Staicele - Reportāžas - 1.septembris Staiceles Mūzikas un mākslas skolā

01.09.2008.

„Novērtējiet to, kas jums ir!” – Zinību diena Staiceles Mūzikas un mākslas skolā


Jau trešo gadu Staiceles Mūzikas un mākslas skola Zinību dienā aicina bērnus un vecākus pasākumā „Uz tikšanos!”, kad sveic esošos un jaunos audzēkņus, iepazīstina ar jauniem pedagogiem un mācās skaisti priecāties svētkos.

Direktore Ārija Bakmane iesāka ar uzrunu skolēniem un vecākiem:

     „Domāju - visi esat redzējuši latviešu filmu „Teātris”, kur tēvs saka dēlam – ak, Dievs, kā tu pa vasaru esi izaudzis! Skatos uz jums un redzu – jūs tiešām esat izauguši ne tikai augumā, bet arī domās, jūtās, prātā, mīlestībā, darba attiecības un draudzībā. Pats galvenais ir tas, ka jums ir liela, skaista sirds. Gribas novēlēt - lai jūsu ikdiena ir svētki, lai jūsu svētki ir svētki! Priecājos, ka mūsu pasākumos vienmēr klāt vecāki. Vecākiem arī gribu teikt - lai jums svētki ir gan ikdienā, gan svētkos un lai bērni jums ir tikai prieks.”

Tad direktore pastāstīja, ka rajona komisijas pārstāvji skolu pieņēma ar ovācijām, ka jaunajam mācību gadam telpas palīdzēja sagatavot skolas pedagogi – Kārlis Īle, Digna Čuikova un Ārija Daugule, kā arī Jānis Bakmanis.

Šogad kolektīvā būs jauni skolotāji – mūzikas literatūru, solfedžo un teoriju un kori pasniegs mums visiem labi zināmā skolotāja Inta Jurka. Priekšmetu apguvē viņa visiem novēlēja pacietību. Mākslas nodaļas pirmo klasi vadīs Ārija Daugule, viņa arī pildīs mācību daļas vadītājas pienākumus. Vēl būs skolotāja Aira Rulle no Valmieras, kura pasniegs pūtēju klases skolēniem klavieres un būs koncertmeistere.


Jaunie audzēkņi saņēma skolas sveicienus.

Šobrīd Staiceles Mūzikas un mākslas skolā mūzikas nodaļā mācās 30 audzēkņi, bet mākslas nodaļā – 34. 17. septembrī vēl notiks uzņemšana. Gan domes pārstāvji, gan pedagogi savās svētku uzrunās aicināja staiceliešus novērtēt un izmantot dotās iespējas.

Domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis:
     „Patīkami redzēt visus skolotājus ar labu veselību un labā garastāvoklī, un, bez šaubām, jaunos mūziķus un jaunos māksliniekus. Vakar Panorāmā klausījos, ka dažas pašvaldības apmaksā dažiem bērniem mācību naudu mūzikas un mākslas skolās. Jūsu zināšanai, Staiceles pašvaldība visiem bērniem šo izglītību piedāvā bez maksas. Mani pārsteidz, ka jūsu tik maz. Domāju - ko tie vecāki īsti grib: ja ir jāmaksā, tad - par dārgu, ja nav jāmaksā, tad nevajag. Tiem, kas nāk un tiem, kas spēj apvienot abas mūzas – mūziku un mākslu, ar gandarījumu novēlu, lai izdodas arī turpmāk un vecākiem paldies, ka jūs esat tik gudri. Pedagogiem - likt atzīmes uz augšu, lai bērniem dūša turas.”

Domes izpilddirektors Agris Rubenis:
     „Sveicu bērnus, vecākus un cienījamos pedagogus svētkos! Staicelē viena Zinību diena sākās 9 no rīta vidusskolā, tagad otra sākas Mūzikas un mākslas skolā. Man ir prieks par tiem bērniem, kas izmanto iespējas, ko dod pilsētas dome – mācīties papildus mūziku un mākslu. Pa vasaru pilsētas domē negulējām, bet strādājām un domājām, kā labāk izremontēt telpas Direktormājā Lielā ielā 36. Ceru, ka līdz jaungadam izdosies tikt ar dažām kārtībā. Pilsētas dome arī nākošajā gadā par to domās, lai pēc kādiem 2-3 gadiem jūs visi būtu šajā jaunajā ēkā, kuru varēsiet apdzīvot no skursteņa līdz pagrabiem. Klausiet pasniedzējus, apmeklējiet stundas, un atskaites koncertos mums par jums būs prieks.”

Ārija Daugule:
     „Skola apņem visu pasauli. Ikvienam cilvēkam, ja piemin vārdu skola, ir savs stāsts, savs priekšstats par to. Jūsu stāsts veidojas šeit – Staiceles mūzikas un mākslas skolā. To jūs veidosiet kādus gadus 5, un es tikai varu novēlēt – esiet drosmīgi, sāciet tūlīt! Lai neiznāk tā, ka dzīvojot Salacas vienā krastā un gribot nokļūt otrā krastā, gaidām, kad ūdens pārstās plūst. Nevajag gaidīt, vajag iet visiem kopā.”


Antra Ķestere:
     „Ļoti lūdzu, novērtējiet savu pretimnākošo pilsētas domi, jo Valmierā, piemēram, mēneša maksa mākslas skolā ir 10 lati. Staiceles dome strādā ideāli, jums ir ļoti laba direktore, kas māk lietas saorganizēt laikā un vietā. Jūs varat būt laimīgi, ka tādi cilvēki šeit strādā un dzīvo. Jums ir dots ļoti daudz!”

Jānis Kalējs pievienojās iepriekš teiktajam:
     „Staicelē situācija ir labvēlīga, lai apgūtu dažādus mākslu pamatus, un tas ir ļoti svarīgi, neatkarīgi no tā, kādu profesiju izvēlēsies nākotnē.”

Gatis Vanags:
     „Vasarā esat atpūtušies, tagad ar pilnu sparu jāķeras darbam klāt. Novēlu visiem darbā entuziasmu, rezultāti neizpaliks. Vecākiem gribu teikt – Skandināvijā ir veikts pētījums - bērni, kuri mācījušies mūziku, kaut arī tālākajā profesijas izvēlē nav kļuvuši par koncertējošiem māksliniekiem, dzīvē izvirzījušies tālāk, kā tie, kas nav mūziku mācījušies. Uzskatu - tā ir pareiza izvēle – sūtīt bērnus mācīties mūziku un mākslu.”

Noslēgumā tēlnieks Kārlis Īle:
     „Nav daudz ko runāt, ja ko gribam, tad uz priekšu ar darbiem.”


Kliņģeris bērniem un vecākiem.


Nākošajā dienā jau tiek sastādīts stundu plāns (2. mākslas klases audzēkņi kopā ar skolotāju Dignu Čuikovu un mācību daļas vadītāju Āriju Dauguli).


Datorklase.

Sagatavoja Ieva Drone