Staicele - Reportāžas - Sporta klubs Čempiņš

05.09.2008.

Ar Kopienu iniciatīvu fonda un Staiceles sabiedrības atbalstu klubam „Čempiņš” jauna elpa

     Sporta klubs ar pašu izdomāto nosaukumu „Čempiņš” darbojas no 2002. gada februāra, tātad jau sesto gadu. Šajā laikā telpas nolietotas un nepieciešams remonts. Šīfera jumts arī nolietojies un tek, tas vēl no tiem laikiem, kad veikals būvēts. Udo Gustavsons desmitām reižu mēģinājis jumtu labot, bet stāvoklis kopumā nav uzlabojies, un šobrīd pazudusi elektrība vienai līnijai, nokritis piekarināmo griestu fragments. Jumta remontam nauda atrasta - paldies pilsētas domes deputātiem un vadībai, kas par to rūpējās. Cerams, ka tuvākajā laikā uzsāksies jumta seguma nomaiņas remontdarbi, jo iekštelpu remontu ātrāk uzsākt nav iespējams.

     Sakarā ar to, ka nauda vajadzīga, kopā ar sievu Ainu rakstījām projekta pieteikumu „Roku rokā, plecu pie pleca, darbosimies šodien – domājot par rītdienu!”no pensionāru biedrības „Staiceles seniori” Kopienu iniciatīvu fondam (KIF) programmā „Kopā ar ģimeni”. Varu teikt, ka atbalstu izcīnījām vārda burtiskā nozīmē, jo bija jāmaina biedrības Statūti, uzrakstītais vairākkārt jāprecizē, jāpapildina, jālabo.


Jūlija sākumā Staicelē ieradās KIF projektu vadītāja Ieva Ernštreite un projektu izvērtēšanas eksperts Andris Bērziņš, lai visu apskatītu klātienē.

Paldies visiem, kas labprāt atsaucās un piedalījās šajā tikšanās reizē – domes priekšsēdētājam Jānim Bakmanim, uzņēmējam Aigaram Apiņam, jauniešu organizācijas „Pivalind” valdes priekšsēdētājai Dignai Čuikovai, organizācijas pārstāvim Mārtiņam Strokšsam Staiceles vidusskolas direktora vietniecei mācību darbā Aldai Grāverei un biedrības „Staiceles seniori” valdes priekšsēdētājam Jānim Treijam.

Sarunas bija auglīgas un biedrība „Staiceles seniori” ieguva prasīto atbalstu Ls 2988,40 apmērā kluba telpu remontam un jauna aprīkojuma iegādei.

Piešķirtā nauda tiks realizēta divos etapos.

Pirmajā etapā - kluba iekštelpu remontā - paredzēts fasādes remonts, elektroinstalācijas maiņa, ventilācijas ierīkošana, bojāto griestu fragmentu maiņa, jaunu tapešu līmēšana, bojāto durvju maiņa, galdu un krēslu labošana. Projektā piešķirtā summa - Ls 1750 tuvākajās dienās tiks pārskaitīta biedrības „Staiceles seniori” kontā, jo vienošanās vēstule parakstīta 27. augustā. Nauda tiek dota tikai materiālu iegādei, tādēļ projekta realizācijā ar savu izdomu un spēkiem aicinām talkā Staiceles sabiedrību – gan jauniešus, gan skolēnus, gan seniorus, gan sabiedriskās organizācijas. Telpas šobrīd pilsētas dome uz 5 gadiem iznomājusi biedrībai „Staiceles seniori”, tātad tās var tikt daudzpusēji izmantotas.

Kad pirmais etaps tiks sekmīgi pabeigts, sāksies otrais – jauna aprīkojuma iegāde, kurā paredzēts iegādāt jaunu televizoru, mūzikas centru, modernu šautriņu mešanas stendu, daudzfunkcionālo spēļu galdu u.c.

Jo ātrāk pabeigsim remontdarbus, jo ātrāk tiksim pie jaunām spēlēm.

Antis Bergs, projekta vadītājs
Ievas Drones foto