Staicele - Reportāžas - Dziesmu draugi

24.03.2009.
Dziesmu draugi: Skate – koncerts

     7. februārī Ainažos notika Limbažu rajona vokālo ansambļu skate – koncerts, kurā piedalījās sieviešu, vīru un jauktie ansambļi. Arī Staiceles „Dziesmu draugi” devās turp.

     Žūrijā bija pārstāvji gan no Rīgas, gan no mūsu rajona. Katram ansamblim bija jādzied 3 dziesmas. Mūsu pirmā dziesma A. Vintera „Gājputni” saņēma šādu žūrijas vērtējumu: „Loti patika, tik tīrs, tik iejūtīgs soprānu dziedājums.” Otrā – latviešu tautasdziesma J. Mediņa apdarē „Dzied māsiņa skaistas dziesmas” - tika atzīta kā ļoti skaista un emocionāla. Bet par trešo – „Latvija – zeme visskaistākā!” - teica tā: „Cik patīkami dzirdēt četrbalsību!” Vēl saņēmām šādu vērtējumu: „Ansamblis ļoti labi nostājies, tajā ļoti izteiksmīgi dziedātāji, - visi dzied no sirds. Ļoti pozitīvi tas, ka ansamblim „Dziesmu draugi” bija ko teikt, un viņi to prata pateikt.” Žūrija ansambļa vadītājai Dzidrai Rocei pasniedza Valda Renemaņa grāmatu „Ainaži” ar ierakstu par 1. pakāpes piešķiršanu ansamblim „Dziesmu draugi” – par to esam gandarīti.

     Kopumā pasākumā izskanēja doma - prieks, ka par spīti krīzei valstī dziesmas spēks un dziedātgriba nav apsīkusi. Limbažu rajona kultūras eksperte Taisa Aruma pateicās visiem ansambļiem un to vadītājiem, kas rada iespēju piedalīties skatē – koncertā. Viņa atzina, ka ikviens kolektīvs savā izaugsmē ir progresējis. Viņa pateicās arī Ainažu kultūras nama darbiniekiem par mīļo sagaidīšanu, paldies pasākuma vadītājam Zintis Sāram.
Sirsnīgs paldies visiem dziedātājiem, žūrijas komisijai un Staiceles pilsētas domei par atbalstu.

Dzidra Roce,
ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja