Staicele - Reportāžas - Staiceles pašvaldības ārkārtas domes sēde

14.04.2009.

14. aprīlī Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis tiek atstādināts no amata

2009. gada 31. martā Staiceles pilsētas domē tika saņemta deputātu Aigara Apiņa, Gata Endziņa, Andreja Šišlo un Alvja Bondara parakstīta vēstule: „Sakarā ar konstatētiem Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāja J.Bakmaņa vairākkārtējiem pārkāpumiem un sakarā ar deputātu uzticības zaudēšanu, mēs, zemāk parakstījušies Staiceles pilsētas domes deputāti, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 65.p., pieprasām Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani atbrīvot no amata. Sēdi, atbilstoši minētā likuma prasībām, sasaukt divu nedēļu laikā pēc šī priekšlikuma saņemšanas.”

Uzzinot šo faktu, staiceliešiem radās daudzi jautājumi – kāpēc nepilnus divus mēnešus pirms vēlēšanām, kas tie par pārkāpumiem, cik tie nozīmīgi, lai atstādinātu no amata, kāpēc tie netiek izvērtēti, kurš ieņems viņa vietu, kā turpmāk attīstīsies izglītības iestāžu darbība utt.?


Biedrību „Staiceles seniori” un „Ūdensroze” valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs sasauca sapulces, kurās aicināja piedalīties gan domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani, gan deputātu Alvi Bondaru.


Bakmaņa kungs sapulcē ieradās, taču no Bondara kunga Jānis Treijs saņēma kategorisku atteikumu, ka līdz ārkārtas domes sēdei nekas netiks skaidrots. Sapulcēs tika pieņemts lēmums: „Lai objektīvi izvērtētu deputātu A. Apiņa, G. Endziņa, A. Šišlo un A. Bondara konstatētos domes priekšsēdētāja J.Bakmaņa pārkāpumus, ar kuriem deputāti tiks iepazīstināti tikai pirms ārkārtas domes sēdes, lūgt deputātus pirms balsošanas par domes priekšsēdētāja atcelšanu no amata, pieprasīt kompetentu ekspertu slēdzienu par uzrādītājiem pārkāpumiem, lai objektīvi varētu izvērtēt domes priekšsēdētāja J.Bakmaņa, kā arī pārējo deputātu atbildību par lēmuma pieņemšanu.”

Līdzīgu prasību atklātās pārstāvju parakstītās vēstulēs iesniedza arī Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele” un nevalstiskā organizācija „Saulgriezes”.

Ārkārtas domes sēde notika 14. aprīlī Staiceles kultūras namā.

Jau pusstundu pirms sākuma pie kultūras nama pulcējās dažādu paaudžu staicelieši ar plakātiem, kuros izteica atbalstu Jānim Bakmanim, bet uzdeva jautājumus deputātiem – G.Endziņam, A.Bondaram, A.Šišlo, A.Apiņam - vairāk par viņu uzņēmējdarbību.

Atbalstu domes priekšsēdētājam Jānim Bakmanim izteica Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar skolotāju Āriju Dauguli, jo pilsētā piedāvātās izglītības iespējas visvairāk spēj novērtēt paši audzēkņi un viņu ģimenes.


Uz sēdi ierodas Jānis Bakmanis.


Kad uz sēdi ieradās opozīcijas deputāti, viņi plakātus izlasīja, taču garākas diskusijas ar staiceliešiem neuzsāka. Visi devās zālē. Pirmo reizi 4 gadu vēsturē domes sēdi klausījās gandrīz 100 cilvēku.


Dažas minūtes pirms sēdes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis un deputāti Anita Strokša, Aina Berga un Baiba Eglīte tika iepazīstināti ar līdz šim noslēpumā turētajiem Staiceles domes priekšsēdētāja pārkāpumiem, dēļ kuriem tiks izteikta neuzticība.


Vēsturisko ārkārtas domes sēdi vadīja priekšsēdētāja vietnieks Gatis Endziņš.


Debatēs, kas ilga stundu un 45 minūtes, pēc kārtas tika izskatīti 8 sarakstā uzskaitītie pārkāpumi, dodot iespēju Jānim Bakmanim sniegt paskaidrojumus.


Uz jautājumiem atbildēja arī domes juriste Daira Mangulsone, ekonomiste Mudīte Treimane, vidusskolas direktors Juris Krastiņš, SIA „Bazalts” pārstāvis Atis Paegle (attēlā). Taču tā kā pārkāpumu saraksts tika iesniegts tikai dažas minūtes pirms ārkārtas domes sēdes, atbildes ar faktu materiāliem domes priekšsēdētājs sniegt nevarēja.

Deputātu A.Bondara, A.Krūzīša, A.Šišlo, A.Apiņa un G.Endziņa neapmierinātību izraisījuši vairāki fakti vidusskolas piebūves celtniecībā, saistībā ar ēku Lielā ielā 36, ar pirtiņas pārvešanu pie muzeja esošajā brīvdabas kompleksā, ar automašīnas Volvo S60 nomu, ar 2009. gada 19. februāra domes sēdes sasaukšanu, ar 2009. gada budžeta ienākumu daļu, ar priekšsēdētāja vienpersoniski grozīto 2007. gada 21. novembra domes sēdes lēmumu Nr. 13, ar specbudžetā paredzēto darbu izpildi.


Pie viena galda...

Kad sarakstā minētie punkti tika pārrunāti, deputāti izteica savas domas par šīs dienas izskatāmo jautājumu – neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam.

Deputātu uzticības zaudēšana?

J.Bakmanis: „2005. gada marta mēnesī es tiku ievēlēts par Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāju ar 5 balsīm – Gatis Endziņš, Anita Strokša, Baiba Eglīte un Aina Berga. Tur nav Bondara, Krūzīša un citu cilvēku piekrišana, lai Jānis Bakmanis būtu par priekšsēdētāju. Tāpēc teikt, ka man ir bijusi kaut kāda uzticēšanās ... Marks Antonijs savā laikā ir teicis – man nevar atņemt to, kas man nav bijis. Man no 2005. gada marta nav bijusi jūsu uzticība, tāpēc jūs neko man neesat noņēmuši. Jautājums ir tikai par Gati Endziņu, ar kuru mēs esam roku rokā gājuši kopā un vienmēr sapratušies, neskatoties uz to, ka ir bijušas būtiskas atšķirības uzskatos. Vienmēr Gatis, arī par šiem jautājumiem, pie manis ir griezies – Jāni, opozīcijai tas un tas nepatīk, mums to vajadzētu izrunāt. Kāpēc Tu šoreiz, Gati, tā nedarīji? Kāpēc 31. martā Tu nepienāci klāt – Jāni, es vairāk nevaru, tie pārkāpumi ir tik būtiski, es vairs ar Tevi komandā neeju... Bet darīt jau Tu vari kā gribi...”

Savu motivāciju skaidroja Gatis Endziņš: „Šodien dzirdējām diezgan daudz pārmetumus, kur vienpersoniski grozīti lēmumi, kādēļ gribētos priekšsēdētāju atstādināt no lēmumu pildīšanas. It sevišķi pirmie divi punkti ir ļoti nopietni pārkāpumi. Šinī gadījumā iet runa par deputāta ticību vai neticību. Pierādījumi nāks no tām iestādēm, kas šādas lietas izskata. Deputātiem nav pārliecība, ka turpmāk lēmumi netiks vienpersoniski grozīti.”


A.Bondars vēršoties pie cilvēkiem zālē teica: „Es saprotu jūsu atbalstu Bakmaņa kungam, nenoliedzami daudzas labas lietas viņš ir šajos gados izdarījis, bet ir arī lietas, kas mums nav pieņemamas, tāpēc mēs esam šeit.”


A.Krūzītis: „Vērojot visus 4 gadus, kas ir aiz muguras, man nav ticība šim cilvēkam (Jānim Bakmanim), man nav ticība, ka viņš grib darīt labu visiem. Man liekas, ka viņš grib darīt labu tikai tam, ko viņš uzskata, kas ir labi.”


Deputāte A.Berga plašāk izteica savas domas par darbu šajā sasaukumā, kā arī par šīs dienas darba kārtības jautājumu: „Šajā ārkārtas domes sēdē tiek lemts ne tikai domes priekšsēdētāja liktenis, bet arī visas Staiceles un staiceliešu liktenis. (...) 2 nedēļas bija gana laika pārdomām un secinājumiem. (...) Staicelē nav tāda ģimene, kurā šis jautājums netiktu pārrunāts. Uzdrošinos teikt, ka vairākums tomēr ir priekšsēdētāja pusē. (...) Atjēdzieties, kungi, savā varaskārē! Kāda jēga uz 36 darba dienām noņemt domes priekšsēdētāju? Ne jau tas darīts Staiceles un staiceliešu labā, bet gan jūsu ambīciju apmierināšanai. Vai arī bailes no konkurences nākošajās vēlēšanās?” Viņa lasīja šīs dienas astroloģisko raksturojumu no Mēness kalendāra un ieteica nomest kara cirvjus, atceroties latviešu sakāmvārdu – Miers baro, nemiers posta.


Pēc domes nolikuma balsojumam jābūt aizklātam, balsošanas biļetenu urnai - aizzīmogotai.

Balsu skaitīšanas komisijā tika izvēlēti 3 deputāti – Alvis Bondars, Anita Strokša un Baiba Eglīte.


Balso Anita Strokša.

Pēc nobalsošanas sēdes vadītājs G.Endziņš nolasīja balsu skaitīšanas komisijas protokolu, kurā teikts: „Par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju apstiprina Alvi Bondaru. Urna ir aizzīmogota, atverot tajā ir 9 biļeteni. Par Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Bakmaņa atbrīvošanu nobalsojuši 5 deputāti, pret atbrīvošanu – 4 deputāti.”


J.Bakmanis: „Neatkarīgi no rezultāta, kas bez šaubām nav patīkams, man ir patīkami šodien būt ar jums zālē, jo bija vērts būt par priekšsēdētāju un redzēt šādu atbalstu. PALDIES VISIEM!”

Ieva Drone

P.S. Par ārkārtas domes sēdē apspriestajiem domes priekšsēdētāja iespējamiem pārkāpumiem tiks sagatavota faktiskā informācija, izmantojot Staiceles pilsētas domē pieejamos dokumentus, un pakāpeniski tiks sniegta turpmāk.