Staicele - Reportāžas - Pilnveidojot sevi

04.12.2008.

Projektu konkursa “Pilnveidojot sevi, dot citiem” noslēguma pasākums

4. decembrī Viļķenes kultūras namā Limbažu rajona padome un VAS Hipotēku un zemes banka pulcināja 33 dalībniekus, kuru idejas tika atbalstītas 2008. gada kopīgi izsludinātajā projektu konkursā “Pilnveidojot sevi, dot citiem”, lai atskatītos uz paveikto un atpūstos Hipotēku bankas dāvātajā atpūtas vakarā.

Šogad projektu konkursā aktīvi piedalījās arī Staiceles iedzīvotāji, tika iesniegti 6 projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti un atbalstīti 4 – makšķernieku biedrības “Ūdensroze” projekts par atpūtas vietu ierīkošanu laivotājiem un makšķerniekiem Salacas krastā, interešu grupas “Līvānciems” projekts par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu pie līvānu mājām, jauniešu biedrības “Pivālind” projekts “Jaunieši savai pilsētai” par piedalīšanos Staiceles un tās apkārtnes sakopšanā un SRSK “Stazele” projekts “Par tīru un sakoptu vidi” par dīķa un tā apkārtnes sakopšanu pie Tūrisma informācijas centra.


Makšķernieku biedrības „Ūdensroze” un interešu grupas „Līvānciems” pārstāvji.


Zīmēšanas konkursā staiceliešus pārstāvēja Mārtiņš Strokšs.

Atpūtas vakaru kuplināja TDA “Katvari” dejotāji, ...


... austrumu deju kopa “Hasana” no Salacgrīvas un līnijdejotāji no Lādezera.


Staiceles makšķernieku biedrības “Ūdensroze” vīri bija sagatavojuši skanīgu apsveikuma dziesmu projekta organizētājiem, kā arī bija citi priekšnesumi.

Visus dejotgribētājus priecēja Siguldas deju orķestris.


Kopā ar bankas pārstāvi Anitu Šalmi (otrā no kreisās) un rajona padomes projektu vadītāju Spīdolu Lielmani (trešā no kreisās).

Mājās devāmies jauki pavadījuši vakaru, paturot prātā konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Didža Zemmera solījumu - aicināt rajona padomi arī nākamgad šo labo tradīciju turpināt!

Inese Timermane, TIC vadītāja
Ineses Timermanes un Gunitas Ozoliņas foto