Staicele - Reportāžas - Margaritai Stārastei 95

02.02.2009.

Margaritas Stārastes jubileja Staiceles vidusskolā

2.februārī – tieši rakstnieces un mākslinieces M. Stārastes 95. dzimšanas dienā – Staiceles vidusskolas bibliotēkā aizsākās literāro stundu cikls, veltīts cienījamajai jubilārei.

Jau nedēļu iepriekš skolas bibliotēkā bija apskatāma bērnu grāmatu izstāde, ko radījusi jubilāre, brīnumainus pasaku tēlus zīmējot un šos varoņus aprakstot. Izstādē rindojās 30 krāsainas un interesantas bilžu grāmatas, vairākās seno avīžu un žurnālu slejās skolēni varēja izlasīt un uzzināt gan par mākslinieces personisko, gan literāro dzīvi. Nelielā bibliotēkas stendā uzskatāmi izkārtojās arī M. Stārastes veidoto atklātņu komplekts ,,Tavi draugi” un kartītes, kuras ar savu krāsainību un mīļumu tā vien mudināja izstādes apmeklētāju piestāt un palūkoties uz pasaku zīmējumiem. Dzejnieces Lijas Brīdakas grāmata „Mūžs kā pasaka” iepazīstināja ar aprakstiem un fotogrāfijām nopietnākos lasītājus par mākslinieces M. Stārastes mūža īpaši krāsainajām dienām.

Jubilejas nedēļā bibliotēkas bilžaino grāmatu klāstam necerēti bagāta pievienojās skolēnu veidotā izstāde – mehāniskās dziedošās un runājošās, smejošās un dejojošās rotaļlietas, kuras ik dienu tik ļoti uzjautrināja jebkuru apmeklētāju, jo šķita kā no M. Stārastes pasakām izkāpuši un atdzīvojušies tēli.

Skolēni ar saviem klašu audzinātājiem nedēļas garumā varēja piedalīties bibliotēkā veidotajās literārajās stundās par M. Stārastes mūžu un radošo darbību. Literāro stundu pirmajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar krāsaino bērnu grāmatu kolekciju, viņi ieklausījās stāstījumā, kā mazā Margarita savulaik kļuvusi par mākslinieci, kā viņa rakstījusi sirsnīgas pasakas un zīmējusi tām atbilstošas bildes.

Interesanti, ka 1.-4.klašu skolēni paši bija nopietni gatavojušies literārajam notikumam: 1.klase un skolotāja G. Vizule bija izveidojuši sienas dekoru pasakai ,,Mazā pelēna piedzīvojumi”, ...


... S.Pēce un N.Andersons no 2.klases ar skolotāju D.Priekuli stāstīja fragmentus no ,,Pasaku ābeces”.


3.klases audzēkņi kopīgi ar skolotāju Baibu Eglīti atraktīvi izdzīvoja Mazā pelēna piedzīvojumus.


4.klase un skolotāja I.Neimane bija iestudējuši pasaku par Brīnumolu (no kreisās: N.Broms, D. Čipote, L. Poļaka un L.Adamsone).

Visiem kopīgi māksliniecei veltītajās jubilejas stundās bija tik jautri, bet paši dzīvespriecīgākie bija brīži, kad atdzīvojās rotaļu lelles!


Attēlā: rotaļlietu parāde, demonstrē K.Konstantīnovs, A.Zālamans un N.Broms.

Paldies audzinātājām par jaukajām idejām un skaisto priekšnesumu sagatavošanu!


Bibliotekāre I.Apsīte iepazīstina pašus mazākos lasītājus - bērnudārza audzēkņus ar mākslinieces bilžu grāmatām.


Mazie ar interesi aplūko muzikālās kārbiņas.


A.Zālamans demonstrē vilcieniņu un Ziemassvētku rūķīšus.


Tuvāka iepazīšanās ar rotaļlietām.

M. Stārastes 95. jubileju skolas bibliotēkā svinēja arī 5.-12.klašu skolēni savās literārajās stundās, tad lielāko daļu laika aizņēma stāsti par mākslinieces radošo darbu, bilžu grāmatu skatīšana, pētīšana un lasīšana, rakstnieces skaistā, krāsainā un bagātā mūža apzināšanās.

Kad otrajā pasākuma daļā sākās 42 darbīgo un priecīgo rotaļlietu darbināšana, kas, pulciņā dejojot un dziedot, uzjautrināja gan jauniešus (viņi varēja atgriezties bērnībā), gan mazos lasītājus, visos radās patiess prieks un skaļi aplausi.

Top arī Staiceles vidusskolas audzēkņu vēstule jubilārei M. Stārastei pateicībā par viņas bagāto radošo darbu. Paldies rakstniecei!

I.Apsīte, Staiceles vidusskolas bibliotekāre un pasākuma organizētāja
I.Apsītes un L.Krujas foto