Staicele - Reportāžas - Dziesmu draugi

15.10.2008.

„Dziesmu draugu” aktīvā vasara

4.oktobrī Valmieras kultūras namā ansamblis „Dziesmotā senatne” organizēja Latvijas Republikas 90. gadadienai veltītu koncertu „Ai, tēvu zeme, stūru stūriem”, kurā tika aicināti 2008. gada skates 1. pakāpes laureāti – Latvijas labākie senioru vokālie ansambļi. Bija ieradušies 9 kolektīvi: „Tik un tā” no Madlienas, VEF kultūras pils vīru vokālais ansamblis, „Gauja” no Cēsīm, „Varbūt” no Rencēniem, „Namejs” no Gulbenes, „Maļinovij zvon” no Aizkraukles, kas visus pārsteidza ar savu atraktivitāti un krievisko mentalitāti, Priekuļu kultūras nama vīru vokālais ansamblis, mēs un pati „Dziesmotā senatne”. Pēcpusdienu kolosāli vadīja kultūras nama vadītāja Līga, skaistu apsveikumu teica domes priekšsēdētājs. Emocionālu pacēlumu jau sākumā deva kopīgi dziedātā R. Paula „Cielaviņa”. Visi ansambļi dziedāja no sirds, pārliecinoši, sniedza estētisku baudījumu. Kulminācija - nobeigumā kopīgi dziedātās I. Ozola „Skaistākie mirkļi” un R. Paula „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet”. Ar kopīgu pasēdēšanu, jautru padziedāšanu, nošu un adrešu apmaiņu, pavadījām otro daļu, līdz šķīrāmies, lai atkal tiktos dziesmās.

Un tūlīt nākošajā dienā – 5. oktobrī jau dziedājām Pļaujas svētku dievkalpojumā gan Alojā, gan Staicelē. Tie ir pateicības svētki, kad tiek atgādināts, ka ne viss ir cilvēku rokās. Tie ir svētki, kuros ieraudzīt un novērtēt to, kas ir, nevis sūkstīties par to, kā nav.

Patiesībā šovasar neiznāca atpūsties, jo vasara bija ļoti saspringta. Patīkama tikšanās un sadziedāšanās ar citiem ansambļiem notika Rencēnos. Jūnijā mūs ielūdza uzstāties lielveikalā „Mols” Jāņu ielīgošanas koncertā - saņēmām uzslavas un vēlēšanos dzirdēt mūs vēl. 7.jūlijā bijām aicināti dziedāt Dzelzceļa muzejā Rīgā, kur apskatījām arī brīnišķīgo Tautas lietišķās mākslas izstādi no visiem Latvijas novadiem un Dziesmu svētku tirdziņu. Lāga nespējuši attapties no Dziesmu svētkiem, jau 19. jūlijā tikām ielūgti dziedāt Ainažos Jūras svētkos. Tas bija kolosāli – karsta saule, skaista pludmale un dziesmas par jūru, dažas kopā ar solistu Valdi Renemani. Nākošajā dienā, 20. jūlijā, dziedājām Alojā Kapu svētkos, bet vēl pēc nedēļas Staicelē Kapu svētkos. Un tad Ainažu mēra Ojāra Zvejnieka mājās – saietā, kur visfantastiskākais bija mēness aptumsums un uguņošana. Visbeidzot dziedājām Dārza svētkos mūsu mācītāja Almāra Lavrentjeva lauku mājās. Un kur tad vēl svētki Staicelē, kad lija tā, ka neglāba ne nojume, ne lietussargi, ne arī Dziesmu svētkiem dāvātie lietusmēteļi. Bet mēs izturējām. Dziesma uzvarēja!

Velta Ozola
„Dziesmu draugu” dalībniece