Staicele - Reportāžas - NVO forums

26.04.2009.
NVO forums

Staiceles radošo sieviešu organizācijas „Stazele” vadītāja Anita Strokša un dalībniece Inese Timermane piedalījās nevalstisko organizāciju forumā „Kvalitatīva līdzdalības mehānisma attīstība politikas plānošanas procesos”, kurš norisinājās 26. un 27. aprīlī uz Tallink kuģa Regina-Baltica. Pasākumu organizēja Sieviešu tiesību institūts programmas „Sievietei pilsoniskā sabiedrībā” ietvaros.

Foruma gaitā iepazināmies ar Sieviešu tiesību institūta darbību šodien un citu NVO speciālistu pieredzi līdzdalības mehānismu attīstīšanā un izmantošanā.


Ar savu pieredzi dalījās arī mūsu „Stazeles” vadītāja Anita.

Brauciena laikā izbaudījām Zviedrijas gleznaino jūras ainavu un paciemojāmies Stokholmas vecpilsētā.

Inese Timermane