Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskolas talka

15.04.2009.
Staiceles vidusskolas audzēkņu talkošana pilsētā

Staiceles vidusskolas audzēkņi 15. aprīlī kopā savāca 53 atkritumu maisus dažādās vietās pilsētā.

1., 2., un 3. klase kopā ar skolotājām Gloriju Vizuli, Daci Priekuli un Baibu Eglīti talkoja skolas teritorijā (internāta apkārtne, ap golfa laukumiem (ja tiek – arī iekšpusē), mežiņi, mazais futbollaukums, skolas aizmugure).


Attēlos: 2. klases skolēni kopā ar skolotāju Daci Priekuli.


4. klases skolēni kopā ar skolotāju Ingu Neimani lasīja atkritumus ap estrādi, parka teritorijā, tunelī un Parka ielas malās līdz Lielajai ielai.


Attēlos: 5. klases skolēni.

5. un 6. klase kopā ar skolotājām Ingu Konrādi un Lindu Abendroti pārstaigāja Līvānciema kopīgās teritorijas: takas, ceļmalas, laukumus, sporta laukumus u.c., sākot no lielceļa.


Attēlos: 6. klases skolēni ar skolotāju Lindu Abendroti.

7.a klase kopā ar skolotāju Eugēniju Rudoviču lasīja atkritumus upmalā zem skolas, virzoties pa taciņu no attīrīšanu ceļa līdz Staiceles papīrfabrikai.

7.b klases skolēni kopā ar skolotāju Imantu Dalku pārskatīja abas ceļmalas no skolas stāvlaukuma gar futbollaukumu līdz sk. V. Tiltiņas ceļam.

8. klase kopā ar skolotāju Vizmu Tiltiņu lasīja atkritumus ceļmalās no Staiceles Tūrisma informācijas centra uz Vīķu pusi līdz līkajai priedei.

9. klase kopā ar skolotāju Vizmu Lūsi talkoja ap stārķu muzeju, iekļaujot upmalu, tad virzījās līdz “Selgām” un pārskatīja ceļmalas līdz veikalam “Miks”.


10. klase kopā ar skolotāju Lanu Bergu lasīja atkritumus upmalas stāvajā krastā no internāta līdz estrādei, ap lielo futbollaukumu parka pusē.

11. klase kopā ar skolotāju Valentīnu Andrejevu pārstaigāja teritoriju no Represēto akmens ap garāžām un stārķa ligzdu, līdz Zaļajai pieturai un “Selgām”.

12. klases skolēni talkoja 18. aprīlī kopā ar skolotāju Antru Rudzīti un Vislavtvijas talkotājiem, pārstaigājot teritoriju no Staiceles papīrfabrikas gaisa tilta gar “Mežbiržas” eglēm līdz akai, tālāk ceļmalas gar kapiem līdz Karogiem un atpakaļ lielceļa malas līdz Zaļajai pieturai.

Informācija – A.Rudzīte,
J.Laicānes foto