Staicele - Reportāžas - Vidusskola

13.06.2009.
Spēlētāji, kuri sasnieguši savu pirmo, lielo uzvaru - Staiceles vidusskolas 9. klases IZLAIDUMS

Staiceles vidusskolas 9. klasē - 15 skolēni. Skolotāju kolektīvs un klases audzinātāja Vizma Lūse neslēpj patiesu prieku, ka visi 13. jūnijā izlaidumā saņēma apliecības par pamatizglītību.


Nelielajā sarunā, kad jautāju par pašu interesantāko, ko klases audzinātāja paturēs atmiņā no pirmās audzināmās klases, skolotāja Vizma Lūse (attēlā kopā ar meitu Eviju izlaiduma dienā) savus audzēkņus raksturoja kā gudrus, talantīgus, ar raksturiem, bet ļoti labestīgus, aktīvus, atraktīvus, gana skaļus, ar labu humora izjūtu: „Viņi man ir kā draugi, savus devītklasniekus uztveru kā diezgan pieaugušus. Man nekad nav bijušas problēmas, - ja sola, tad ir izdarīts. Sākumā viņi bija sadalīti divās klasēs, kad salika kopā, bija jāpastrādā, lai izveidotos kolektīvs. Šogad kolektīvā labi iekļāvās Elīna, ieskaitēs un eksāmenos bija kopības sajūta, klasesbiedri viens otru atbalstīja. Ikdienā viņi mēdz jokoties, bet sarunās divatā jūtu nopietnību, katram ir savi mērķi - daži turpinās izglītību Valmieras Valsts ģimnāzijā, kādi 7 vēlas palikt Staiceles vidusskolā. Tagad mums ir vēlme jūnijā beigās aizbraukt kopīgā ekskursijā, jo manas aizņemtības dēļ (mācības augstskolā) esam maz kopā pabijuši ārpus skolas.”

Skolotāja ar prieku atceras, kā kopīgi gatavojušies ritmikas konkursam Projektu nedēļā, kā vadījusi savu atklāto stundu angļu valodā tieši savā audzināmajā klasē, un pēc tam gan bērni, gan viņa saņēmuši stingrās Rīgas pasniedzējas uzslavas. Viņa saka: „Runājot ar bērniem, daudz ko saku tieši, bez aplinkiem, un man liekas, ka viņiem šī atklātība patīk.”


IZLAIDUMĀ vadītāji Signija un Artūrs (8. klases skolēni) aicināja klātesošos iejusties spēlē, kurā tiks izdarīts pēdējais gājiens – paši galvenie spēlētāji, 9. klases skolēni, sasnieguši savu pirmo, lielo uzvaru dzīves spēlē, par savu darbu saņems atalgojumu – apliecību par pamatskolas izglītību.Skolas direktors Juris Krastiņš: „Jūsu priekšā ir jaunie cilvēki, kas gatavi doties dzīvē patstāvīgi. Šajā svētku reizē izsaku pateicību Staiceles pilsētas domei un Staiceles sabiedrībai, īpaši izsaku pateicību vecākiem, jo esmu jutis Jūsu atbalstu skolā.

Absolventi, domāju, ar ko Jūs esiet raksturīgi, kāpēc skolotāju kolektīvam un man kā vadītājam būtu žēl šķirties - palaidņi Jūs esat tādi paši kā visi, skaļi tāpat kā visi, mācaties - gandrīz kā visi, bet ir viena lieta – Jūs esat ļoti smaidīgi, paši no rīta esat ļoti labā garastāvoklī, tāpat noskaņojat skolotāju kolektīvu. Esat smaidīgi arī dzīvē, tas dod Jums radošu enerģiju un spēku turpmākām mācībām.”


9. klases absolventu sveiciens vecākiem un vecvecākiem - Paldies, ka vienmēr esam varējuši justies mīlēti. Paldies, ka darījāt visu, lai mums palīdzētu dažādos dzīves posmos, un, lūk, tagad viens no tiem ir beidzies. Paldies, ka saviem bērniem atstājāt divus vērtīgus mantojumus – viens no tiem ir sapnis, otrs – spārni. Paldies, ka ļāvāt izaugt, un tagad mums jāļauj aizlidot.


Tūkstoškārt paldies Jums, skolotāji! Mācības nav rotaļa, bet gan darbs, kas prasa piepūli, bet pretī dod prieku. Jo lielākas grūtības pārvarētas, jo vairāk gandarījuma par sasniegto.


Mēs esam un būsim tie labākie...


Kā labākie mācību darbā un dažādās aktivitātēs apliecību par vispārējo pamatizglītību vispirms saņēma (no labās) Zane Kubuliņa, Randa Grumsle, Rūta Kažoka un Mikus Meikulis.


Klases audzinātāja katram absolventam lasīja raksturojumu, ko devuši klases biedri un latviešu valodas skolotāja.


Attēlā (no labās): Ieva Andersone, Madars Grāvītis, Rolands Jaunzems un Laima Jurika.


Attēlā (no labās): Rihards Līsmanis, Elvis Meisters un Vladislavs Mitņičuks.


Attēlā (no labās): Evelīna Pēce, Mārtiņš Sāns, Elīna Sīmansone un Anete Vilne.


Muzikālos priekšnesumus sniedza Beāte un Emīls.


Skolotāju kolektīva vārdā direktors teica paldies klases audzinātājai Vizmai Lūsei: „Ir vajadzīgs liels spēks, lai šo smaidīgo klasi vadītu, rītos dažus pieceltu, dažus sagaidītu un dienas beigās visus pārskaitītu... Skolotājai ir ļoti labs raksturs, stingra balss - man ļoti patika, kā viņa ar skolēniem tika galā.”

Kā ierasts, izlaidumā sveicienu saņēma arī tie skolotāji, kas šajā gadā beiguši augstskolu. Trīs skolotājas:


Antra Bērziņa,


Dace Priekule un


Jautrīte Pelēkā beigušas Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāti.


Gatis Endziņš, Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, aicināja jauniešus neaizmirst, ka pamats izglītībā ielikts tieši Staicelē, un pilsētas domes vārdā sveica Zani Kubuliņu - par teicamām sekmēm mācībās un pirmo vietu Limbažu rajona un trešo vietu valsts vēstures olimpiādē; Randu Grumsli - par ļoti labām sekmēm mācībās un pirmo vietu Limbažu rajona vizuālās mākslas olimpiādē, kā arī meiteņu skolotājas – Ilgu Ozolu, Dignu Čuikovu un direktora vietnieci mācību jomā Aldu Grāveri.


9 gadu ilgajā ceļā zināšanu pasaulē absolventus pavadījušas audzinātājas – pirmā audzinātāja bērnudārzā Jautrīte Pelēkā, 1.-4. klasē - skolotājas Glorija Vizule un Dace Priekule, 5. klasē - skolotājas Raima Pētersone un Eugēnija Rudoviča. Viņas vēlēja - sasniedziet visu, ko vēlaties.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra „Krustpunkti” direktore Ārija Bakmane kopā ar pedagogiem sveica tos absolventus, kuri blakus pamatizglītības apguvei attīstīja un pilnveidoja savas prasmes un iemaņas dažādos pulciņos, kā arī viņu vecākus.


Skolotāja Ilze Kalēja sveica floristikas pulciņa dalībnieces – Zani Kubuliņu,


Evelīnu Pēci un


Aneti Vilni.


Randa Grumsle sporta deju pulciņā dejojusi 9 gadus, uzstājusies 97 pasākumos, izturēja šīs dienas pārbaudījumu – gan atcerējās savus deju partnerus,...


... gan pirmo reizi dejoja ar skolotāju Agni Rūju, vairākkārtējo Latvijas sporta deju čempionu, Pasaules sporta deju sacensību finālistu 10 sporta dejās. Šajā dienā Randa saņēma apsveikumu arī no Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Ārijas Daugules, tika atzīmēti viņas panākumi – atzinība Valsts konkursā „Jūras vārti” (datorgrafika) un 13. vieta Starptautiskajā konkursā Francijā pilsētā Troja 4902 dalībnieku no 50 valstīm vidū.


Zālē skanēja sirsnīgi un ilgi aplausi - vārds apsveikumam Jānim Bakmanim: „Šis notikums ir unikāls un vienreizējs, katru gadu atkārtojas, taču spēlētāji mainās - viņi kļūst arvien interesantāki. Skolas direktors teica zīmīgus vārdus, kas man ļoti patika – viņi kļuvuši patstāvīgi. Skatoties uz absolventiem un redzot viņu pārliecību, varu teikt - labāku skolu par Staiceles vidusskolu viņiem neatrast. Pirmajā klasē mamma un tētis teica, ka tepat Staicelē jāiet skolā, bet, kur mācīties 10. klasē, Jūs izlemsiet paši. Lai Jums veicas!”


Pašvaldības izpilddirektora Agra Rubeņa vārdā Jānis Bakmanis pasniedza pilsētas domes pateicību Grumšļu ģimenei – par ilggadīgu radošu aktivitāti pilsētas kultūras dzīvē.


8. klases vēlējums - Gūt garīgo spēku no saules enerģijas, fizisko – no zemes, veselību un sīkstumu - no Latvijas kokiem, mīlestību - no dabas un cilvēkiem, skaistumu – no gadalaiku krāsainajām maiņām, labsajūtu - no debesīm, kas saista mūsu dvēseles.


Paldies skolai un skolotājiem teica absolventu vecāki.

Vārds klases audzinātājai Vizmai Lūsei: „Cienījamie kolēģi, redziet, cik skaisti un lieli viņi izauguši! Šodien katram no Jums ir gandarījums, jo arī Jūsu devums ir viņu izaugsmē, kāds mazs stariņš arī no Jums ir ielikts absolventos.

Mīļie vecāki, - katrai mammai, tētim, vecmāmiņai un vectētiņam vislabākais ir redzēt savus bērnus laimīgus. Viņi šodien tādi ir, jo viņi ir saņēmuši savu pirmo – pamatizglītības dokumentu. Protams, viņi šodien jūtas lieli, bet tā jau nebūt nav, Jūsu stiprais plecs un padoms vēl ilgi būs vajadzīgs. Palīdzēsim viņiem, Jūs esat visforšākie vecāki, kādi vien var būt! Paldies Jums!

Mīļie absolventi, Jūs esat mana pirmā audzināmā klase... Varētu teikt, ka Jūs vairāk esat audzinājuši mani nekā es Jūs. Esiet laimīgi, mācieties, strādājiet, izvēlēties to, kas Jums katram sirsniņai tuvākais, jo mūsu Latvijai būs vajadzīgi zinoši, strādāt griboši un gudri cilvēki. Lai Jums veicas!”


Skaistais mirklis iemūžināts fotogrāfijās.

Ieva Drone