Staicele - Reportāžas - Staiceles Mūzikas un mākslas skola

30.04.2009.
Vienotības akcija "Iestādi ideju!"

2009. gada 30.aprīlī Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (KRIIC) sadarbībā ar Latvijas mākslas un mūzikas skolām organizēja vienotības akciju Iestādi ideju!

Staiceles Mūzikas un mākslas skola (SMMS) uzaicināja visus savus audzēkņus, pedagogus un vecākus būt aktīviem šajā dienā un piedalīties dažādos pasākumos. Ar dziedošo solistu konkursu „Zvaigžņu lietus” akcijā iesaistījās arī Staiceles vidusskolas kolektīvs - skatiet reportāžu.


No plkst. 12.00 pie restaurējamās SMM skolas ēkas (Lielā ielā 36) tika uzsākta akmens objekta „Māksla caur zvaigznēm” veidošana tēlnieka un pedagoga Kārļa Īles vadībā.


Kāpēc savu ideju stādām akmenī, skaidroja SMM skolas direktora vietniece izglītības jomā Ārija Daugule: „Akmenī tāpēc, ka akmens ir mūžīgs un arī māksla ir mūžīga.” Kopīgi ar interesentiem viņa izstaigāja restaurējamo ēku, stāstot par iecerēto un aicināja visus vienoties domās un rīcība, lai iecere piepildītos.


No plkst. 13.00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā bija Atvērto durvju diena, interesenti varēja aplūkot vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstādi - „Veltījums Staiceles Vimbai”.


Plkst. 16.00 pie Staiceles kultūras nama konkursa „Zvaigžņu lietus” dalībnieki, Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un atbalstītāji pulcējās kopīgai dziesmai „Bēdu manu, lielu bēdu” (Raimonda Macata aranžējumā).


Pēc tam klātesošie devās aplūkot akmens objekta tapšanu, kuru pabeidza tikai vakarpusē.


Vai objekts „Māksla caur zvaigznēm” atgādinās, cik svarīgi bērnos atraisīt radošo potenciālu, jo sen zinām, ka nedzīvojam no maizes vien, un cik svarīgi būt vienotiem savu iecerēto ideju īstenošanā? Attēlā no kreisās: Kārlis Īle, tēlnieks, Klāvs Ozols, viens no objekta veidotājiem, Ārija Bakmane, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas direktore un Jānis Bakmanis, bijušais Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs, pateicoties kura neatlaidībai un enerģijai mūsu pilsētā ir Mūzikas un mākslas skola.

Ieva Drone

No www.kriic.lv

Akcijas Iestādi ideju! mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību profesionālo mūzikas un mākslas skolu vietai un nozīmei sabiedrībā, kā arī to audzēkņu un pedagogu radošajam potenciālam. Mūzikas un mākslas skolas šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas izglītības un kultūras telpā un aktīvi iesaistās kultūras dzīves procesos ne tikai galvaspilsētā, bet arī mazpilsētās.

Latvijas kultūrizglītības sistēmu veido 145 pašvaldību profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas, 16 profesionālās mākslas, mūzikas un horeogrāfijas vidusskolas, kā arī augstākās izglītības iestādes - Latvijas Mākslas akadēmija, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Kultūras koledža. Profesionālo kultūrizglītības sistēmu raksturo stabilas vērtības, nacionālās tradīcijas, un tā ir viena no nedaudzajām šāda veida valsts atbalstītām sistēmām Eiropas Savienības izglītības telpā.

Aktivitātes akcijas ietvaros notika 119 no 161 skolas (74%).