Staicele - Reportāžas - Senioru svētki

12.10.2008.

Ar dzīvesprieku un domām par Tēvzemi svētkos tiekas seniori

     Ejot laikam līdzi, Staicelē, tāpat kā visā Latvijā, šogad trešo reizi atzīmēja Starptautisko veco ļaužu dienu. Vieni no pirmajiem staicelieši piepulcējās Līvānu organizācijai „Dzīvotprieks”, kas atsaucās Londonas uzņēmīgo jauniešu aicinājumam – sniegt roku un atbalstu vecākā gadagājuma ļaudīm. 2050. gadā viena piektdaļa pasaules iedzīvotāju būs vecāki par 60 gadiem, tādēļ jaunākajai paaudzei jāpievērš uzmanība ar senioru dzīves uzlabošanu saistītiem jautājumiem, lai vecākā gadagājuma ļaudis varētu dzīvot veselīgi un aktīvi, cilvēka cieņai atbilstošos apstākļos. Sadarbības tīkls „Dzīvotprieks” pašreiz apvieno 30 senioru organizācijas, kas strādā vecāka gadagājuma cilvēku interešu aizstāvībai, galvenokārt sniedzot aktuālu informāciju.

Gatavojot Senioru svētkus, organizatori domāja - kādu patīkamu pārsteigumu sagādāt senioriem? Šoreiz, balles muzikantu lomā aicinot Latvijā pazīstamo grupu „Zeļļi”, tika trāpīts desmitniekā, jo pat vairākas dienas pēc svētkiem visapkārt skanēja priecīgi pacilāti un sajūsmas pilni teikumi – Cik jauks pasākums! Gribēju redzēt „Zeļļus” ne tikai pa televizoru, nu redzēju! Šī Staicelē vēsturiska balle!...


Kāpēc šī gada senioru devīze skan tā - „Diena mūsu sāpēm un sapņiem”, pasākuma ievadā pārdomās dalījās Aina Berga, šo svētku iedibinātāja, galvenā organizatore un vadītāja: „Katram no mums ir sava personīgā sāpe un sāpīte, bet šoreiz domāju, ka runa ir par visu kopējo sāpi, par mūsu Tēvzemes un tautas likteni. (...)

Mana zeme, mana Latvija,
Ar ko Tevi lai salīdzinu?
Tik liela ir pasaules telpa,
Tik smagi laikmeta vēji,-

Kā tevi Tēvzemīt lai saudzēju?
Ceļot lūgšanā rokas pret sauli –
Dievs svētī šo zemi,
Manu tautu
Un tās gaitu zem saules
.

Nezaudēsim ticību mūsu Tēvzemes labākiem laikiem, nezaudēsim ticību katrs sev. Lai katra diena vijas groda un piepildīta darbiem, domām, soļiem un sapņiem. Un ja kādreiz liekas, ka diena no eņģēm izgāzusies, lai pietiek spēka un saprašanas to ielikt pareizajās gropēs. Lai spēks un veselība visiem turas!”


Klātesošie tika aicināti vienoties kopīgā dziesmā „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.


Tad, ar Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka, Alfreda Vintera un vēl citu komponistu skanīgajām un sirsnīgajām dziesmām ansambļa „Dziesmu draugi” dziedātāji turpināja vakara vadītājas iesākto Tēvzemes tēmu.


Uzrunājot svētku dalībniekus, domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis uzsvēra, ka Latviju veido arī Staicele, ka Staicelē notikumus rada aktīvi un rosīgi ļaudis, arī seniori ar savām organizācijām – paldies viņiem par to. Pilsētas dome labprāt sniedz atbalstu dažādu ieceru īstenošanai. Turpmāk, esot Alojas novadā, cilvēkiem vajadzēs dubultenerģiju, lai Staicelē turpinātos viss iesāktais.

Ziedu pušķī, ko A. Bergas kundze pasniedza domes priekšsēdētājam, tika ielikta senioru pateicība ne tikai par domes finansiālo atbalstu šim pasākumam, bet arī par visiem labajiem darbiem, kas pilsētā veikti.


Jānis Treijs, pieminot patīkamo notikumu - oktobrī gaidāmo pensiju pielikumu, iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar biedrības „Staiceles seniori” darbības pārskatu kopš dibināšanas brīža 2006. gada 1. oktobrī: „ Sākumā gribējām dibināt nevalstisku sabiedrisku organizāciju, tomēr laika gaitā domas mainījām un reģistrējāmies kā juridiska organizācija. Šogad, lai varētu iesniegt projekta pieteikumu Kopienu iniciatīvu fonda programmā „Kopā ar ģimeni”, tika veiktas izmaiņas biedrības Statūtos - paredzējām sadarboties ar pārējām sabiedriskām organizācijām Staiceles pilsētā. Pašreiz biedrībā 30 dalībnieki, - varētu būt vairāk, tad vairāk būtu priekšlikumu un ideju. Iestāšanās maksa biedrībā simboliska – 1 lats, tāda pati arī gada biedra maksa.

Aktīvi biedrības pasākumos piedalās un tos atbalsta sieviešu NVO „Saulgriezes”, arī šī pasākuma organizēšanā viņas daudz darīja. Tāpat šo pasākumu iespēju robežās finansiāli atbalstīja Staiceles pilsētas dome, arī katru gadu vienu ekskursiju. Šogad bijām interesantā ekskursijā pa Limbažu rajonu, tikāmies ar Salacgrīvas pensionāru pārstāvjiem. Staicelē viesojušies un bijušas tikšanās ar Alojas, Ikšķiles un Saulkrastu pensionāriem. Tāpat mūsu biedrības padomes pārstāvji nesen piedalījās Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākumā Garkalnē, ko rīkoja biedrība „Baltā māja”. Tikšanās reizēs uzzinām, kā pensionāru un veco ļaušu problēmas risina citviet, pārdomājam, ko no tā varētu pārņemt mēs. No šīm tikšanās reizēm veidojas kopiespaids – katrā vietā ir aktīvie pensionāri, kuri vienmēr atbalsta pasākumus un tajos piedalās, un vienaldzīgie. Arī pie mums daļa pensionāru ņem aktīvu dalību dažādos pasākumos – talkās, ekskursijās, svētkos, bet tomēr gribētos mūs pulkā vairāk redzēt seniorus no Rozēnu un Vīķu puses.

Pensionāru un veco ļaužu problēmas Staicelē uzklausa un sniedz palīdzību Sociālās aprūpes centra darbinieki.

Patreiz aktīvi tiek realizēts projekts „Roku rokā, plecu pie pleca, domājot par rītdienu - darbosimies šodien!”. Kad tas tiks pabeigts, klubā „Čempiņš” būs plašas iespējas rīkot aktīvus pasākumus gan jauniem, gan veciem.”


Svētku dalībniekus ar jauku koncertu priecēja Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – flautu spēlēja Justīne Vītola (augšējā attēlā kopā ar pedagoģi Antru Ķesteri), Ritvars Čipots un Laura Poļaka, dziedāja Dina Čipote un Jana Maurīte, klavieres spēlēja Sandija Eglīte, ...


... bet vijoli – Agnija Jurika, Sabīne Podskočija, Kristīne un Lāsma Grīnbergas, Linda Suhanova.


Domāju, ka visi atcerēsimies Janu Maurīti, viņa par jauko priekšnesumu izpelnījās vislielākos aplausus.


Tad, ar ziediem sagaidīti, muzicēja „Zeļļi”.


Vakara gaitā pāris dziesmas veiksmīgi tika dziedātas kopā ar „Dziesmu draugiem”.


Deju soļi rimās tikai desmitos vakarā. Simpātijas bija abpusējas, un muzikanti vienu no savām jaunākajām dziesmām veltīja pasākuma dvēselei – Ainai Bergai par jauko sadarbību. Kas zina, varbūt sirdij tuvos muzikantus staicelieši pie sevis aicinās vēl kādu reizi...


Šogad decembrī organizācija „Dzīvotprieks” svinēs 5 gadu jubileju. To vakara gaitā pareizi uzminēja Dzidra Graviņa, tāpēc balvā saņēma lietussargu ar organizācijas logo.

Ieva Drone

 

Pateicība

Izsakām lielu, sirsnīgu un mīļu PATEICĪBU visiem, visiem, kas iecerēja, organizēja un atbalstīja jaukos Senioru svētkus, arī dziedātājiem, mūzikas skolas audzēkņiem un balles muzikantiem. Paldies par brīnišķīgo zāles dekorējumu un skaiti noformēto gardo mielastu.

Sieviešu kluba „Saulgriezes” vārdā
Ārija Korpa