Staicele - Reportāžas - Limbažu rajona padomes sēde

18.06.2009.
Limbažu rajona padomes sēde Staicelē

18. jūnijā Staicelē notika Limbažu rajona padomes pēdējā sēde, vēl plānota ārkārtas sēde, bet, līdz ar novadu izveidošanu, 1. jūlijā rajona padomes kā lēmējinstitūcijas pilnvaras izbeidzas. Rajona padomes izpildinstitūcija darbu turpinās līdz šī gada beigām, kamēr vietējām novadu pašvaldībām tiks nodota manta, finanšu līdzekļi, tiesības un saistības.

Limbažu rajona padomes sēdes tradicionāli tiek rīkotas kādā no 16 pašvaldībām. Staicelieši ilgāku laiku no šī pienākuma atteicās, līdz domes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Endziņš piekrita to organizēt. Vēsturisko sēdi pilsētas bibliotēkas telpās vadīja rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks, Salacgrīvas mērs Dagnis Straubergs (ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties rajona padomes mājaslapā www.limbazi.lv ).


Pēc oficiālās daļas sēdes dalībnieki tika aicināti aplūkot TLMS „Staicele” darbu izstādi audēju namiņā. Ciemiņus laipni sagaidīja studijas vadītāja Velta Kīne un dalībnieces – Eugēnija Rudoviča un Daina Mūrniece.


Zvaigžņu segas, dubultsegas, plecu lakati, lupatu tepiķi, šalles bija plašā izvēlē, smilgu sedziņu piedāvājumā varēja atrast interesantu noformējumu Līgo svētku galdam.


Muzejā „Pivālind” viesus sagaidīja muzeja direktore Indra Jaunzeme un darbiniece Vēsma Rīmane ar interesantu stāstu par Staiceles krogu vēsturi, ...


... par Staiceles papīrfabrikas un ...


... lauku sētu vēsturi.


Tūrisma informācijas centrā vadītāja Inese Timermane stāstīja par centra rašanos, aicināja aplūkot suvenīrus ar Staiceles simboliku.


Dienas aprūpes centrā vadītāja Laila Līsmane pastāstīja par centra darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, rādīja telpas.


Centra zālē interesenti varēja aplūkot Moldovas zirgu audzētāja Konstantīna Keleša zīmējumu izstādi, kas Staicelē nokļuvusi sadarbībā ar Eiropas Stārķu pilsētu organizāciju (ESCO).


Staiceles futbola vidusskolā pašvaldību vadītājus un sēdes dalībniekus sagaidīja direktors Juris Krastiņš. Viņš pastāstīja par veiktajiem remontiem, par pastāvēšanas iespējām, ko vidusskolai dod futbola novirziens. Viesiem nepalika nepamanīts direktora optimisms.

Pasākuma saviesīgajā daļā rajona padomes sēdes dalībnieki pulcējās kafejnīcā „Kāre”. Vairāki pašvaldību vadītāji izteica domu, ka 42 gadu laikā rajona pašvaldības labi sastrādājušās, vai vajadzēja šo struktūru izjaukt un veidot „trīs ar pus” novadus? Viņi aicināja draudzību un sadarbību nepārtraukt. Taisa Arumas kundze, rajona kultūras dzīves vadītāja, plašāk stāstīja par Emīla Melngaiļa mūzikas svētkiem Vidzrižu pagasta „Melngaiļos”, kas notiks 20. jūnijā.

Dodoties mājup, viesi pateicās Staiceles domes priekšsēdētāja vietniekam G.Endziņa kungam par jauko uzņemšanu, savukārt Gatis Endziņš saka paldies visiem iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, kas viesus sagaidīja un paldies uzņēmējiem, kuri šo pasākumu sponsorēja – Alvim Bondaram, Andrim Krūzītim, Andrejam Šišlo, Aigaram Apiņam un zemnieku saimniecībai „Birznieki”. Viņš vēlējās uzsvērt, ka no pilsētas budžeta netika iztērēts ne santīms. Noslēgumā - gandarījums par to, ka sēdē piedalījās visi 16 pašvaldību pārstāvji, kas pēc rajona padomes izpilddirektora Aksela Roshofa vārdiem, ir samērā rets gadījums.

Ieva Drone