Staicele - Reportāžas - ESCO Moldovā

23.09.2008.

Staicelieši 8. Eiropas Stārķu pilsētu organizācijas (ESCO) konferencē Moldovā

     Moldovā, Gagauzijas pilsētā Kongazā no 19.-21.septembrim notika pēc staiceliešu iniciatīvas dibinātās Eiropas stārķu pilsētu organizācijas (ESCO) 8. konference, kurā bija pārstāvētas 8 valstu 10 pilsētas, kuru simbolikā ir stārķis. Stārķu pilsētu kustībā no Latvijas iesaistījusies arī Demenas pašvaldība no Daugavpils rajona, jau daudzus gadus vācieši, čehi, slovaki, ukraiņi, lietuvieši u.c.


Konferences viesus sagaida Kongazas pilsētas mērs Fjodors Minku.


Viesi no pilsētas robežas uz konferences norises vietu tika izvizināti ēzelīšu pajūgos.


Vietējie iedzīvotāji sagaida un sveic konferences dalībniekus.


Konference tika atklāta ar katras pilsētas vimpeļa pacelšanu, kuri tika sagatavoti Latvijā un tiks izmantoti arī nākamo gadu pasākumos.


Galvenais sarunu temats konferencē bija par sadarbības iespējām un sakaru attīstīšanu, kas līdz šim iezīmējusies ar jauniešu apmaiņas programmām, kultūras un sporta saiknēm.


Kongaza tiek uzņemta Eiropas stārķu pilsētu organizācijā. Attēlā: Gagauzijas autonomā apgabala Tautas sapulces priekšēdētāja vietnieks Dimjans Karaseņi, Staiceles mērs Jānis Bakmanis un Kongazas pilsētas mērs Fjodors Minku. Fonā Moldovas un Gagauzijas ģerboņi.

     Staiceles domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis pastāstīja, ka viss turpināsies, bet paralēli pašvaldību sakariem, interesi par stārķu pilsētu partneriem sāk izrādīt arī uzņēmēji. Kongazas vīna rūpnīca ir apsolījusi izstrādāt jaunu vīna šķirni Stārķu pils, kas būs veltīta tieši Staicelei.

     Organizācijas koordinatore Ārija Daugule uzsvēra, ka kontaktu attīstībai plānots izveidot saites no jau esošās ESCO mājas lapas uz katru tās pārstāvi un panākta vienošanās, ka informācija no angļu valodas tiks tulkota arī krieviski. Plānots, ka izsludinās konkursu organizācijas himnai, ( katrai pašvaldībai jau ir izgatavots vimpelis ar pilsētas simboliku un valsts karogu), dalībnieki vēl plašāk atbalstīs Storkovā (Vācijā) notiekošo floristikas Salmu festivālu, iesaistīsies Taujenā un Ramigalā (Lietuvā) rīkotajos amatierteātru un keramikas festivālos.

     Staiceles Mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane saņēma piedāvājumu bērniem un pedagogiem iesaistīties suvenīru dizaina izstrādāšanā Storkovas 800 gadu jubilejas norisei. Arī 9. konference nākamajā rudenī notiks Storkovā. – Darba ir daudz. Mums jāstrādā ar jaunu dalībnieku iesaistīšanu, bet ja kādu brīdi bija iestājies tāds kā apsīkums, tagad esam sarosījušies. Ir interese attīstīt saiknes, ir jauni priekšlikumi, vēlme padziļināt sadarbību, un tas ir labi, - uzskata Ārija Daugule. Stārķu pilsētu dalībnieki tika uzlūgti piedalīties nākamvasar Staicelē rīkotajās Lībiešu dienās.

     Visi konferences pārstāvji tika ļoti silti un viesmīlīgi uzņemti, izmitināti Gagauzijas apgabalā, kur līdzīgi kā lībieši Latvijā, iedzīvotāji lepojas ar savu etnisko piederību, kopj savas tradīcijas un ir lieli savas vides patrioti.


Ārkārtīgi interesanta bija tikšanās ar zirgu audzētāju – mākslinieku Konstantīnu Kelešu, kura stāstījums un darbi aizkustināja līdz asarām.


Atvadu vakars. Vietējie iedzīvotāji nacionālajos tērpos demonstrē tautas dejas.


Ārija Bakmane māca konferences dalībniekiem "ESCO dejas" soļus. kura katram turpmāk būs jāapgūst...
Pa ceļam mājup nakšņojām Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas viesnīcā "Chisinau"

Ārijas Daugules foto