Staicele - Reportāžas - Latvijai-90 Staiceles vidusskolā

14.11.2008.

Projekts Latvijas jubilejai Staicelē

Staiceles vidusskolā šī mācību gada 1. semestra projekta tēma „Latvijai – 90! Mums arī!”

Moto: ‘’Mazais lielā nebīstas, lielais mazam – draugs!’’

Projekta koncepcija: vidusskolēni ap sevi pulcē jaunākus bērnus tā, lai katras grupas kopējā gadu summa ir 90.

Mērķis: iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu Latvijas deviņdesmitgades svētkiem veltītajos pasākumos, veidojot visos piederību savai valstij.

Projekts ar moto „Mazais lielā nebīstas, lielais mazam – draugs” radās Staiceles vidusskolā kādā septembra kultūras vēstures stundā pie skolotājas Ineses Baltmanes. Realizējot to, vidusskolēniem bija lieliska iespēja apliecināt komunikācijas prasmes ar savas skolas audzēkņiem, lai apvienotos un kopīgi veidotu brīnišķīgas un vēsturiskas fotogrāfijas par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai. Fotogrāfijā jābūt redzamai visdažādākajai skolas dzīvei, ikdienai.

Strādājām aizrautīgi un radoši, rēķinājām un kalkulējām, reizinājām un dalījām, runājāmies ar mazākajiem un viņu klases audzinātājiem. Mūs visu rudeni iedvesmoja un uzmundrināja skolotāja I. Baltmane, spriedām savā starpā, kā interesantāk, labāk un gudrāk sasniegt projekta mērķi, izpildot tā moto.

Kad gadu skaits grupai sanāca 90, vajadzēja atrast oriģinālāko risinājumu vietai, kur fotografēties: pētījām klašu telpas, skolas dažādus stūrīšus un pagalma ainavas. Pēc mūsu un nu jau arī skatītāju domām – rezultātā tapuši patiešām jauki foto!

Latvijas 90. jubilejas projektā sevi pierādīja 20 vidusskolēni: Matīss, Justs, Kaspars, Rota, divi Jāņi, Dāvis, Kristīne, Audris, Diāna, Uģis, Verners, Dzintars, Sabīne, Inese, Laura, Edgars, Vjačeslavs, Dārta un Anda. Protams, savu drosmi iesaistīties vidusskolēnu projektā mums parādīja arī vismazākie – ķipari no sākumskolas klasītēm. Paldies viņiem!


Anda


Diāna


Dzintars un Kaspars


Inese


Kaspars un Justs


Laura


Rota

Staiceles vidusskolas kolektīvam pasākums Latvijas lielajai jubilejai ar dziesmām un dzejas lasījumiem, laba vēlējumiem un apsveikumiem, karoga godināšanu un valsts himnu notika 14. novembra rītā, tad savu projektu veiksmīgi prezentējām: „Ikkatrs no mums projektā ‘’Mazais lielā nebīstas, lielais mazam – draugs!’’ ir ielicis daļiņu savas sirds. Tas ir pierādījums, ka visi kopā spējam paveikt kaut ko ļoti labu, iespējams, šis gribasspēks mums saglabājusies no senčiem, kas nedomājot vairākkārt aizstāvējuši mūsu valsti no iebrucējiem.”


Bet īpaši priecīga ziņa visus pāršalca jau pirms projekta iziešanas tautās – Latvijas lielākais laikraksts Diena mūsu veikumu ļoti atzinīgi novērtējis savās slejās.

Kas vēl patīkams šajā procesā? Manuprāt – kopīgās emocijas. Pēc skolas pasākuma visiem dalībniekiem bija liela pacilātības sajūta, it kā spārni cēla augšup.

Nobeigumā sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās audzinošajā projektā, tā parādot, ka nav vienaldzīgo pret savu valsti. Liels paldies Matīsam, 10. klases audzēknim, par izgatavoto stendu skolas telpu noformēšanai.


Bet vislielākais paldies kultūras vēstures un „Vide. Māja. Stils.” skolotājai Inesei, kas pamācīja un cīnījās kopā ar mums: emocijas, ko Jūs mums sagādājāt, iesaistot šajā projektā, nav vārdos izsakāmas!


„Pēc grūta un sūra darba mūsu projekts ir izdevies vienkārši fantastisks!” veikumu novērtēja Diāna no12. klases.

Anda Timermane,
Staiceles vsk. Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 12.kl.,

Ineses Baltmanes foto