Staicele - Reportāžas - Skaisto dārzu draugiem

12.02.2009.

Mācības stunda skaisto dārzu draugiem

Pagājušajā nedēļā Staiceles pilsētas bibliotēkā viesojās Tūjā dzīvojošais limbažnieks Ojārs Kiršteins, cilvēks, kura dzīves hobijs ir daiļdārzi un lauku sētas. Cilvēks, kurš 2007. gadā ņēma aktīvu dalību Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības rīkotajā konkursā.Starp citu, no mūsu puses šajā konkursā piedalījās Vizmas Lūses un Ausmas Rozītes dārzs.
Tiekoties ar Ojāru Kiršteinu varējām neklātienē apceļot visu Latviju no Nīcas līdz Maltai, no Tūjas līdz Iecavai vispirms ieskatoties izcilākajos dārzos, tad par skaistākajiem atzītajos un specbalvas saņēmušajos, arī glītākajās lauku sētās.

Ļoti pamācošs bija stāstījums par pagājušajā vasarā apceļotajiem Iecavas novada daiļdārziem. Tas bija stāstījums, kuram līdzi sekoja padomi teritorijas plānojumam, puķu dobju formām, krāsu saskaņai un akcentiem tajās, zālienu kopšanai, koku un krūmu izvietojumam, dažādu objektu ( puķu podu, skulptūras, akmeņi, strūklakas) novietošanai dārzā.

Stāstījumā guvām priekšstatu par paša Ojāra veidoto dārzu un varējām ielāgot viņa gūtās atziņas, kā viss vēl jāpilnveido, kā arī iegādāties augsto (1,5...2 m) kannu stādus.Pēcpusdiena izvērtās par labu mācības stundu, kuru papildināja līdzatvestā fotomateriālu izstāde “Latvijas skaistākie daiļdārzi un lauku sētas”.

Anita Strokša
Intas Meisteres foto