Staicele - Reportāžas - Lielā talka Staicelē

18.04.2009.
„Valsts aicina - jāatbalsta!”– par Lielo Talku Staicelē

18. aprīlī visā Latvijā cilvēki iesaistījās savas apkārtnes sakopšanā. Šāda akcija tika aizsākta pagājušā, Latvijas 90-tās jubilejas gadā. Arī staicelieši, tiekoties ar pašvaldības izpilddirektoru Agri Rubeni, ierosināja - vajag sakopt vairākas vietas pilsētā, kur veidojas neglītas atkritumu izgāztuves. Domes vadības atsaucās, talcinieku koordinēšanas darbu uzņēmās Inese Timermane, Tūrisma informācijas centra vadītāja.

15. aprīlī pilsētā talkoja apmēram 200 Staiceles vidusskolas skolēni un skolotāji – katrai klasei tika ierādīta sava teritorija, kur jāsalasa atkritumi ceļmalās vai Salacas malā. 17. aprīlī savā ikgadējā akcijā - kapsētas teritorijas sakopšanā, iesaistījās 15 nevalstiskās organizācijas „Saulgriezes” dāmas. Arī uzņēmēji atsaucās valsts aicinājumam un sakopa savas teritorijas – 17. aprīlī strādāja SIA „Salacas būve” darbinieki (20) un SIA „Draugu dārzs” darbinieki (13).

18. aprīlī pilsētas un lauku teritorijā kopā strādāja 178 talcinieki, pārsvarā notika vairāku teritoriju un nelegālo sadzīves atkritumu izgāztuvju sakopšana, kā arī atkritumu savākšana gar ceļmalām.

18. aprīlī kopā ar domes priekšsēdētāja vietnieku Gati Endziņu centāmies apzināt pēc iespējas vairāk vietu, kur cilvēki strādāja, gan tādēļ lai atzīmētu iedzīvotāju labās idejas, pateiktu visiem paldies, gan tādēļ, ka bija nepieciešams savākt pēc iespējas precīzākus datus par talcinieku skaitu, kas ik pa laikam bija jānodod centrālajiem koordinatoriem. Ātri vien secinājām, ka piešķirtie 100 maisi mums ir stipri par maz...


Dzirnavu ielas 12. nama iedzīvotāji kopīgiem spēkiem nozāģēja pie mājas esošo nokaltušo bērzu. Šī darbība tika saskaņota ar pilsētas domi jau pagājušā gada rudenī, taču bērzs krita tikai Lielās Talkas dienā. Iegūtā malka tika sakrauta pie kurtuves. Talcinieki izteica domu, ka vajadzētu aicināt blakus esošās zemes īpašnieku, lai precizē robežas un sakopj savu teritoriju.


Pie ūdenstorņa Komunālā dienesta darbinieki veido komposta kaudzi, lai tur radušos melnzemi izmantotu pilsētas puķu dobēm, taču ik pa laikam te tiek izgāzti arī dažādi sadzīves un cita veida atkritumi. Tādēļ talkas dienā divi vīri te rosījās izlasīdami to, kas komposta kaudzē neiederas. Lai novērstu izgāztuves veidošanos, iebraucamajam ceļam tagad priekšā novilkta sēta.


Liels skaits talcinieku strādāja pie baznīcas – grāba un dedzināja pērnās lapas, viņiem cita veida atkritumu nebija, jo teritorija tiek uzkopta regulāri. Draudzes ļaudis šajā dienā kopā aicināja Aina Veise. Pēc darba te bija paredzēta desu cepšana.


Lielā ielā starp 34. un 36. namu ir taciņa uz upmalu, tās malā izveidota komposta kaudze, kur makšķernieki rok tārpus, taču arī tur tiek izmesti dažādi atkritumi, kurus centās savākt viena grupa talcinieku.


Malkas dārzā rosījās vairāki aktīvisti, apkopjot savu šķūnīšu un blakus esošās teritorijas, vācot sīkākos atkritumus vienā kaudzē. Vadības vīri sprieda, ka te vispirms lielgabarīta atkritumi jāvāc ar tehniku, pēc tam var aicināt talkā iedzīvotājus. Kāda kundze ieteica visu degošo savākt, aizvest uz pļavu un sadedzināt.


Pļavā pie upes visu lieko uguns tūlīt pārvērtīs pelnos.


Parka malā satikām talcinieku pulciņu, kur pārsvarā bija domes darbinieki.


Tā kā darbs te tika pabeigts, Udo Gustavsons ieteica doties pa Ainažu šoseju līdz Ķekariem, no kurienes varētu virzīties uz Staiceles pusi, lasot atkritumus ceļa abās pusēs. Gatis Endziņš daļu talciniekus aizveda, atkritumu tur patiešām bija gana... Vēlāk viņiem pievienojās vēl viens pulciņš, kopumā tika savākti atkritumi 4 km garā šosejas posmā.


Liels prieks bija vērot rozēniešu aktivitāti. Viņi paši ierosināja sakopt autobusa pieturvietas teritoriju, kur cilvēki visvairāk pulcējas, aiz sevis atstājot pabiezu „kultūras” slāni.


Kad tas ātri tika paveikts, 20 talcinieki sadalījās vairākās grupās, organizēti tika izvadāti ar mašīnām un vāca atkritumus šosejas malās, sākot no Staiceles robežzīmes līdz Mārciemiem.


Pie Staiceles robežzīmes rozēnieši satikās ar kaimiņu talciniekiem no Mērniekiem, kas nāca pretī.


Gar šosejas malu savāktie atkritumu maisi liecina, ka šādas talkas jārīko, taču liek arī aizdomāties par mūsu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam – pa ceļam domāja domes priekšsēdētaja vietnieks Gatis Endziņš. Viņu patīkami pārsteidza pašvaldības iedzīvotāju aktivitāte šajā pasākumā, kā arī tas, ka iesaistījās tie, kas ikdienā piemēslo. Gatis atsaucās uz visiem telefona zvaniem un vairākkārt talciniekiem piegādāja maisus, kas arvien pietrūka...

Rozēnieši talku noslēdza ar desu cepšanu.


Uz Puršēnu ceļa satikām grupu talcinieku, kuri lasīja atkritumus, virzoties no Puršēniem uz Staiceles pusi līdz asfaltam. Salasītos maisus viņi ar savu mašīnu nogādāja līdz šosejai.


Arī uz Alojas pusi līdz Karogiem tika vākti atkritumi šosejas un kapsētas ceļa malās.


Mednieki sakopa Karogsila ezera apkārtni un šautuvi karjerā.


Staicelē mūs aicināja uz Līvānciemu, kur 4 pieaugušie kopā ar kuplu dažāda vecuma bērnu pulciņu sakopa savu rotaļu laukumu. Inga Konrāde teica, ka Līvānciemā parasti bērni paši sameklē pieaugušos un aicina kopīgi darboties laukuma sakopšanā.


Audēju studijā iegriezāmies, kad no gaisa bira krusa un talcinieki tikko beiguši darbu. Trīs studijas dalībnieces šajā dienā sakopa namiņa apkārtni.

Braucām arī uz Vīķiem, zinājām, ka tur talko Upmanes kundze, taču ne viņu, ne citus talciniekus nesastapām. Arī pie daudzdzīvokļu mājas sataptais Rihards nezināja stāstīt, kur kāds šajā dienā strādājis, taču Vīķi ir sakopti.


Ceļa malā ievērojām vietu, kur bija nodedzināta pērnā kūla. Tādu talkošanas veidu neuzskatām par atbalstāmu...


Visrunātīgāko talcinieku satapām pie attīrīšanām, viens no viņa teikumiem arī virsrakstā. Te tika sakopta dīķa mala, kur paši talcinieki mēdz bieži atpūsties.

Neskatoties uz auksto vēju un dažiem krusas mākoņiem, visās vietās sastapām smaidīgus cilvēkus, kas ar lielu prieku atsaucās valsts aicinājumam, jo kopā darbs sokas labāk un tīrā vidē visiem patīkamāk dzīvot. Pilsētas domes vadība - priekšsēdētāja vietnieks Gatis Endziņš un izpilddirektors Agris Rubenis Lielo Talku Staicelē novērtēja kā ļoti izdevušos pasākumu un saka visiem talciniekiem LIELU PALDIES par atsaucību un ieguldīto darbu pašvaldības teritorijas sakopšanā.


Gatis Endziņš saka paldies arī Inesei Timermanei par veiksmīgu talkas koordinēšanu.

Komunālā dienesta darbinieki atkritumu maisus savāks līdz pirmdienai un novietos divās vietās – pie vidusskolas un šķiroto atkritumu konteineriem Lielā ielā 34. Pilsētas domes un SIA „ZAAO” noslēgtajā līgumā teikts, ka atkritumi tiks savākti līdz 24. aprīlim, par 1m3 kopā ar PVN (21%) būs jāmaksā Ls 7,56.

Turpmāk lūdzam iedzīvotājus informēt Tūrisma informācijas centra vadītāju Inesi Timermani (tālr. 64035371, mob. 27881859) par vietām pašvaldības teritorijā, kuras būtu nepieciešams sakopt vai kurās veidojas nelegālas atkritumu izgāztuves.

Ieva DroneInformācija no www.talkas.lv

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, šā gada 18.aprīlī visā Latvijas teritorijā tiks organizēta otrā vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, aicinot ikvienu iedzīvotāju iedegties par savu zemi un padarīt Latviju par tīrāko vietu pasaules kartē. Atsaucoties Latvijas iniciatīvai, talkot šajā dienā dosies arī mūsu kaimiņvalstis – Lietuva, Igaunija, Polija un Sanktpēterburgas apgabals.

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure. Ar aktīvu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju līdzdalību pirmā Talka tika noorganizēta 2008.gada 13.septembrī Latvijas 90.dzimšanas dienas pasākumu ietvaros. Iedzīvotāju atsaucība bija necerēti liela. Vienas dienas laikā 512 talkošanas vietās visā Latvijas teritorijā ap 50 tūkstošiem talcinieku savāca vairāk nekā 260 tūkstošus atkritumu maisu. Pasākuma ideja balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Lielās Talkas organizatori - Projekts Pēdas, Latvijas Pašvaldību savienība un domubiedru grupa „Tīriem mežiem” sadarbībā ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kanceleju, Vides ministriju, Latvijas Valsts mežiem, Latvijas Valsts ceļiem. Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Provizoriskie aprēķini liecina, ka grandiozajā vides sakopšanas akcijā Lielā Talka 2009. gada 18. aprīlī piedalījās vairāk nekā 110 tūkstoši brīvprātīgo, savācot ap 340 tūkstošiem 60 litru ietilpīgo maisu ar atkritumiem. Precīzu savākto atkritumu apjomu un informāciju par talkas dalībnieku skaitu Lielās talkas organizatori sola apkopot līdz aprīļa beigām, kad tiks saņemtas ziņas no atkritumu poligoniem un reģionālo talku koordinatoriem.