Staicele - Reportāžas - Vecāku sapulces

13.10.2008.

Vecāku sapulces izglītības iestādēs

Staiceles vidusskolā

     Staiceles vidusskolā 2. oktobrī notika skolas vecāku pilnsapulce.

      Šogad visus uzrunāja ģimenes ārste G. Kundrāte, viņa stāstīja par bērnu un jauniešu veselību, problēmām šajā sakarā un deva visiem dažādus vērtīgus ieteikumus.

     Ar informāciju par aktualitātēm runāja skolas vadība: direktors Juris Krastiņš, vietnieces Alda Grāvere un Antra Rudzīte.

     Par skolas vecāku padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Induli Graviņu.

     Vēl pilnsapulcē vecāki pedagogiem uzdeva sev interesējošus jautājumus, piemēram, par ēdināšanu skolā, sekmju ierakstiem bērnu dienasgrāmatās, pavasarī notikušo akreditāciju, starpbrīžu garumu, skolas iekšējās kārtības noteikumiem, pārslodzi, bērniem mājās mācoties.

     Vēl šajā dienā notika arī klašu vecāku sapulces vai audzinātāju un pedagogu individuālās sarunas ar vecākiem, aizbildņiem.


Paldies visiem, kas veltīja savu brīvo laiku un ieradās Staiceles vidusskolas vecāku pilnsapulcē!

A.Rudzīte,
direktora vietn. audzināšanas darbā
 

Staiceles Mūzikas un mākslas skolā

     Vecāki, vai vēlamies kopīgi ar pedagogiem runāt par dažādiem jautājumiem bērnu izglītībā un audzināšanā – tā, manuprāt, varētu jautāt skolu direktori, jo, 13.oktobrī divu izglītības iestāžu - Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un interešu izglītības centra „Krustpunkti” audzēkņu vecāku sapulcē vecāku tikpat cik pedagogu...

     Vecāku vidū sapulces kļuvušas nepopulāras, taču tās notiek un dod iespēju uzzināt, kā veicas visiem kopā, kā labāk palīdzēt bērniem veiksmīgi izpildīt skolas prasības, veidot vienotu politiku audzināšanas jautājumos un izteikt savus vērojumus. Skolotājiem, kuri nav staicelieši, tā ir iespēja iepazīties ar vecākiem.

     Mūzikas un mākslas skolas pedagogi kopumā ar audzēkņu darbu apmierināti, skolas vadība nepārtraukti domā par instrumentu iegādi vai pieejamību – klavieres, piemēram, šobrīd pieejamas Mūzikas skolas telpās arī sestdienās un Staiceles vidusskolā, vairāk gan domājot par internātā dzīvojošajiem skolēniem, darba dienās pēc plkst. 17. Mūzikas pedagogi lūdza 2. un 3. klašu audzēkņu vecākiem pasekot mājas darbu izpildei – mūzikas mācībā (solfedžo) uzdotais jāizdzied katru dienu, un izvēlētais instruments nekad nevar būt spēlēts par daudz. Skolotāja Inta Jurka teica paldies vecākiem par bērnu atsaucību kora stundu apmeklēšanā. Pēc diviem gadiem ir skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki – ļoti iespējams, ka Staiceles Mūzikas un mākslas skolas koris arī tur būs... Pedagogi paslavēja pirmās klases skolēnus (mūzikas nodaļā) par apzinīgo attieksmi pret darbu. Tāpēc rezultāti redzami ātri – pirmās klases skolēni iepriecināja seniorus viņu ikgadējos svētkos 12. oktobrī. Mūzikas skolā šogad vokālo dziedāšanu apgūst arī limbažnieki, jo šāda iespēja visā rajonā ir tikai pie mums.

     Katru gadu Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs un Izglītības ministrija rīko konkursus dažādos mūzikas un mākslas skolu priekšmetos. Valsts konkursa pirmā kārta Vokālā mūzika – Kora klase – Dziedāšana vispirms notiks uz vietas katrā skolā. Visi Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Vokālās klases audzēkņi piedalīsies šajā konkursā 11. novembrī skolas zālē.

     Tāds pats Valsts konkurss būs arī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņiem – priekšmetā Mākslas valodas pamati, bet paralēli tam audzēkņi gatavojas konkursam par jūras tēmu – „Jūras stāsti”.

      Marta mēnesī būs Valsts konkurss – Festivāls Pūšam-instrumentu spēles audzēkņiem. Arī mūsu saksofonistiem un flautistiem pirmā kārta notiks pašu mājās – mūzikas skolas zālē.

     Vēlēsim mūsu jaunajiem māksliniekiem LIELU veiksmi!

     No vecāku puses bija lūgums informēt par programmām (priekšmetiem, stundu skaitu) mūzikas un mākslas klasēs visā mācību laikā, lai varētu izvērtēt un plānot bērnam piemērotu slodzi.

     Par interešu izglītības centra „Krustpunkti” piedāvājumu rakstījām iepriekšējā „Kastanis” numurā. Sapulcē tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi, kā arī iespējas atvērt fotopulciņu. Tāda iecere radusies jau agrāk, taču fotopulciņa darbības uzsākšana prasa samērā lielus ieguldījumus.

     17. novembrī, Latvijas 90. dzimšanas dienai veltītajā svētku pasākumā Staicelē koncertu sniegs Mūzikas un mākslas skolas un interešu izglītības centra „Krustpunkti” audzēkņi.

Ieva Drone