Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

21.10.2008.

Desmito iesvētības Staiceles vidusskolā

Šogad mēs, divpadsmitie, aizsākām jaunu tradīciju Staiceles vidusskolā, iesvētot desmitos trīs dienu garumā – no 20.- 22. oktobrim.


Pasākuma devīze – „Caur elles vārtiem uz zinību tempļiem”, mērķis bija sarīkot 10. klases jauniešiem – Lailai, Evijai, Jānim, Ingum, Edgaram, Arnim, Verneram, Audrim, Alvim, Matīsam un abiem Kaspariem – īstus svētkus. Ļoti vienkārši – mūsu vēlme bija darīt visu, lai jaunie vidusskolēni šajās 3 dienās justos īpaši pacilāti, svarīgi un varētu apliecināt savu sportisko garu.


Pirmdien, 20. oktobrī, Staiceles vidusskolā uz mācību stundām desmitie ieradās tērpušies kā pirmklasnieki. Cik skaisti baltas ar mirdzošām matu lentām bija meitenes, nu gluži kā princesītes! Kādas zeķītes un bikšturi bija zēniem! Pirmajā starpbrīdī 12. klase viņus iepazīstināja ar sagaidāmo iesvētību ceremoniju 3 dienu garumā. Otrajā starpbrīdī bija jāatbild uz interesantiem jautājumiem par Staiceli. Nākamajā – jāatmin krustvārdu mīkla.


Pēc pusdienām iesvētāmajiem sākās visdažādākās atrakcijas, piemēram, skolas teritorijā vajadzēja sameklēt īpašus uzrakstus, vajadzēja doties uz priekšu zosu gājienā kā jau maziņiem un sasietiem striķī apliecināt sava kolektīva varēšanu.

Otrdiena bija fizisko aktivitāšu diena, tāpēc uz skolu vajadzēja nākt sporta tērpos.


No rīta vispirms desmitie tika izkrāsoti, safrizēti un tetovēti.


Pēc pusdienām iesvētāmajiem bija iespēja sevi pierādīt gan skrituļojot, gan rāpojot, gan divatā ar zīmuļiem rokā nesot kartupeli. Šīs dienas noslēgums izvērtās īpaši atraktīvs, jo pārbaudījumā Atrakcija ar slotu katram bija jāgriežas 10 reizes ap slotu, pēc tam jānokļūst pie balona un tas jāpārdur. Vienreizēji sarežģīti!

Trešdiena – iesvētību kulminācija. Audzināšanas stundā viss skolas kolektīvs tikāmies sporta zālē, lai svinīgi un oficiāli desmitos uzņemtu vidusskolēnu kolektīvā. Iesvētāmie paši bija sagatavojuši nelielu prezentāciju – rotaļu un valsi. Visi bija brīnišķīgos svētku tērpos – zēni uzvalkos un meitenes kleitās. Pasākuma gaitā 12. klase desmitos apbalvoja ar diplomiem, sertifikātu, kas apliecina iesvētību rituāla izturēšanu, un pārsteiguma balviņām. Centrālais pasākuma uzdevums bija zvēresta nodošana.

Pēc svinīgās daļas desmitie un divpadsmitie mājsaimniecības kabinetā kopīgi mielojās ar garšīgu torti un dalījās emocijās par ļoti skaistām trim aizvadītajām iesvētību dienām. Pirms tortes apēšanas katram desmitajam bija jāpasaka sava vēlēšanās un, lai tā piepildītos, jānopūš svecīte. Tad 12. klases audzinātāja Antra Rudzīte rosināja visus dažos teikumos uzrakstīt pārdomas par tēmu „Ko man nozīmē Latvija?”, jo iesvētīšana notiek mūsu valsts 90. jubilejas gadā.

22. oktobra vakarā viss Staiceles vidusskolas kolektīvs tikās pilsētas kultūras namā, lai diskotēkā izdejotu savas tik saulainās noskaņas.

Man kā pasākuma organizatorei bija ļoti liels prieks par 10. klases jauniešu atsaucību un aktivitāti, atraisītību un degsmi, visus uzdevumus pildot un dažādos nosacījumus pieņemot. Šajās dienās visa mūsu skola bija kopā vienotā uzdevumā un dzīvespriekā. Paldies arī 10. klases audzinātājai Inesei Baltmanei par lielo atbalstu un uzmundrinājumu savējiem! Sirsnīgs paldies visiem mūsu atbalstītājiem!

Anda Timermane,
12. klases skolēnu pašpārvaldes dalībniece

Foto Inese Baltmane