Staicele - Reportāžas - Mācību priekšmetu olimpiādes

20.03.2009.

Par mācību priekšmetu olimpiādēm

Katru gadu esam piedalījušies Limbažu rajona organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Pārsvarā tās notiek 2. mācību semestrī, šogad olimpiādes būs vēl martā un aprīlī, tādēļ sīkāks kopsavilkums tiks sniegts mācību gada beigās.

Dažās olimpiādēs esam guvuši vērā ņemamus panākumus rajonā: vēstures olimpiādē 9. klasēm 1. vietu ieguva Zane Kubuliņa un par labāko rajona vizuālās mākslas olimpiādē (arī 1. vieta) tika atzīta 9. klases skolniece Randa Grumsle. 3. vietu mājturības olimpiādē ieguva 7. b klases skolniece Sabīne Podskočija. Visas trīs meitenes pārstāvēs rajonu attiecīgajos mācību priekšmetos valsts olimpiādēs Rīgā.

Kopā ar skolotājām Ilgu Ozolu, Dignu Čuikovu un Inesi Baltmani priecājamies par panākumiem, esam gandarīti par ieguldīto darbu, skolnieču labajām zināšanām un prasmēm, kas ir skolotāju un skolnieču neatlaidīga un mērķtiecīga darba rezultāts.

Ne visi olimpiāžu dalībnieki ieņem godalgotas vietas, sakām paldies arī citiem olimpiāžu dalībniekiem, viņu skolotājiem par izturību un drosmi piedalīties. Gan skolēni, gan skolotāji ieguvuši pieredzi, vielu pārdomām par paveikto un veicamo turpmāk.

Direktora vietniece izglītības jomā A. Grāvere

Randa un ZaneZane stāstīja, ka vēsture nav viņas mīļākais mācību priekšmets, bet, skolotājas Ilgas Ozolas mudināta, Zane centīgi gatavojās olimpiādei: „Pirms tam daudz mācījos - skolotāja deva lasīt dažādas grāmatas, aizpildīt darba lapas. Tad viņa pārbaudīja un ieteica, ko vajag pamācīties vairāk. Rajona olimpiādē uzdevumi, kaut arī piņķerīgi, nebija tik grūti, kā republikas olimpiādē Rīgā. Tur mēs bijām apmēram 100 dalībnieku.”

Zanei visvairāk patīk mūzika, taču papildus pamatizglītībai viņa darbojas interešu izglītības centra floristikas un sporta deju pulciņos.

Randa vizuālās mākslas olimpiādei gatavojās ļoti maz – pēc skolotājas stāstītā, pēdējā vakarā zīmēja skices. „Kad aizbraucu uz olimpiādi, biju apjukusi, nezināju, kur jāiet, kas jādara. Biju ļoti uztraukusies, jo uzzināju, ka visi pārējie olimpiādes dalībnieki mākslas skolā mācījušies jau 6 gadus, bet es tikai trešo. Kad sākās darbs, mums izdalīja lapas ar industriālu pilsētiņu attēliem, tās vajadzēja uzskicēt, skici ņēma vērā. Tad uz A2 vai A1 lapas bija jāuzzīmē tā pati skice un ar savām krāsām jāglezno - kā tu to bildi uztver. Par iegūto vērtējumu biju pārsteigta,” – stāstīja Randa.

Randai mīļākais mācību priekšmets ir gleznošana, tādēļ pamatā visu brīvo laiku aizņem nodarbības mākslas skolā, taču atliek laika arī sporta dejām un korim. Visu paspēt izdodas, ja laiku pārdomāti saplāno.

Jautāju Randai un Zanei, kā viņas vērtē brīvā lika pavadīšanas iespējas Staicelē?

Randa: „Ja tu neinteresējies par mākslu, dejošanu vai futbolu, tad brīvā laika pavadīšanas iespējas te nav. Vēl ir klubiņš, bet ja tev nepatīk galda futbols vai teniss?”

Zane: „Var iet uz Mūzikas un mākslas skolu, zēniem ir futbols, makšķerēšanas pulciņš, šahs – it kā ir kur iet, bet varēja būt vairāk?

Kas pietrūkst?

Zane: „Domāju, ka vajadzētu attīstīt arī citus sporta veidus – citiem zēniem interesē basketbols, bet iespējams tikai futbols. Zālē varētu spēlēt arī basketbolu.”

Kas patīk Staiceles skolā, ko gribētos savādāk?

Zane: „Ļoti jauki, ka izremontē arvien jaunas telpas – piebūvē, krievu valodas kabinetā viss jauns! Piesaistot skolēnus no citām skolām, mājīgas un sakārtotas telpas - tas ir liels plus.”

Randa: „Ir ļoti patīkami redzēt, ka cenšas un dara. Nepatīk tumšie koridori.”

Vai skolēni to prot novērtēt un pret visu jauno izturas saudzīgi?

Randa: „Daudzi lauž jauno kafijas automātu – gribas izmēģināt, vai tur var ko citu iemest, kā, piemēram, krievu naudu. Tad aizbēg un gaida, kas nu būs...”

Zane: „Staicelē ir tā – ja ko jaunu uzliek, saplēš. Tas ir tā dīvaini, jo pēc tam paši kunkst, ka vajag ko jaunu.”

Kāpēc tā ir?

Randa: „Staicelieši tādi ir.”

Vai domājat, ka citur ir savādāk?

Randa: „Domāju, ka krievu naudu automātā nemetīs...”

Randa un Zane saka, ka klases kolektīvā pārsvarā visi sasparojušies pirmajiem lielajiem pārbaudījumiem un nedaudz atklāj savus nākotnes nodomus.

Zane: „Mācīšos vidusskolā Valmierā.”

Randa: „Domāju par Valmieru, lai gan tas ir mans otrais variants. Vispirms skatīšos, kādi iestājeksāmeni Rozentālos, vai es tur tikšu galā.”

Par veiksmīgajiem startiem olimpiādēs meitenes saka paldies skolotājām un visiem atbalstītājiem un līdzjutējiem.

SabīneSabīne pastāstīja, ka mājturība ir viņas mīļākais mācību priekšmets, tur viņa daudz prot, darbi labi padodas, un skolotājas Inese Baltmane aicināta, piedalījusies olimpiādē. Pirmā kārta notika Limbažos, tur vajadzēja vispirms sūtīt mājasdarbu. Sabīne kopā ar skolotāju aizsūtīja ierāmētas krustdūrienā izšūtās horoskopu zīmes sev un māsai. Tad, divas dienas pirms olimpiādes, kopā ar skolotāju atkārtoja svarīgāko. Olimpiādē bija jātiek galā gan ar teorētiskiem, gan praktiskiem uzdevumiem – jātamborē pēc parauga, jāizšuj pēc pašas zīmētās skices, jāuzzīmē dotā adījuma raksts, jāatpazīst dažādu ēdienu nosaukumi utt. Iegūtā trešā vieta ļauj Sabīnei piedalīties olimpiādes 2. kārtā, kas notiks 15. aprīlī Rīgā.

Papildus pamatizglītībai Sabīne Mūzikas un mākslas skolā apgūst vijoļspēli, darbojas interešu izglītības centra „Krustpunkti” floristikas pulciņā, brauc uz basketbola treniņiem Alojā, mājās kolekcionē rakstus un bildes par dziedātājiem, kuri viņai patīk.

„Man skolā visvairāk patīk, ka vairākās stundās varu pati izpausties, veidot savus darbus, piemēram, mājturībā, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās,”- stāsta meitene un piekrīt, ka viņai padodas visi mācību priekšmeti. Patīk jaunās un izremontētās telpas skolā, turpretī, neremontētajās ieejot, rodas drūma sajūta.

Par izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējām Staicelē Sabīne saka: „Man ir kur pavadīt brīvo laiku. Ja cilvēks grib, viņš to atrod.”

Paldies par sarunu!
Lai veiksme blakus visos darbos!

Ar Randu, Zani un Sabīni sarunājās Ieva Drone