Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

20.02.2009.

Žetonu vakars Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā pirmo gadu ir 12. klase, tādēļ 20. februārī mums notika 1. Žetonu vakars. Kultūras nama zālē pulcējās gan visi skolas pedagogi, gan žetonu saņēmēju vecāki, arī draugi un staicelieši, viesi, kas vēlējās būt klāt svinīgajā pasākumā. Pasākumu ievadīja 12. klases audzinātājas Antras Rudzītes uzruna klātesošajiem:

„Šodien mūsu vidusskolas kolektīvam lieli svētki – 1. Žetonu vakars. Tas bija 2006.gadā, kad IZM akceptēja jaunas vidusskolas izveidi un jaunieši varēja iestāties 10.klasē, kur mēs viņiem piedāvājām vispārējās vidējās izglītības un izvēles programmu: „Vide. Māja. Stils.”(mājsaimniecība) vai sports (futbols). Tā nu viņi nāca gan no mūsu pašu Staiceles un Rozēniem, gan dažādām Vidzemes vietām.

Pilsētā visskaistākā, kur ziedi zied viskrāšņākie mums bija lemts satikties:

EVA Smirnova (Staicele), JĀNIS Ivanovs (Staicele), DĀVIS Veipāns (Dzērbene), JĀNIS Vanags (Vecpiebalga), INESE Zalcmane (Staicele), MĀRTIŅŠ Strokšs (Staicele), KRISTAPS Krūze (Vidriži), DIĀNA Volde (Rozēni), REINIS Persidskis (Ainaži), DZINTARS Krumholcs (Staicele), JURIS Masļeņikovs (Staicele). Lūk, mēs 10. klasē. Bet vēl bija Aija Celma, Linda Ustrisova un Didzis Timermanis, taču viņi dzīvē izvēlējās citu ceļu. Klāt 11. klase, un mūsu kolektīvam pievienojas ANDA Timermane (Staicele) UĢIS Miezis (Staicele), JĀNIS Balsis (Vidriži), LAURA Smiļģe (Staicele), VJAČESLAVS Mitņičuks (Staicele). 12. klasē – mūsu kolektīvā ienāca ROTA Priede (Liepupe).

Vēl tikai 6 mēneši, un šie brīnišķīgie jaunieši nopietni startēs kādā no Latvijas augstskolām, bet līdz tam vēl mums cītīgi jāmācās, jānokārto visas ieskaites, līdz pēdējiem sviedriem jāizsvīst valsts eksāmenos, bet šovakar – viņi saņems žetonu gredzena formā kā piederības zīmi skolai, kas uz mūžu ierakstīta viņu biogrāfijās: 2009.g. – Staiceles vidusskolā.”

Žetonu vakara svinīgo daļu vadīja Jānis Vanags. Kad bija nodziedāta pirmā dziesma kā apsveikums pedagogiem un vecākiem, katrs no mums, pirms saņēmām žetonu no direktora rokām, pastāstīja par saviem sasniegumiem, apliecināja to un pateica paldies Staiceles talantam, kas īpaši atbalstījis vai iedvesmojis. Klases audzinātāja katru no mums īsi, bet kodolīgi raksturoja. Tas bija tik interesanti!

Savā Žetonu vakarā Anda atklāja sevi kā gidi, Eva – kā topošo žurnālisti,


Diāna ar Rotu un mūsu klases ansamblis skaisti dziedāja,


Ineses meita Līga kopā ar draudzeni Lāsmu uzstājās aerobikas priekšnesumā,


Mārtiņš ar Randu no 9. klases brīnišķīgi dejoja,


mūsu klases puiši – sportisti stāstīja par savām uzvarām gan futbolā, basketbolā, gan klubiņā „Čempiņš”, viņus raksturoja arī tā prezidents Antis Bergs.


Rota no galvas norunāja jauku, pašas sacerētu dzejoli – veltījumu bērnībai, skolas laikam un nodziedāja solo „Virs galvas mūžīgs piena ceļš”.


Dāvis svinīgi piesprauda skolas karogam mūsu žetonu. Bet Jānis Ivanovs aicināja dibināt Staiceles vēsturisko kori no 12. klases audzēkņiem, un mēs patiešām vienu dziesmu, ko pat varētu pieteikt nākamgad koru kariem, nodziedājām.


Vēl šajā vakarā mēs nolasījām apsolījumu sev, skolotājiem un vecākiem, tas sastāv no 10 punktiem un glabājas pie mūsu klases vecāku padomes priekšsēdētājas A. Strokšas, viņa savukārt apsolīja mūs turēt pie vārda!

Paldies visiem skolotājiem, klases audzinātājai un citām personībām, kas mums īpaši palīdz veidoties, bagātina mūsu personības, iedrošina un uzmundrina: skolas direktors Juris Krastiņš,


domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis,

audzinātāja Antra Rudzīte, direktora vietniece Alda Grāvere, bibliotekāre Iveta Apsīte, skolotāji:


Inta Jurka,


Imants Dalka,


Aigars Ragainis,


Inese Baltmane,

Edgars Ozols, medmāsa Inese Smirnova, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane, „Kastanis” redaktore Ieva Drone. Paldies!

Fantastiskie Žetonu vakara svētki izskanējuši. Lai mums veicas eksāmenos!

Eva Smirnova, 12.kl.

Attēlos:


Mārtiņš sveica pirmo audzinātāju Kaiju Kuzinu.


11. klases skolēni kopā ar audzinātāju Valentīnu Andrejevu sveica divpadsmitos ar saviem žetoniem.


12. klases audzinātāju Antru Rudzīti sveica Staiceles 7-gadīgās skolas 1953. gada absolventi – Aina un Antis Bergi.


Divpadsmito sveiciens savai audzinātājai Antrai Rudzītei.


Paldies vecākiem un SIA „Kuivižu enkurs” īpašniekam Uldim Pūsildam par sarūpēto svētku mielastu.

I. Drones un J. Laicānes foto