Staicele - Reportāžas - A.Vintera dziesmu koncerts

13.12.2008.

„Tās acis, tās acis...” - Alfrēda Vintera dziesmu koncerts

     13. decembrī, trešās Adventes priekšvakarā, uz tikšanos ar dziesmu mūs aicināja ansamblis „Dziesmu draugi” un viņu ideju bagātā vadītāja Dzidra Roce. Jau labu laiku atpakaļ viņa rūpīgi un neatlaidīgi strādāja pie repertuāra izvēles un koncerta organizācijas, lai šajā vakarā mēs varētu klausīties kādreiz tik populārā dziesminieka Alfrēda Vintera dziesmas. Ar tām uzaugusi vecākā paaudze, tāpēc koncertā varēja dziedāt līdzi. Jaunākā paaudze kaut nedaudz uzzināja par komponistu, kuram šī gada septembrī tika svinēta 100 gadu jubileja.

 


Ar populāro dziesmu „Tās acis, tās acis es aizmirst nespēju” iesākās nepilna stunda, ko aizvadījām klausoties Alfrēda Vintera dziesmas un viņa mūža spilgtākos notikumus.

Tautā plaši pazīstamas A. Vintera labākās dziesmu un deju melodijas – „Gaujas laivinieks”, „Gājputni, „Trīs vītušas rozes”, „Viltīgās acis” un latviešu leģionāriem veltītās dziesmas – „Mazais pasta balodīt”, „Dzintra”, „Neskumsti meitenīt” un citas.

A.Vinters ir sava laika latviešu deju un šlāgermūzikas karalis, komponists, tekstu autors, pats spēlējis vijoli, cītaru, akordeonu, klavieres, viņam ir ap 200 paša sacerētu melodiju, skaņu platēs tās izdzied pats autors un arī operas solisti.


Vairākas A.Vintera deju melodijas koncertā izdejoja Linda Štelce un Edgars Tenisons (interešu izglītības centrs „Krusptpunkti”).

Jānis Peters grāmatā par Raimondu Paulu raksta, ka Alfrēda Vintera darbi veltīti mūžīgām vērtībām – jaunībai, mīlestībai un dzimtajai zemei. Bez jūtīguma un sentimenta tie neskartu dvēseli.

Prieks un gaisma, jūtu siltums -
Sniegs un ledus tajā kūst.
Prieks ir gaišu domu avots,
Kas no sirds uz sirdi plūst.

Koncerta otrajā daļā klausītājus ar skaistām dziesmām par Latviju, ziemas tuvumu un Ziemassvētku laiku uzrunāja senioru koris „Sudrablāse” no Valmieras. Diriģente Larisa Siliņa.


Latvietim dziesma vienmēr palīdzējusi izdzīvot! Mīļš, liels un sirsnīgs PALDIES Dzidrai Rocei – koncerta veidotājai, radītājai un organizētājai.


Paldies viesiem par klausītājiem dāvāto dziesmoto pieskārienu Ziemassvētku brīnumam.

Arī nākamajās dienās pēc koncerta „Dziesmu draugu” vadītāja Dzidra Roce saņēma siltus un mīļus koncerta klausītāju pateicības vārdus.

Ieva Drone