Staicele - Reportāžas - Senioru Jaungada balle

10.01.2009.

„Lai kaut kam labam vienmēr klāt ir Tava daļa!” - senioru Jaungada balle

"Domājam pozitīvi - darbojamies aktīvi!" – ar šādu ideju 10. janvārī seniori aicināja staiceliešus uz tradicionālo Jaungada balli.

Laikā, kad daudziem nolaižas rokas dažādu pēkšņu grūtību priekšā, kad vārds „krīze” kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, cilvēki bieži griežas pie vecākās paaudzes pēc padoma. Un viņiem patiešām tas ir, arī Staicelē.

Tik daudz sirsnības, spēka vārdu, laba vēlējumu un dvēseles siltuma Jaunajā gadā, kā varēja dzirdēt un sajust šajā ballē, noteikti raisīs gaišas domas un stiprinās visus pasākuma dalībniekus aktīvai darbībai.

Taču ceļš līdz jaukajam svētku vakaram nebūt nebija tik gluds. Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs bija gandarīts, ka šoreiz svētku dalībnieku pulkā jaunas, iepriekšējās ballēs neredzētas sejas. Viņš pastāstīja: „Sākums nebija tik optimistisks. Aina negribēja uzņemties pasākuma organizēšanu, jo „Kastanī” bija dažādi pārmetumi svētku organizatoriem. Tad nospriedām Jauniešu klubā „Čempiņš” rīkot groziņu vakaru. Runājos ar cilvēkiem, vairākums domāja, ka vajag organizēt balli kultūras namā pie galdiņiem. Pagāja Ziemassvētku un Jaungada garās brīvdienas, aicināju aktīvistus kopā 5. janvārī, bija cits garastāvoklis un sākām balles organizēšanu. Galvenā bija Aina Berga, viņa pateica, kas katram jādara. Darbos iesaistījās Ilga Līsmane, Gaļina Kalniņa, Edīte Kalniņa, Antis Bergs un es pats. Zāles dekorēšanā visu ieteica māksliniece Digna Čuikova, mēs sagādājām nepieciešamos materiālus – savā mežā cirtu mazās eglītes, Uldim Rumbam lūdzu priedes zarus, Aina nesa vāzes, Edīte zarus ar čiekuriem, dekorēšanas darbos lieli palīgi bija arī Māris Borisovs un Udo Gustavsons. Aina sarunāja priekšnesumus, visu nepieciešamo saskaņoja ar domes priekšsēdētāju. Paldies Sociālā dienesta darbiniecēm Lailai un Ļenai, viņas reģistrēja dalībniekus. Laila, Ļena un Inese svētku dienā uz galda kārtoja saziedotos labumus. Strādājām vesela komanda, jo viens neko nevar izdarīt. Pasākumu atbalstīja Staiceles pilsētas dome un makšķernieku biedrība „Ūdensroze”.”

Bet ballē gāja tā.


Iesākumā klātesošos ar laikmeta garam atbilstošiem un sirsnīgiem vārdiem sveica pasākuma organizatore Aina Bergas kundze: „Pats galvenais vēlējums – labu veselību - labu, stipru un noturīgu! Ja veselība būs, ar pārējo tiksim galā. Lai prieks un gaišas cerības katrā sirdī!

Dzīvosim šeit un tagad! Pagātne ar visām krīzēm, PVN celšanos un citām draņķīgām lietām, ir jau vakardiena. Necentīsimies to pārvilkt uz šodienu. Mēs dzīvojam tagadnē un darbojamies šodien. Tagadnē vajag pozitīvas domas un emocijas. Emocijas, cerams, gūsim, šovakar, domas radīsies tā rezultātā. Un atliek aktīvi darboties – ticiet, rezultātam jābūt! Arī labas veselības pamatā ir priecīgs pasaules redzējums un pozitīva domāšana. Un ja tomēr kādreiz sametas smagi ap sirdi, un ja nav neviena padomnieka un sarunu biedra, izvēlēties dabā koku, puķi, sarmotu mežu vai baltu mākoni debesīs. Ja esi pa kūtru iziet dabā, aizdedz sveci un uzrunā to, kā savu draugu, kuram tu vari uzticēt savas raizes un sirdēstus. Un mēs tapsim uzklausīti, mēs gūsim mierinājumu un atgūsim spēkus. Lai rastu izeju no sarežģītas situācijas, maz ko dos sēdēšana, runāšana vaimanāšana par problēmu, kura mums ir priekšā, vajag iet laukā, darboties un atrisinājums būs klāt. Reti kuram mūžu izdodas nodzīvot kā patīkamu pastaigu.

Lai panāktu savā dzīvē uzplaukumu, nenolaidīsim rokas, nežēlosim spēkus un nebūsim kūtri, meklēsim jaunas iespējas! (Šo teicienu gan gribētos attiecināt uz gados jaunākiem cilvēkiem, kuriem ir veselība, izvēles iespējas, spēks un zināšanas, bet noderēs arī mums.)

Par savu likteni, tāpat kā par augļu dārzu vai puķu dārzu, vajag rūpēties pastāvīgi, ik brīdi, neatliekot uz rītdienu nevienu darbu, nevienu domu. Veldzējiet savu dzīvi, izbaudiet apkārtējās pasaules skaitumu. Ne velti gribas katru gadu kaut mazu ekskursiju ar jauniem iespaidiem – tā ir veldze ikdienas rūpēm, rutīnai un pienākumiem. Ir vērts kādu dienu padzīvot pieticīgāk, lai sagādātu dvēselei šo prieku.

No savas ikdienas ar saknēm izravēsim nezāles, tas, ir, šaubas par saviem spēkiem. Bez žēlastības tiksim galā ar ikdienas kaitēkļiem – skaudību, vienaldzību, kūtrumu. Ja to ievērosim, ticiet – mūsu dzīves koks nesīs derīgus augļus un ar savu skaistumu priecēs mūs un arī citus cilvēkus. Un lai kaut kas būtu padarīts, jāsāk to darīt. Neapsēdīsimies uz neticības soliņa.

Iededz savas dvēseles sveces,
Un tu visu pasauli redzēsi gaišāk.
Nopūt pelnus no krāsmatām sirdī,
Kļūs vieglāk pa dzīves līkločiem staigāt.

Un pāri takām, kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt.
Kāds pumpurs, ko neskar sāpēs un laiks,
Kaut sudrabo mati un skumīgs kļūst vaigs.

Starp ērkšķotiem ceļiem, ko dzīve mums dod,
Ir arvien saule debesīs jāatrod!

Lai mums visiem tas izdodas!”


„Un debesis svētī ikvienu, kas cerību gaismu dvēselē krāj...” – ar vairākām dziesmām svētku dalībniekus iepriecināja ansamblis „Dziesmu draugi”, vadītāja Dzidra Roce. Dziesma „Dzīvotprieks” bija īpašs veltījums visiem aktīvajiem senioriem.


Staiceles pilsētas domi pasākumā pārstāvēja izpilddirektors Agris Rubenis, savā uzrunā viņš sveica klātesošos un atskatījās uz senioru veikumu 2008. gadā: „Pilsētas domei un man ir prieks, ka Staicelē un tās lauku teritorijā ir tik aktīvi seniori, pensionāri - kā nu kurš sevi dēvē. 2008. gadā izdarīti daudzi ļoti lieli darbi. Minēšu dažus piemērus. Pirmais – makšķernieku biedrība „Ūdensroze” ar vadītāju Treija kungu priekšgalā īstenoja projektu, par ko pilsēta domāja un sapņoja ilgi - Salacas krastos vajadzētu ierīkot laivotājiem atpūtas un pieturas vietas. Projektā sakārtotās vietas pagājušajā vasarā bija ļoti apmeklētas un sagādāja cilvēkiem prieku. Nākošais – Staiceles pensionāru biedrības projekta rezultātā tika veikts kosmētiskais remonts un iekārtu iegāde Staiceles jauniešu klubā. Iesaku aiziet apskatīties, cik skaists tagad klubiņš. Te liels darbs ieguldīts tieši no jums, cienījamie pensionāri.

Tāpat es gribētu minēt ilggadīgo kolektīvu „Dziesmu draugi”, kas svētkos mūs vienmēr priecē ar saviem priekšnesumiem, sieviešu klubiņu „Saulgriezes”, kas regulāri rīko pasākumus. Jūs esiet paši aktīvākie. Tādu aktivitāti gribētos redzēt arī no gados jaunākiem cilvēkiem, bet tās nav. Darbs, ko jūs dodiet pilsētai, ir neatsverams. Paldies par to!

Domes priekšsēdētājs pie jums šodien nevarēja ierasties, jo mūsu valstī ir darba diena, un viņš devās uz svarīgu tikšanos Rīgā. Jānis Bakmanis senioriem sūta mīļus sveicienus, un, kā kompensāciju par neierašanos, sponsorē šī vakara muzikantus.”


Patīkama tikšanās staiceliešiem šajā vakarā izvērtās ar ciemiņiem no Salacgrīvas – folkloras kopu „Cielavas”, vadītāja Zenta Mennika.


Folkloras kopas dāmas uz Staiceli bija atvedušas pērlītes no sava repertuāra – dziesmas par jūru, arī dziesmas līvu un latgaļu valodā. Viņas apgalvoja - ejot senču nosprausto ceļu ir vieglāk dzīvot. Pirmā dziesma bija veltījums pasākuma organizatorei un dvēselītei - Ainai Bergai. Gribētos piebilst, ka ne jau pirmo reizi tieši ciemiņi Ainas kundzei piešķir šo mīļo atzinību - pasākuma dvēselīte.

Tikšanās prieks bija abpusējs – „Cielavas” atzinīgi novērtēja „Dziesmu draugu” sniegumu, staiceliešu viesmīlību un jaukās telpas. Zenta Mennika aicināja dziedāt līdzi „Cielavām” visus klātesošos.


Kopīgi dziedot dažādas saucamās dziesmas, „Pie Dieviņa gari galdi”, savu uzstāšanos viešņas noslēdza ar aicinājumu sastāties aplī un dalīties spēkā, lai šo gadu varam izturēt.


Patiešām – jutāmies priecīgi, stiprāki, bagātāki un tuvāki viens otram. Radītā sirsnība saglabājās visa vakara gaitā.


„Cielavas” saņēma staiceliešu pateicību.

Pēc Kārtīgās dziedāšanas un Jāņa Treija aicinājuma Jaunajā – Vērša gadā iet pāri visām grūtībām ar smaidu, pasākuma dalībnieki sēdās pie kafejnīcas „Kāre” (īpašniece Ina Skuja) klātā brīnišķīgā mielasta galda.


Sirsnīgo gaisotni turpināja muzikantu grupa „Vakara variants”, aicinot seniorus baudīt prieku, ko sniedz deja.

Tā, lūk, uz prieka pilnas nots iesākās Jaunais gads senioriem.

Ieva Drone