Staicele - Reportāžas - Alojas novada domes 1. sēde

21.07.2009.
Alojas novada domes pirmā sēde


21. jūlijā Alojas kultūras namā uz pirmo sēdi pulcējās jaunā sasaukuma 15 deputāti un interesenti no visām četrām novadu veidojošām pašvaldībām.


Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoga Jāņa Ansona trompetes solo klātesošos noskaņoja jaunam 4 gadus ilgam darba cēlienam.


Sēdi atklāja novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Agris Rubenis.


Vispirms tika izveidota balsu skaitīšanas komisija 5 cilvēku sastāvā (no katras partijas pa vienam pārstāvim) – Sandra Fiļipova (JL), Modris Minalto (ZZS), Inese Bite (TP), Ilga Šmite (PS) un Inga Mauriņa-Kaļva (VL). Komisijas locekļi no sava vidus par priekšsēdētāju ievēlēja Ilgu Šmiti.

Alojas novada domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti trīs kandidāti – „Pilsoniskās savienības” deputāti izvirzīja Daci Vilni (TP), partijas „Visu Latvijai!” deputāti izvirzīja Valdi Bārdu (ZZS), bet Zaļo un Zemnieku savienības deputāti - Jāni Bakmani (PS). Jānis Bakmanis savu kandidatūru atsauca.


Aizklātā balsošanā deputāti izteica atbalstu vienam no diviem kandidātiem.

Iegūstot 8 balsis, Dace Vilne kļuva par Alojas novada domes priekšsēdētāju. Valdis Bārda ieguva 7 balsis.

Saņēmusi pirmos apsveikumus, Vilnes kundze uzrunāja klātesošos:
„Gribu pateikties visiem, kas mani atbalstījuši, un arī tiem, kas nav atbalstījuši, jo stipra opozīcija veicina cīņas sparu un neļauj ieslīgt rutīnā. Alojas novads veidojies ilgstoši, smagi un grūti, mēs Latvijas vēsturē esam vienas no pēdējām pašvaldībām, kas veido novadu. Ceru, ka turpmāk mēs ar tādām negatīvām ziņām Latvijas vēsturē neieiesim, un visi sapratīsim, ka cilvēki, kas balsojuši par vienu no pieciem sarakstiem, nav gribējuši, ka mēs pie šī galda naidojamies. Jau vairākkārt esmu sacījusi, ka mūsu novads ir liels un plašs, un gudru cilvēku bagāts, un šie gudrie cilvēki izraudzījuši mūs, kas turpmāk pārstāvēs viņu intereses. Es negrasos strādāt vienas vai otras pilsētas, vai viena vai otra grupējuma labā, bet - kopā ar visiem cilvēkiem, kas mani atbalstījuši, - strādāt novada labā. Lai cik smagas bijušas mūsu iepriekšējās sarunas, un laiku pa laikam pasprukuši arī skarbāki vārdi, ļoti ceru, ka turpmāk veidosim sadarbību un ka šī sadarbība būs veiksmīga.”

Ārkārtas domes sēde

21. jūlijā pēc trīs stundu pārtraukuma deputāti turpināja darbu ārkārtas domes sēdē, kurā izskatīja 10 jautājumus:

1. Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšana.

2. Alojas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana.

3. Alojas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā.

4.Alojas novada administratīvā centra noteikšana.

5. Par Alojas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.

6. Par bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu.

7. Par Alojas novada domes priekšsēdētājas un deputātu darba samaksu.

8. Par Alojas novada pašvaldības administrācijas kā budžeta iestādes izveidošanu.

9. Par Alojas novada pašvaldības administrācijas kā budžeta iestādes Nolikuma pieņemšanu.

10. Alojas novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 1 Alojas novada pašvaldības Nolikuma pieņemšana.

Novada domes priekšsēdētājas vietnieka amatam tika izvirzīti divi kandidāti – Jānis Bakmanis un Valdis Bārda. Aizklātā balsojumā par Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieku ar 8 balsīm tika ievēlēts Jānis Bakmanis, Valdim Bārdam – 7 balsis.

Deputāti strādās 5 pastāvīgās komitejās - Finanšu, Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, Kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu un Sociālo jautājumu komitejā.

Alojas novada pašvaldības izpilddirektora amatam tika izvirzītas divas kandidatūras – Gundars Karlsons un Gatis Endziņš. Ar balsu vairākumu izpilddirektora amatā tika iecelts Gundars Karlsons.

Vienbalsīgi par Alojas novada administratīvo centru tika noteikta Alojas pilsēta.


Sēdē vārdu lūdza un Alojas pilsētas simbolisko atslēgu jaunajai priekšsēdētājai nodeva līdzšinējais Alojas pašvaldības vadītājs Aloizs Koļesņikovs: „Šodien jūs uzņematies ļoti grūtu un atbildīgu uzdevumu, tāpēc mans aicinājums – esat vienoti!


Man prieks, ka par novada centru kļuva Aloja. Lai jaunais novada centrs vienmēr atvērts visiem novada iedzīvotājiem, lai jaunais novads ir kā viena draudzīga ģimene. Vēlu panākumus!”

Dažādus lēmumus pieņemot, bieži balsojumā parādījās skaitļi 7 un 8, kas ļāva secināt, ka Alojas novada domes 15 deputāti šobrīd sadalījušies divās koalīcijās. Vairākuma koalīcijā ir „Pilsoniskās savienības” 5 deputāti – Jānis Bakmanis, Anita Strokša, Ilga Šmite, Jānis Bērziņš un Tālivaldis Brents, Tautas partijas 2 deputāti – Dace Vilne un Inese Bite un „Jaunā laika” deputāte Sandra Fiļipova.

Otrajā koalīcijā ir Zaļo un Zemnieku savienības 5 deputāti – Valdis Bārda, Broņislavs Lapkovskis, Valdis Možvillo, Dainis Kreišmanis un Modris Minalto un partijas „Visu Latvijai!” 2 deputāti – Māris Možvillo un Inga Mauriņa-Kaļva.

Alojas novada domes deputāti:

1.rindā no kreisās – Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Ilga Šmite, Anita Strokša, Sandra Fiļipova, Inese Bite.

2.rindā no kreisās – Māris Možvillo, Tālivaldis Brents, Modris Minalto, Jānis Bērziņš.

3.rindā no kreisās – Dainis Kreišmanis, Inga Mauriņa-Kaļva, Valdis Možvillo, Broņislavs Lapkovskis, Valdis Bārda.

Ieva Drone