Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

18.12.2008.

Ziemassvētki vidusskolas kolektīvam

18. decembra pēcpusdienā Staiceles pilsētas kultūras namā svinīgi tika iedegta Vecāku padomes priekšsēdētāja Induļa Graviņa sarūpētā Staiceles vidusskolas svētku eglīte.


Svinīgo koncertu Ziemassvētku ieskaņai atklāja vidusskolas Jauno literārā pulciņa (vadītāja – skolotāja Lana Berga) dalībnieki, kas bija sagatavojuši nelielu, bet sirsnīgu uzvedumu „Eņģeļi pār Latviju”.


Jaunieši bija tērpušies baltā, kas simbolizē labo un patīkamo, bet eņģeļu uzdevums bija pārmācīt nelabo un dot tam piedošanu, jo Ziemassvētku gaidīšana ir laiks, kad mēs katrs nožēlojam sastrādātās palaidnības, pārdomājam paveikto un nepaveikto.

Jauno literātu kolektīva dalībnieki katram pedagogam dāvināja mazu eņģelīti ar piebildi: „Nākamajā mācību gadā lai jūs, skolotāji, mūs redzētu tikai apņēmīgā izskatā!”


Tālāk koncertā klātesošos ar paveikto iepriecināja Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un interešu izglītības centra „Krustpunkti” bērni gan skaisti dziedot, gan dejojot, spēlējot dažādus mūzikas instrumentus.

Paldies par priekšnesumiem!


Kuplākā skaitā krāšņos tērpos skolas bērnus ar skaistām dejām pārsteidza vecmāmiņas no „Vecmāmiņu aerobikas”.


Svētku kulminācija bija, kad skolas direktors Juris Krastiņš un vietniece Alda Grāvere ar atzinības rakstiem apbalvoja...


... 1. semestra mācību darbā čaklākos skolēnus.


Kā jau katru gadu, vārds tika dots skolas labvēļiem – SIA „Staiceles papīra fabrika 2”, kuri šogad mūsu vidusskolas sporta zāli papildināja ar tablo. Liels paldies viņiem par šo brīnišķigo dāvanu!


Kad labie vārdi pateikti, izskaņā visus ar Ziemassvētku dziesmu iepriecināja pedagogu koris un solistes - Baiba Eglīte un Antra Rudzīte.

Pēc koncerta visi skolēni azartiski izdejojās diskotēkā. Lai mums veiksmīgs nākamais mācību semestris un laimīgs 2009. gads!

Anda Timermane,
Jauno literātu kolektīva dalībniece

Foto – Jevgēnija Laicāne un Linda Abendrote