Staicele - Reportāžas - Pasaku stunda

04.12.2008.

Ciemos pie Pasaciņas

4. decembrī Staiceles vidusskolas bibliotēkā romantiskā puskrēslā un sveču gaismā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem notika brīnišķīga Pasaku stunda, kurai skolēni gatavojās jau mēnesi iepriekš. Skolēni lasīja un stāstīja brīnišķīgās latviešu tautas pasakas, parādīja savu atjautību mīklu minēšanā un izkustināja kājas un rokas jautrās latviešu tautas rotaļdejās.

Pirms tam klasēs bija notikusi lielā pasaku klausīšanās, kad katrā kolektīvā izvirzīja labākos stāstniekus, kuri mācēja visskaistāk, izteiksmīgāk, interesantāk pastāstīt savu pasaku klasesbiedriem un žūrijai.

Pasaku stunda bibliotēkā notika 2 daļās: no rīta rotaļājās 5 un 6-gadīgie bērni, arī 1., 2.klašu skolēni. Šajā grupā paši labākie stāstnieki bija Nauris Andersons, Justīne Vītola, Amanda Pēce, Sabīne Tama (visi no 2.klases), bet 1.klases skolēni klātesošajiem šajā pasākumā iemācīja jautru rotaļdeju ,,Ai, priedīte, ai, eglīte!”, azartiski tika minētas arī 1.klases skolēnu uzdotās interesantās latviešu tautas mīklas un veidoti sakāmvārdi.


Attēlā: Pasaku stāsta Nauris Andersons.


Attēlā: Pasaku stāsta Amanda Pēce.


Attēlā: Pasaku klausās skolotāja Kaija Kuzina ar pirmsskolniekiem.


Attēlā: Dejas pasākuma otrajā daļā, centrā skolotāja Kaija Kuzina ar audzēkņiem, aiz viņiem 1.klases skolēni ar vainadziņiem.

Dienas otrajā pusē skolas bibliotēkā uz Pasaku stundu pulcējās 3. un 4. klases skolēni. Labākie stāstnieki šajā grupā: Jānis Taulāvičus, Lauma Ustrisova, Emīls Konrāds (no 3.klases). Emīls stāstīja pat pašsacerētu pasaku ,,Apburtais princis”. Labākajos arī Kārlis Šļaukstiņš, Kristiāns Konstantīnovs un Niks Broms (no 4.klases). Skolēni šiem svētkiem bija īpaši gatavojušies – pasakām pieskaņojot brīnišķīgus tērpus, jaukas maskas un dažādus rekvizītus. 4. Klases skolēni iemācīja visiem latviešu rotaļdeju ,,Kamoliņš”. Interesantas, savdabīgas un pat ļoti grūtas latviešu tautas mīklas, ko sanākušajiem vajadzēja atminēt, bija sameklējusi 4. klases skolniece Laura Poļaka. Cik jautra noskaņa visu dienu valdīja bibliotēkā!


Attēlā: Mīklas uzdod Laura Poļaka, bet bibliotekāre Iveta Apsīte iepriecina pareizos atminētājus ar piemiņas zvaigznītēm.


Attēlā: Pasaku stāstītāji Kristiāns Konstantīnovs un Niks Broms iejūtas aktieru lomās.


Attēlā: Pasaku stāsta Kārlis Šļaukstiņš.


Attēlā: Klausītāji - 3. klases audzinātāja Baiba Eglīte, 2.-4. klases skolēni un mācību pārzine Alda Grāvere.


Attēlā: Pasaku stāsta Lauma Ustrisova.


Attēlā: Pasaku stāsta Jānis Taulavičus.

Interesanta, skaista un pacilājoša izdevās Pasaku stundas muzikālā daļa, kurā skolēni un klases audzinātājas kopīgi izspēlēja dažādas kustību rotaļas par pasaku tēliem: stārķi, vardēm, odiem, zaķiem, lāčiem un putniem. Kopīgi iemācījāmies arī vienreizēji dzīvespriecīgo latviešu tautas deju ,,Plaukstiņpolka”.


Attēlā: Visi dejojam kopā ar odiem, vardēm un stārķiem (I.Apsīte, I.Neimane, B.Eglīte).


Oriģināli un mīļi latviešu tautas pasaku „Lapsa par pīļu ganu” izspēlēja audzinātāja Inga Neimane viena pati, kā visus sajūsmināja viņas fantastiskais aktiera talants un degsme tēlojot!

Noslēgumā liels paldies 1.-4. klašu audzinātājām Glorijai Vizulei, Dacei Priekulei, Baibai Eglītei un Ingai Neimanei, kuras nenogurstoši un ar bagātu izdomu palīdzēja saviem skolēniem daudzo priekšnesumu sagatavošanā, radot dzīvesprieku klusajā Adventa laikā!

Atmiņai no pasākuma „Ciemos pie Pasaciņas” skolēni saņēma savdabīgas pasaku zvaigznītes un kamoliņus, lai visu ziemu labi sokas mūsu tautas pasaku stāstīšana! Brīnumainos apsveikumus bija pagatavojušas devītklasnieces Rūta Kažoka un Ieva Andersone, bet visskaļākos aplausus jaunajiem māksliniekiem veltīja direktora vietniece Alda Grāvere.

Iveta Apsīte, Staiceles vidusskolas bibliotekāre
Foto - Inga Neimane un Jautrīte Pelēkā