Staicele - Reportāžas - Limbažu rajona bibliotekāri Staicelē

12.12.2008.

Bibliotekāru lietus Staicelē

12. decembrī Limbažu rajona bibliotekāres mazliet nopietni un ne tik nopietni pulcējās uz savu gada noslēguma semināru „Ziemassvētki Eiropā” Staiceles pilsētas bibliotēkā. Kāpēc Staicelē, stāsta Limbažu Galvenās bibliotēkas metodiķe Broņislava Sauka: „Pirmkārt – tas ir finansiālu apsvērumu dēļ, jo Staiceles bibliotēkai projekta „Europe Direct” ietvaros ir finansējums šādām aktivitātēm. Arī telpas mums šeit nav jāīrē. Otrkārt - Staicelē esam telpu plašuma dēļ, te visi jūtas ērti. Treškārt – dažādības dēļ, kāpēc visu laiku gada noslēguma semināram jānotiek Limbažos? Domāju, turpmāk tie, tāpat kā sezonas noslēguma semināri pavasarī, varētu notikt līdzīgi – kādā bibliotēkā. Ceturtkārt – Anita ir ļoti atsaucīga un Staiceles bibliotēka ir ļoti laba bibliotēka. Pasākuma scenārijs, pat daudz ko nesarunājot, izdevās brīnišķīgs, tāda domu labvēlīga saskaņa, man prieks par kopdarbu. Limbažu rajona padome finansē rajona bibliotekāru aktivitātes profesionālajā jomā - apmācību seminārus, lielākus projektus un pasākumus, kā, piemēram, grāmatu svētki, Vidzemes biedrības konference, taču arī šim pasākumam ir viņu atbalsts.

Šogad sanācām kopā, jo varbūt rajons ir pēdējo gadu. Pēc akreditācijas bija jāpasniedz nominācijas. Ne velti dāvana katram bibliotekāram ar īpašu simboliku, ar aicinājumu turēties kopā.”


Pasākums bija kupli apmeklēts, sirsnīgs, jautrības un humora pilns, jo šīs īpašības piemīt visiem bibliotekāriem.


Limbažu Galvenās bibliotēkas vadītāja Dzintra Justa, pasākumu atklājot, atzīmēja, ka aizvadītais gads rajona bibliotekāriem bijis ļoti darbīgs, atbildīgs un piedzīvojumiem bagāts – padarīts liels darbs sakarā ar Bila Geitsa projektu, kā arī bibliotēku akreditāciju. Atzinumus par akreditāciju varētu gaidīt decembra beigās.


Bibliotekārus sveica Limbažu pilsētas domes pārstāve Irēna Kļaviņa (attēlā kreisajā pusē): „Mana cieša pārliecība ir tā, ka kultūras balsti visās vietās ir bibliotēkas. Tas ir sācies pirmās Latvijas laikā, kad izveidojās bibliotēku tīkls. Protams, arī Padomju laiki nāca palīgā un veicināja, lai bibliotēkas būtu katrā apdzīvotā vietā, tāpēc ar kaislību jāaizstāv tās garīgās vērtības, kuras bibliotekāri vienmēr aizstāvējuši, jo mēs jūtam, ka šobrīd kādas citas vērtības grib ņemt virsroku.”

Anita Strokša, Staiceles bibliotēkas vadītāja, aicināja kolēģus šajā dienā izbaudīt mirkli.

Pasākuma dalībniekus ar Ziemassvētku priekšnesumu iepriecināja Staiceles vidusskolas mazie Rūķīši, 5-6-gadīgo grupiņu bērni ar skolotājām Jautrīti, Kaiju un Intu.


Skandējot dažādu tautu Ziemassvētku dzejoļus, rotaļas un dziesmas viņi uzbūra sirsnīgu Ziemassvētku sajūtu, un dziesma „Klusa nakts, svēta nakts”, pieaugušo dziedāta, skanēja tik klusināti un izjusti, kā tā var skanēt vien bērnu tīro sirsniņu klātbūtnē.

Tad daudz, daudz apsveikumu.


Limbažu rajona padome ar Atzinības rakstu teica paldies Broņislavai Saukai par lielo ieguldījumu sakarā ar akreditāciju un dažādiem projektiem.


Dzintra Justa: „Par rozā sapņiem, kas dažreiz piepildās - mūsu rajonā notikuši daudzi grāmatu svētki, paldies kolēģiem par lielo ieguldījumu. Tie vienmēr ir labi izdevušies, bet tikai šogad Biruta Eglīte iedibināja balvu par labākajiem grāmatu svētkiem. Balvas sponsors ir tūrisma firma „Averoja”. Balvas tika sadalītas pirmajām 9 vietām: 1. vieta – Ogrei, 2. vieta – Rēzeknei, 3. vieta - Limbažu rajonam – Alojai! Balvā tūrisma firmas „Averoja” dāvanu karte 500 latu vērtībā.”

Tika atzīmēti arī bibliotēku sadarbības partneri – Limbažu rajona padome, redakcija „Auseklis”, Limbažu pilsētas dome u. c.


Katrai bibliotēkai tika Atzinības raksts, sniegots sveiciens akreditācijas gadā, kurā nopietni un mazliet nenopietni katra bibliotēka saņēma savu nomināciju – kas tieši akreditācijas komisiju šajā bibliotēkā uzrunāja visvairāk. Radoša bibliotēka, patriotiska bibliotēka, bibliotēka lasītpriekam, lasītājiem draudzīga bibliotēka, bibliotēka atklāsmei, gaismas saliņa... – kādu atzinību saņēma Jūsu bibliotēka, mīļie pilsētu un pagastu bibliotēku apmeklētāji, varēsiet uzzināt, kad tur iegriezīsieties.


Staiceles bibliotēkai tika nominācija – Eiropas bibliotēka.


Tā kā Ziemassvētkos notiek brīnumi, Staiceles bibliotekāres bija sagādājušas pārsteigumu – laimes aku. Katrai kolēģei tika maza dāvaniņa (rotaļlietas, rotaslietas, blociņi ar Eiropas logo utt.) kopā ar asprātīgu tekstu, kas viņu sagaida nākošajā gadā. Ik pa brīdim auditoriju pāršalca smieklu vilnis - sāksi iet aerobikā; būsi kādam ļoti, ļoti skaista; pludmale, saulriets, jauna mīla; sāksi mācīties kādā skolā; tiksi uz „Ievas” pārvērtībām; pasakains ceļojums uz Mēnesi, tiksi pamanīta!...


Limbažu Galveno bibliotēku visas rajona bibliotēkas nominēja ar titulu - Profesionālākais rokasspiediens. Arī šī nominācija izraisīja sajūsmu, jo tieši rokasspiediens attēlots uz maisiņiem, kurus no Limbažu galvenās bibliotēkas dāvanā saņēma katrs bibliotekārs.


Paldies akreditācijas komisijai – Dzintrai, Guntai, Zanei, Irinai un Broņislavai. Tā kā Broņislava bieži atgādināja, ka šajā gadā Limbažu rajons izbraukāts no viena gala līdz otram, visām dāmām vajadzēja salikt puzli – rajona karti. Pirmā to izdarīja Broņislava!


Noklausoties mājasmātes Anitas instrukciju par krāsām, vāzīti mīļākajā un sev piemērotākajā krāsā varēja izvēlēties bibliotēku darbinieki, kuriem šis bija pirmais darba gads.


Bibliotekāres, kuras šogad svinēja apaļu darba jubileju, arī staiceliete Inta Meistere (10 gadi, attēlā kreisajā pusē), Anita aicināja pārbaudīt savas alfabēta zināšanas – burtu jūklī ātri jāatrod trūkstošais burts. Taču izrādījās, ka aploksnē ir visi burti... Pirmā to atklāja Alojas bibliotekāre Mairita.


Arī augstskolas šogad pabeigtas - sveicienu saņēma Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita (attēlā) un Hedviga no Salacgrīvas.


Sekoja sveiciens darba kolēģēm apaļās dzīves jubilejās.


Visas, kuras jutās jaunākas par saviem gadiem, mājasmāte Anita aicināja rotaļā „Laurensio, mīļais Laurensio!”, lai noslēgumā teiktu: „Ja rīt, izkāpjot no gultas, jums sāpēs kājas, tad atcerēsieties, ka esat bijušas Staicelē!”


Pēc mielasta pie SIA „Santīms” klātā galda ...


... kopīgs foto, sirsnīgi pateicības vārdi staiceliešiem par uzņemšanu un mājupceļš, lai nākošajā gadā radoši turpinātu iesākto.

Ieva Drone