Staicele - Reportāžas - Bērnu lasītāju žūrija

10.12.2008.

Iepazīstam tuvāk Franciju un franču literatūru

     10. decembrī Bērnu lasītāju žūrijas dalībnieki no Staiceles un Salacgrīvas tikās kopīgā pasākumā, kurā vairāk runāja par Franciju un franču literatūru, jo šajā pusgadā Eiropas Savienībā prezidējošā valsts ir Francija, un Bērnu lasītāju žūrijas 20 grāmatu klāstā bija franču karikatūrista un rakstnieka Žana Žaka Sampē grāmata „Marselēns Kaijū”. Arī pagājušajā gadā bērniem tika piedāvāts lasīt franču rakstnieka Šarla Pero „Pasakas”, un šī grāmata izpelnījās atzinīgu novērtējumu sava vecuma žūrijas ekspertu grupā.

     Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita kopā ar bibliotekārēm Intu un Rasmu uz tikšanos aicināja tulkotāju Intu Geili. Viņa mācījusies Rīgas 11. vidusskolā, ko tagad saucam par Rīgas Franču liceju, kur arī Padomju laikā bija saglabāta valodas mācīšana un tradīcijas. Tieši šajā skolā iegūtā mīlestība uz franču valodu noteica tālāko izvēli dzīvē. Pirmie tulkojumi radās jau vidusskolas laikā, pirmā tulkotā grāmata – kā diplomdarbs, studiju laikā.

     Šobrīd Intai Geilei ir neliela grāmatu izdevniecība „Omnia mea”, kurā tiek izdota franču literatūra. „Tas ir mans sirdsdarbs, hobijs, bet ne bizness. Veidoju savu kolekciju – savu skatījumu uz franču literatūru – kam, manuprāt, vajadzētu būt latviešu valodā,” – stāstīja tulkotāja. Viņa iemīlējusi ne tikai franču valodu, literatūru, bet arī šo skaisto zemi, ko uzskata par savām otrajām mājām. Inta Geile bieži dodas uz Franciju radošos atvaļinājumos, kur top kādas grāmatas tulkojums.

Pasākumā I. Geile lasīja pašas tulkoto Kārļa Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnaviņas” franču valodā. Pēc tam klausījāmies pasakas „Kurpju pāris” ierakstu no Latvijas Radio kolekcijas. Pasaka bija ņemta no Pjēra Gripari grāmatas „Muftāra ielas ragana un citas Brokā ielas pasakas”, un Inta Geile saistoši pastāstīja, kur Francijā atrodas Brokā iela. Viešņa stāstīja gan par to, ka kādreiz Francijā pasakas lasīja tikai zemnieku bērniem, gan arī - kāpēc Pifu vairāk pazīst mūsu bērni, nevis paši franči, par franču bērnu mīļāko grāmatu sēriju Mazais Nikolā un vēl daudz ko citu. Pēc šīs tikšanās Francija, tās bērnu literatūra un neparastie grāmatu nosaukumi kļuva mums mīļāki un tuvāki. Rakstā minētās grāmatas atrodamas Staiceles bibliotēkā.


Pasākuma otrajā daļā bija viktorīna ar jautājumiem par Franciju, par Bērnu lasītāju žūrijas grāmatām un vienkārši - latviešu tautas mīklas.

Jautājumi un balvas tika visiem pasākuma dalībniekiem. Abas komandas kopvērtējumā ieguva vienādu punktu skaitu un lielu konfekšu tūtu.


Staiceles Bērnu žūrijas lasītāju pulkā bija daudz pirmskolas bērnu, viņus lasīt mudinājuši gan vecāki, gan skolotāja Kaija Kuzina.


Dažs mazais lasītājs bija pat jāpaceļ, lai tiktu pie lielā rata griešanas.


Arī Salacgrīvas bibliotekāres Gunta Zeme un Ona Bajinska pārbaudīja savas zināšanas viktorīnā.

Staiceles bibliotekāres ir gandarītas, ka pasākumu apmeklēja gandrīz visi uzaicinātie skolēni – Bērnu lasītāju žūrijas dalībnieki, šogad kopumā ap 40.

Pasākumu materiāli atbalstīja Eiropas Komisijas informācijas punkts „Europe Direct” Staicelē.

Ieva Drone