Staicele - Reportāžas - Ūdensroze

24.03.2009.
Arvien aktīvāk atsākas makšķerēšanas sezona

     Tuvojas pavasaris, dabas burvība un putnu dziesmas Salacas malā vilina aizvien vairāk makšķernieku. Šogad bez satraukuma katrs var iesākt makšķerēšanas sezonu sev vēlamā laikā, jo licences ir pieejamas jau no 1. janvāra. Daži zemledus makšķerēšanas cienītāji februārī, kad upē bija ledus, labus lomus vilka tepat Salacas kanālā pie fabrikas, arī Vīksnu domā. Par to gandarīts makšķernieku biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs:

     „Nenožēloju, ka uzņēmos vadīt biedrību. Ir pagājuši divi gadi, esam sakārtojuši licencēto makšķerēšanu pašvaldības teritorijā esošajā upes posmā, realizējuši projektu (3 atpūtas vietu iekārtošana), rīkojuši makšķernieku sacensības „Staiceles vimba”, pilsētas sporta svētkos - spiningošanu, kur dalībnieku varbūt nebija tik daudz, bet tukšā nepalika neviens. Prieks par to, ka mums ir aktīvi jaunie makšķernieki. Pateicoties viņu skolotāja Jāņa Vizora entuziasmam, puiši ar labiem panākumiem piedalās rajona un republikas sacensībās. Pieaugušie republikas sacensībās nepiedalās, jo vajag lielus ieguldījumus, lai sagādātu labu makšķeri, barību zivīm utt.

     Kopā ar bezmaksas licencēm upes krasta zemju īpašnieki saņem arī maisus atkritumu savākšanai un tiek aicināti izlikt savā teritorijā, kā arī pasekot, vai makšķernieku darbība ir likumīga. Cik nu katrs to dara, tas atkarīgs no viņa domāšanas un iespējām. Taču izliktajiem maisiem ir liela nozīme, jo ļoti daudzi cilvēki ir apzinīgi un atkritumus samet tur. Gadās arī neapzinīgie, reizēm maisus saplosa suņi vai kaķi, bet uzskatu, ka upmala ir tīrāka. Regulāri rudenī un pavasarī taisām talkas upes krastu sakopšanā. 8 biedrības biedri saņēmuši pašvaldības pilnvarojumu, kas dod tiesības pārbaudīt licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, taču sodīt un atņemt zivis var tikai valsts inspektori. Pagājušajā gadā 56 biedri samaksāja biedra naudu, cik būs šogad – redzēs, jo jaunie aizbraukuši skoloties, daži vecie devušies citos makšķerēšanas laukos.

     Šogad turpināsim iesāktās tradīcijas – organizēsim sacensības Vimbu svētkos un pilsētas sporta svētkos. Cerēsim, ka gads būs veiksmīgs un bagātīgs. Visiem makšķerniekiem novēlu – Ne asakas!”

Ieva Drone2008. gadā Staiceles pilsētas un lauku teritorijas iedzīvotājiem izsniegtas 87 bezmaksas licences.

Lielākie lomi bijuši:

  • Ilvars Šmits,
  • Herberts Timermanis,
  • Aivars Lancmanis,
  • Inna Merkuļjeva.

Salacā zivis ir, jo atskaitēs makšķernieki atzīmējuši

  • 71 vimbu,
  • 69 līdakas,
  • 28 zandartus,
  • 9 ālantus,
  • 3 līņus.

Bezmaksas makšķerēšanas licences var saņemt pie biedrības valdes priekšsēdētāja Jāņa Treija.

Maksas licences – visu diennakti veikalā „Mežbirža” Lielā ielā 38, tālr. 29187425. Gada licence maksā Ls 29,50.

Vairāk informācijas http://www.staicelesnovads.lv/2007_2012/organizacijas/udensroze.php