Staicele - Reportāžas - Staiceles Mūzikas un mākslas skola

30.04.2009.
Veltījums Staiceles Vimbai

Pirms Alojas novada izveidošanas Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas skolēni ir radījuši apcerējumu par Staiceles Vimbu.

Pati Salaca un Staicele ir mūžīgas vērtības. Nākotnes notikumi nav prognozējami... Taču šo Staiceles Vimbu 1996. gadā radīja pēc Ārijas Bakmanes idejas un scenārija. Viņas ideja visus šos gadus ir bijusi tik dzīvotspējīga – kaut mainījušies ir pasākuma organizatori, vadītāji un makšķernieki, daudz kas cits, bet Staiceles Vimba kā ir, tā ir!

Visi esiet mīļi gaidīti Staiceles Mūzikas un mākslas skolā apskatīt mūsu bērnu darbiņus!

Ārija Daugule

Ievas Drones foto