Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

17.02.2009.

Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā no 16.- 20. februārim bija Projektu nedēļa, tās laikā katru gadu notiek daudz interesantu lietu. Skolēniem bija iespēja no rītiem ilgāk pagulēt, jo aktivitātes sākās pēc pusdienām – plkst. 12.30.

Pirmdien kultūras namā varējām klausīties un ļoti aktīvi līdzi darboties Maijas Lūsēnas koncertā, kurā uzstājās gan cienījamā dziedātāja, gan viņas meistarklases 3 audzēkņi: Anna Marija, Marta un Rihards.

Vesela stunda skaistas, atraktīvas un interesantas dziedāšanas, arī elpošanas vingrinājumu izpildīšana! Kā visiem šis pasākums patika!


Vēl ļoti interesanti bija, kad pa klašu grupām kultūras nama dejojām Mākslas un mūzikas skolas direktores Ārijas Bakmanes vadībā: kustība, ritma un mūzikas izjūta, ķermeņa valoda – katram cilvēkam tik nozīmīga savas dejotprasmes apzināšanā.


Sākumskolas audzēkņi tajā pašā laikā bija Mākslas un mūzikas skolas telpās kopā ar saviem klašu audzinātājiem un skolotāju Dignu Čuikovu, kur bērni apliecināja savu talantu zīmēšanā, ieklausījās skolotājas vērtīgajos padomos.


Bet datorgrafikas pamatus interesentiem ierādīja skolotāja Ārija Daugule.

Otrdiena aicināja uz jauniešu kluba „Čempiņš” 10 aktivitātēm kopā ar tā prezidentu Anti Bergu.


Vidusskolēni darbojās kā tiesneši, bet jaunāko klašu audzēkņi nebija prom dabūjami, kad klasei noteiktais spēļu laiks beidzās, jo viss šķita tik interesants.


Paldies A. Bergam par atsaucību un izturību, ar skolas kolektīvu strādājot!

Vēl šajā dienā mūsu vidusskolā viesojās Latvijas robežsardzes pārstāvji: Salacgrīvas ostas II kategorijas robežkontroles punkta virsniekvietnieks Artis Linmeijers, Arnita Gertnere – virsseržante, kinoloģe un Limbažu rajona Imigrācijas nodaļas galvenais inspektors Einārs Bērziņš. Pārvaldes amatpersonas skolas pedagogus un skolēnus iepazīstināja ar Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldes darbu, tās darbības principiem un uzdevumiem, kā arī nelielam ieskatam tika demonstrēta filma par Imigrācijas nodaļas darbību. Kapteinis Einārs Bērziņš skolēnus iepazīstināja ar robežsargu bruņojumu un speclīdzekļiem, bet par jaunā parauga Latvijas Republikas pasēm pastāstīja virsniekvietnieks Artis Linmeijers.


Pasākuma noslēgumā virsseržante Arnita Gertnere pastāstīja par kinologu galvenajiem uzdevumiem, par dienesta suņu apmācības specifiku, kā arī demonstrēja brīnišķīgo dienesta suņu paklausības elementus. Cik ļoti tas skolēnus uzjautrināja, iepriecināja un ieinteresēja! Paldies mūsu viesiem! Staiceles vidusskolas skolēni ļoti pateicās robežsargiem par apciemojumu, lai ar lielāko prieku gaidītu ciemos arī turpmāk. 

Trešdien visa skola aktīvi piedalījās kolosālā aerobikas konkursā „Dejo kā zvaigzne!”, par kura tapšanu atbildīga bija sporta skolotāja Inga Konrāde. Par šo dienu ir tik daudz fantastisku foto mirkļu un īpašs apraksts!

Ceturtdien vidusskolas kolektīvs turpināja „Čempiņš” spēles, bet interesentiem bija iespēja doties uz brīnumainām nodarbībām pie mājturības skolotājas I. Baltmanes.


Arī par to taps īpašs raksts un foto sērija.


Projektu nedēļas noslēgumā visam skolas kolektīvam bija grandiozs pasākums, kas visus patīkami pārsteidza – pirmais Žetonu vakars Staiceles vidusskolas vēsturē, kura devīze bija „Talants strādā, ģēnijs rada”.

Katram cilvēkam dzīvē ir kas nozīmīgs, žetonu vakars mums visiem iezīmējis it kā jaunu ceļu izglītībā, jo esam pavisam tuvu ieskaišu un eksāmenu laikam, tāpēc savā Žetonu vakarā ikviens 12. klases skolēns vēlējāmies pateikt arī paldies cilvēkiem, kas mūs iedvesmojuši, uzmundrinājuši vai īpaši atbalstījuši. Pirmkārt, protams, tā ir ģimene un tuvākie cilvēki, bet, otrkārt – skola, jo tur pavadām lielāko daļu laika, pilnveidojot savas zināšanas, lai dzīvē ko sasniegtu, tāpēc sakām paldies gan ģimenei, gan audzinātājai Antrai Rudzītei, kas mūs pamatīgi motivē. Treškārt, mums ļoti nozīmīga ir šī pilsēta – Staicele, vienmēr tīra un skaista, jebkur aizbraucot, staiceliešiem allaž gribas atgriezties šeit, kur mājas. Bet vislielākais paldies par uzņēmību, neatlaidību un mērķtiecību skolas direktoram Jurim Krastiņam, ja nebūtu viņa gribasspēka, arī mūsu žetonu vakara ne.

Kopš 10. klases es tiešām katru gadu esmu uzrakstījusi vairākus rakstus gan rajona avīzē, gan skolas un vietējā „Kastanis”, tāpēc personīgi vēlos teikt lielu paldies žurnālistei Ievai Dronei par vienmēr rūpīgi veidoto avīzīti ar labām domām un idejām, tieši no viņas es iedvesmojos, varbūt tāpat kā viņa pievērsīšos žurnālistikai, rakstot par pasākumiem un personībām.

Mūsu žetonu vakars ļoti atšķīrās no citur redzētajiem, jo mēs neiestudējām teātra izrādi, bet gan visas projekta nedēļas garumā un mēnesi pirms tam gatavojāmies, lai pārsteigtu publiku, parādot sevi, savu gaišo pusi un talantu, kas radušies iedvesmojoties arī no Staiceles personībām. Sniedzām viņiem pateicības rakstus kā pateicību par pozitīvo pieredzi mūsu turpmākajai dzīvei. Šie cilvēki ir: direktors Juris Krastiņš, mūsu 12. klases audzinātāja Antra Rudzīte, pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis, žurnāliste Ieva Drone, skolas medmāsa Inese Smirnova, sporta kluba „Čempiņš” prezidents Antis Bergs, vidusskolas treneri Imants Dalka un Aigars Ragainis, mājsaimniecības skolotāja Inese Baltmane, mūzikas skolotāja Inta Jurka, mācību pārzine Alda Grāvere, bibliotekāre Iveta Apsīte, muzeja „Pivālind” direktore Indra Jaunzeme, Mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane, Žetonu vakara skaņu operators Dainārs Konrāds, internāta audzinātājs Edgars Ozols. Šo personību pēdās cenšamies iet arī mēs, žetona saņēmēji.

Eva Smirnova, 12.kl.
J. Laicānes un I. Drones foto