Staicele - Reportāžas - Latvijas 90. gadadiena

15.11.2008.

„Mans ceļš” – Latvijas 90. gadadienas pasākums Staicelē

„Latvi, lai kurā zemes malā Tu būtu, piemini Latviju. Ja esi tēvs, paud to saviem bērniem. Ja esi māte, dziedi par to saviem bērniem. Ja esi bērns, nerimsti taujāt par šo zemi. Latvija – ozolu un ezeru zeme, Latvija – saules zeme.” – 15. novembra pēcpusdienā staicelieši pulcējās kultūras namā Latvijas 90. gadadienas pasākumā „Mans ceļš”.


Jānis Bakmanis: „18. novembris ir dzimšanas diena visiem Latvijas iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuriem rūp notikumi mūsu zemē. Staicelē tikai 9 cilvēki ir vecāki par mūsu valsti, pārējie - jaunāki. Tas nozīmē, ka Latvijas valsts paliek sirmāka, nopietnāka un drošāka.

Darbs - tas, ko spējam padarīt paši, ir mūsu dzīves mērs un rādītājs, ar ko apliecinām sevi un valsti lielajā pasaulē.

Deputātu un izpildvaras vārdā vēlu visiem staiceliešiem jauki sagaidīt valsts 90. dzimšanas dienu!”

Kā katru gadu, Valsts svētkos sveicam labākos darba darītājus.

Staiceles pilsētas dome, pamatojoties uz apstiprinātiem konkursa nolikumiem par Staiceles pašvaldības labāko iedzīvotāju apbalvošanu par nozīmīgu darbu izglītībā, sabiedriskās dzīves norisēs, kultūrā, sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā nolēma apbalvot:


Jevgēniju Laicāni, skolotāju – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un skolēnu sasniegumiem fizikas un matemātikas olimpiādēs;


Ingu Konrādi, Staiceles vidusskolas skolotāju – par piedalīšanos sporta pasākumos un aktīvu sporta dzīves organizēšanu bērniem Līvānciemā;


Randu Grumsli, 9. klases skolnieci – par apzinīgu mācību darbu un radošu aktivitāti skolas un pilsētas kultūras dzīvē;


Reini Graviņu, 8.klases skolnieku – par nopietnu un apzinīgu mācību darbu un sabiedrisko aktivitāti skolā, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs;


Imantu Ģedertu, Staiceles vidusskolas saimniecības pārzini – par lielu atbildību un godaprātu, veicot saimniecības pārziņa pienākumus skolā;


Dzidru Roci, ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāju – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un pilsētas kultūras dzīves veidošanā;


Kārli Keri, mākslinieku – par mūža ieguldījumu pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā;


Indru Jaunzemi, Muzeja Pivālind direktori – par apzinīgu darbu pildot darba pienākumus un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Ievu Droni, domes literāro redaktori – par radošu pieeju informatīvā izdevuma „Kastanis” izdošanā un informācijas sniegšanu interneta mājaslapā;


Jau 11 gadus dažādos Staiceles svētkos mēs lepni dziedam savu himnu „Dziesmu Staicelei”, tādēļ tieši šajos svētkos teicām lielu paldies tās autorei - Intai Jurkai. Viņa tika apbalvota ar Atzinības rakstu un naudas balvu 500 EUR, ko dāvināja Latvijas Futbola federācija, tās ģenerālsekretāra Jāņa Mežecka personā;


Andreju Krūmiņu, Futbola centra „Staicele” strādnieku – par pašaizliedzīgu darbu futbola laukumu iekārtošanā un sakopšanā;

Āriju Korpu, lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” vadītāju – par ilggadēju darbu lauku sieviešu klubiņa vadīšanā;

Nelliju Kalniņu, pensionēto skolotāju – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.

Skolotāja Nellija Kalniņa svētku viesiem bija atsūtījusi vēstuli ar vēlējumu: „Latvijai dzimšanas dienā vēlu saules mūžu, gudru valdību un Saeimu, bet tautai – nākamajās varas vēlēšanās būt aktīvākai, zinošākai un atbildīgākai, un visiem - skaistus svētkus!”


Rasmu Upmani, SIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” valdes locekli – par mūža ieguldījumu slimnīcas attīstībā un vietējās vides sakopšanā;


Jāni Treiju, makšķernieku biedrības „Ūdensroze” un pensionāru biedrības „Staiceles seniori” valdes priekšsēdētāju – par ieguldīto darbu biedrību izveidošanā un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē;


Leonīdu Veidi, SIA Staiceles komunālais uzņēmums sētnieku – par 12 gadu garumā apzinīgi veiktu darbu pilsētas sakopšanā. Attēlā no kreisās: Jevgēnija Laicāne, Leonīds Veide, Andrejs Krūmiņš, Dzidra Roce.

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī Plakātu konkursa „Latvijai - 90” uzvarētāji – Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Randa Grumsle – 1. vieta, Madara Krīvāne – 2. vieta, Emīls Konrāds – 3. vieta (vairāk atsevišķā reportāžā).

Svētku koncertā piedalījās ansamblis „Dziesmu draugi”, Staiceles mūzikas un mākslas skolas mūzikas klašu audzēkņi un viņu pedagogi, kā arī interešu izglītības centra „Krustpunkti” popgrupa „Raibās notiņas” un sporta deju dejotāji.


Ar trīs brīnišķīgiem priekšnesumiem klausītājus iepriecināja Kristiāna Vanaga - klavierspēli jauniete apgūst Limbažu mūzikas skolā pedagoģes Liāna Kulmanes vadībā (7. klase), bet vokālo dziedāšanu uzsākusi tikai šogad - Staiceles Mūzikas un mākslas skolā pedagoga Jāņa Kalēja vadībā. Klausījāmies arī Līgas Andersones klavierspēli (pedagogs – Gatis Vanags).


Interešu izglītības centra „Krustpunkti” popgrupa „Raibās notiņas”, kuru šajā gadā uzsāka vadīt skolotāja Antra Ķestere, pieteica sevi ar Kaspara Dimitera dziesmu „Princesīte”.


Flautu spēlēja Laura Poļaka un Justīne Vītola kopā ar skolotāju Antru Ķesteri (attēlā).


Vairākus priekšnesumus sniedza vijolnieces. Attēlā – vijolnieču ansamblis – Sabīne Podskočija, Linda Suhanova, Lāsma un Kristīne Grīnbergas kopā ar skolotāju Katrīnu Eglonu.


Vokālo dziedāšanu pārstāvēja arī Santa Taube (pedagogs Jānis Kalējs). Pasākuma sākumā viņas izpildījumā klausījāmies Staiceles himnu.


Gatis Vanags izpildīja Šopēna skaņdarbu „Poēma”.


Katrīna Eglona izpildīja V. Monti skaņdarbu „Cardašs”.


Antra Ķestere izpildīja Stinga skaņadarbu „Populāra melodija”.


Dejoja Linda Štelce un Edgars Tenisons.


„Palikšu dzimtajā zemē, kur dzimis un uzaudzis es...” – Gintera dziesmu „Gājputni dziedāja ansamblis „Dziesmu draugi”.


Pasākuma noslēgumā salūts un kopīga došanās pie Latvijas karoga, kur, ...


... skanot Latvijas himnai, balto balonu nestajām gaismiņām līdzi savas gaišās domas sūtīja apbalvotie staicelieši un pilsētas mērs Jānis Bakmanis.

Par pasākuma norisi un māksliniecisko noformējumu domāja Ārija Bakmane un Ārija Daugule, pasākumu vadīja Baiba Eglīte.

Ieva Drone