Staicele - Reportāžas - Sporta klubs Čempiņš

07.03.2009.

Sakām paldies! – Veiksmīgi noslēdzies projekts Sporta klubā „Čempiņš”

7. martā Staiceles Jauniešu sporta klubā notika pasākums - veltīts Kopienu iniciatīvu fonda un SEB Unibankas atbalstītā biedrības „Staiceles seniori” projekta „Roku rokā, plecu pie pleca, darbosimies šodien – domājot par rītdienu!” noslēgumam.

Tika izteikta pateicība projekta autoriem un realizētājiem: Ainai Bergai, Antim Bergam, Ievai Dronei, Rutai Lidemanei, Dignai Čuikovai, Ilgai Līsmanei, Ausmai Virsei, Ritai Asnei, Didzim Strencim, Arnoldam Ilgonim Pēcim, Jānim Treijam, Udo Gustavsonam, Mārim Borisovam, Staiceles pilsētas domei, kā arī jauniešiem un bērniem, kuri piedalījās projekta realizācijā.

Pasākuma laikā tika nolasīta Kopienu iniciatīvu fonda projektu koordinatores Ievas Ernštreites vēstule.

Lūk, tā:

Vēstījums „Staiceles senioriem” un viņu draugiem 2009. gada 7. martā

Labdien visiem staiceliešiem, kuri šodien sanākuši kopā uz īpašu brīdi, vai pat lielu notikumu!

Gara acīm redzu, ka atjaunotajā senioru un jauniešu centrā pulcējušies tie, kam šajās telpās bija, ir un būs interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Radoši, ar izdomu un ļoti saticīgi.

kaistas telpas un labs to aprīkojums rada labu sajūtu un noteikti vairo ikviena cilvēka vēlmi iesaistīties, nākt ar savu ideju un atbalstu.

Projekta tapšanas un īstenošanas laikā KIF darbiniekiem ir radies priekšstats, ka Staicelē ir daudz kas no tā, lai cilvēki, sākot ar amatpersonām pašvaldībā un beidzot ar ņiprajiem tīņiem, nedomātu, kā mums nav, bet domātu, kas mums ir un virzītu to uz priekšu.

Kur nu bez grūtībām!

Bet gandarījuma sajūta ir tā virsvērtība, kas padarīs jūsu visu ikdienu krāsaināku.

Vietu skaistu dara daba, apkārtējā vide un cilvēki. Staicelē tas viss ir.

Paldies Berga kungam par iniciatīvu, neatlaidību un precizitāti! Lai laba veselība un radošs gars visiem senioru kopas dalībniekiem!

Paldies Staiceles domei par vēlmi uzlūkot nevalstiskās organizācijas kā labus un uzticamus sadarbības partnerus!

Veiksmi visiem un uz tikšanos Staicelē ievziedu laikā, kad stārķi jau atkal būs mājās!

Ar cieņu un mīļiem sveicieniem,
Ieva Ernštreite