Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

29.04.2009.
Visi 12. klases jaunieši - skolotāji

Staiceles vidusskolā mācību priekšmets Psiholoģija ir tikai 12.klasei, kad jaunieši jau var pavisam brīvi spriest, analizēt situācijas un cilvēka rīcību, tātad – izprast arī sevi, meklēt izskaidrojumu veiksmēm un neveiksmēm, padomāt par visdažādākajām psihiskajām izpausmēm, spējām un iespējām, nopietni veidot sevi par pašapzinīgu, mērķtiecīgu, interesantu personību, kas apmierināta ar dzīvi.

Psiholoģijas stundās ne tikai izzinām teorētiskos jautājumus, lasām, skatāmies videomateriālus, analizējam tos, ne tikai tiekamies ar spilgtām personībām mūsu Staicelē – Juri Krastiņu, Jāni Bakmani, Āriju Bakmani, Agri Rubeni, Liju Lapsiņu, Ievu Droni, Indru Mangulsoni, Inesi Timermani, Ļenu Vinogradovu – un ieklausāmies viņu dzīvesstāstos, karjeras veidošanā, bet arī iesaistāmies projektos.

Viens no tiem (12.kl. jauniešu vērtējumā – visemocionālākais un skaistākais) bija pašu noorganizētais Žetonu vakars februārī, kur akcentējām talantus, savus un līdzcilvēku. Otrs psiholoģijas projekts notika 29. aprīlī (jauniešu vērtējumā – visnopietnākais, bet foršākais), tad katram 12. klases audzēknim bija jānovada Staiceles vidusskolas citu klašu skolēniem 2 mācību stundas, lai pēc tam atkal paši sēstos solos un turpinātu savu izglītošanos.

Vispirms katrs izvēlējās klases kolektīvu, kurā kļūt par skolotāju, tad vajadzēja sadarboties ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai radoši sagatavotu stundas par attiecīgo tēmu: uzrakstītu stundu plānus, sagatavotu papildus materiālus, izdomātu mācību procesa norisi un noskaņotos darbam ar bērniem vai pusaudžiem.

Mūsu mērķis: grupu psiholoģijas un savu spēju, vēlmju labāka apzināšanās. Lūk, kurās klasēs jaunieši kļuva par skolotājiem:


6-gadīgo grupa – Eva Smirnova;


1.klase – Juris Masļeņikovs un Kristaps Krūze;


2.klase – Diāna Volde un Rota Priede;

3., 4. klase (latviešu val., matemātika) – Inese Zalcmane un Reinis Persidskis;


3. un 4. klase (sports) – Uģis Miezis un Dzintars Krumholcs;


5.klase (matemātika, informātika) – Jānis Vanags un Jānis Ivanovs;


6.klase (dabaszinības, matemātika) – Anda Timermane un Laura Smiļģe;


7.a klase (latviešu val.), 7. b klase (matemātika) – Dāvis Veipāns un Jānis Balsis;


7.a un 7. b klase (sports) – Mārtiņš Strokšs un Vjačeslavs Mitņičuks.

Mācību stundas jauno pedagogu vadībā jau no plkst.8.00 ritēja pilnā sparā, bērni klausījās un centās veikt visus uzdotos darbus. Skolas direktoram Jurim Krastiņam, stundu laikā ejot pa koridoru, ļoti patikušas vīrišķīgās jauno skolotāju balsis, kas 2 x 40 minūtes braši noturējušas klasi grožos, patikusi rosība sporta stundās uz futbollaukuma un par sevi pārliecinātās divpadsmitklasnieces, kas tik veiksmīgi strādājušas klasē, gluži vai profesionāli mācot gan dabaszinības un matemātiku, gan pirmsskolas un sākumskolas bērnus.


Jauno skolotāju konsultācijas pie savas klases audzinātājas Antras Rudzītes pēc 1.novadītās stundas, gatavojoties 2. stundai.

Bet bērni pēc jauno skolotāju stundām bija tik dzīvespriecīgi un apmierināti, ka ieteica mācību pārzinei Alda Grāverei vienmēr, kad nepieciešams, par skolotājiem aicināt divpadsmitos, jo pie viņiem mācīšanās bijusi tik superīga: esot gan ļoti labi sapratuši jauno vielu, gan mācējuši uzvesties, jo viss bijis citādāk nekā ikdienā, tātad savdabīgāk, neparastāk, tāpēc – interesantāk!

Ļoti labi! Tā jau varētu biežāk – patīkami pārsteigti par novērojumiem rezumēja pedagogi, ar kuriem jaunieši sadarbojās. Savukārt divpadsmitie bija gandarīti, ka iecerētais un ieplānotai lielākoties izdevies, ka veikts kārtīgs darbs sevis izzināšanā. Bet projekta noslēgumā būs pašvērtējums jeb sava darba analīze, kopsavilkums.

Vai kāds no mūsu 12. klases jauniešiem savu nākotni saistīs ar pedagoģiju? Vai psiholoģijas projekts deva jaunu impulsu idejai savas karjeras veidošanā? Vai zvaigznes šajā dienā bija tik enerģētiski spēcīgas, lai no mazas ieinteresētības dzirkstelītes jauniešos uzliesmotu iecere kādam citam ar personību saistītam projektam – rādīs laiks.

Antra Rudzīte,
psiholoģijas skolotāja, projekta vadītāja

Fotografēja Staiceles vidusskolas fotopulciņa dalībnieces:
Zane Kubuliņa, Evelīna Pēce, Anete Vilne, Randa Grumsle (9.kl.)