Staicele - Reportāžas - Līgo

23.06.2009.
Jāņu ielīgošana Staicelē

„17 vasaras mirkļi vēlēšanu cīņās” – pat Jāņu ielīgošanā šogad Staicelē atbalsojās nesenās pašvaldību vēlēšanas. Pēc senām tradīcijām futbola laukumā pulcējās pilsētas Ziemeļu un Dienvidu puses ļaudis zilos un sarkanos tērpos, lai sacenstos dāmu un kungu futbolā un dažādās atrakcijās.

Ziemeļnieki pulcējās Līvānciemā, Dienvidnieki – pie baznīcas, tad, sev uzmanību pievērsdami, pēc iespējas skaļāk devās uz pilsētas centru.

Pie futbola laukuma ziemeļniekus un dienvidniekus sagaidīja Jāņu māte un Jāņu tēvs, aicinot līgotājus cīņas laukumā.


Visas Līgas un Jāņi tika sumināti ar skaistiem vainagiem un ...


... iededzināja Jāņuguni.

Pēc tam sekoja uzrunas.


Ziemeļnieki iesāka ar savu himnu „Zilie lini”, tad viņu runasvīrs neapgāžami centās pierādīt zilās partijas pārākumu, jo zilā ir sapņu un cerību krāsa, zilā krāsā ir debesis un ūdens, zilā krāsa ir Staiceles pilsētas un Staiceles vidusskolas karogā...


Dienvidnieki, sarkanās krāsas pārstāvji, apdziedāja pretiniekus un lepojās, ka viņu pusē ir gan novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, gan balsotāji.


Dienvidu dāmu futbola komanda gatava startam.


Ziemeļu dāmu futbola komanda.


Spēle var sākties.


Dāmu futbolā uzvarēja Ziemeļi, taču balvas tika visiem.

Vīriem bija citi spēles nosacījumi - katra spēlētāja svaram jābūt 100 kg, kuram ir mazāk, jāņem kāds līdzi, lai kopā būtu 100 kg. Svaru nebija, valdīja savstarpēja uzticēšanās.


Vīru futbolā uzvarēja Dienvidi.


Līdzjutēji.

Pēc tam Ziemeļu un Dienvidu komandas tika aicinātas piedalīties atrakcijās.

Vispirms jāsatērpj Jāņu māte, lai viņa varētu iet tautās.


Tad jādodas pie Jāņu mielasta galda (komandas sacentās, kuras dalībnieki ātrāk apēdīs sieru, griežot to pa gabaliņam, un izdzers kvasu).


Visbeidzot – jāmeklē papardes zieds. Uzvarēja pieredze, bet jaunība turējās līdzi.


Balvas lielajos vārtos pulcināja puišus un meitas, dāmas un kungus. Sporta skolotāji te varēja nolūkot talantīgākos audzēkņus futbolam vai arī futbolisti parādīt prasmes, ko treniņos apguvuši.

Vakarā visi dancotgribētāji līksmoja ballē, spēlēja Staiceles grupa „Rūsa” – Intars un Ieva.

Pasākuma galvenais organizators, kultūras nama vadītājs Dainārs Konrāds saka PALDIES visiem palīgiem un pasākuma atbalstītājiem - Udo Gustavsonam; vainagu un vītņu pinējiem - Vēsmai Rīmanei, Dairai Mangulsonei, Indrai Jaunzemei, Inesei Timermanei, Ļenai Vinogradovai, Lailai Līsmanei, Ilgai Līsmanei, Agrim Rubenim; Andrejam Krūmiņam par futbola spēļu tiesāšanu; Ziemeļu gājiena organizatorei Ingai Konrādei, kā arī viņas palīgiem un Dienvidu gājiena organizatorēm - Anitai Strokšai un Vēsmai Rīmanei; Jānim Bakmanim un Ārijai Bakmanei par balles sponsorēšanu; Gatim Endziņam par alutiņu vīru futbola komandām; Alvim Bondaram par šālēm Jāņu ugunskuram vakarā, Intaram un Ievai par izpalīdzēšanu, kā arī visiem pārējiem - līdzjutējiem un tiem, kas atnāca un atbalstīja šo pasākumu.

Ieva Drone