vadītājai un Ilzei Kļaviņai, folkloras kopas „Putni” vadītājai. Naudas summu projektu darba grupas varēs izlietot šajā vai nākošajā gadā savus sapņu un ieceru realizēšanai.


Pateicību par darbu saņēma projektu konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšanas komisija - Ivars Birzgalis (attēlā), Limbažu pilsētas Uzņēmēju padomes priekšsēdētājs, Īrisa Daiņa, laikraksta „Auseklis” redaktore, Vineta Miķelsone, Hipotēku bankas Limbažu filiāles vadītāja, Dace Tauriņa, Jaunatnes lietu koordinatore, Didzis Zemmers, Limbažu novada domes priekšsēdētājs, Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs un Dace Vilne, Alojas novada domes priekšsēdētāja.

No visiem maziem darbiņiem radies viens liels kopīgs veikums, kas dod gandarījumu par piepildītām iecerēm un idejām. Projektu konkursa organizatori un atbalstītāji šodien itin bieži aicināja svētku dalībniekus aplaudēt pašiem sev - darītājiem. Katrs projekta iesniedzējs tika aicināts teikt labus vēlējumus un pievienot mazu malkas pagalīti kopīgajam ugunskuram, – kas dos gaismu un siltumu.

Projektu realizācijas rezultātā paveikti dažādi darbi – izdoti bukleti, grāmatas, ierīkots skolas muzejs, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi guvuši atbalstu jubilejas pasākumu rīkošanai, koncertprogrammu izveidošanai, notikuši bērnu folkloras svētki, nometnes, tikšanās, brīvprātīgo ugunsdzēsēju aktivitātes Limbažos un Ainažos, Ozolmuižā labiekārtots sporta laukums, Augstrozē – baznīcas apkārtne u.c.


Staiceliete Aina Berga: „Ja patlaban ir sauklis „Sasildīsim Latviju!”, tad es domāju, ka mūsu mazie darbiņi ietilpst tieši šajā uzsaukumā. Mūsu ugunskurs arī sasildīs Latviju!”


Mazo pagalīti kopīgajam ugunskuram pievieno staiceliete Inese Timermane.


Ideju atbalsta ugunskuru aizdedzināja Didzis Zemmers, Vineta Miķelsone, Ivars Birzgalis un Liene Preimane.

Čaklajiem un ideju bagātajiem ļaudīm, noderīgo un interesanto projektu realizētājiem šodien vairākas dāvanas – ...


... ansambļa „Bellacord” koncerts, ...


... grāmata „Pirtnieku stāsti”, kas iznākusi ar Hipotēku un Zemes bankas atbalstu,

kā arī brīnišķīgs svētku mielasts, par ko gādāja saimnieces no Kokneses.


Pasākuma laikā dziesmu un danču tūres, ...


... interesantāko galvassegu īpašnieku apbalvošana un...


... kopīga vārda IDEJA veidošana no mazajām gaismiņām.

No Staiceles pasākumā piedalījās abu konkursā atbalstīto projektu iesniedzēji un realizētāji (attēlā no kreisās) - Valdis un Inese Timermaņi, Ilga Līsmane, Ieva Rozenberga, Intars Teļšinskis, Antis un Aina Bergi, Jānis Treijs, Indra Ustrisova un Ieva Drone (fotografē).

Staiceliešu vārdā – paldies par jauko pasākumu!

Ieva Drone