Staicele - Reportāžas - Tirgo sērgu!

19.08.2008.

Uzmanību – tirgo sērgu!


Salacas upē licencēti tiek izķerti signālvēži – cilvēku ievesta sveša suga. Akcijas mērķis ir atbrīvot upi no svešās sugas un jebkuram interesentam, iegādājoties licenci, ir tiesības ķert neierobežotu skaitu signālvēžu. Tomēr atrodas veikli ļaudis, kas noķertos signālvēžus tirgo nezinošiem cilvēkiem, kuri tos ielaiž savos dīķos vai tuvējās upēs. Uzmanīgi – signālvēzis ir kā latvānis, reiz ielaists ūdenstilpnē, tas iznīdēs vietējos vēžus un ērti iekārtosies uz palikšanu! Signālvēzi var atšķirt pēc zīmīga gaišāka plankuma uz spīlēm – platspīļu vēžu spīles ir bez pigmentācijas plankumiem.

ZBR administrācija sadarbībā ar Ainažu, Staiceles un Salacgrīvas pašvaldībām, Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju un Latvijas Zivju resursu aģentūru šovasar piedāvā iespēju izķert svešās sugas vēžus un tādejādi palīdzēt atbrīvot Salacas lejteci vietējai sugai – platspīļu vēzim.

Signālvēzi ieveda Latvijas ūdenstilpnēs tā sauktajām „kungu izpriecām” un svešā suga veiksmīgi izspieda vietējo vēžu sugu pateicoties savai agresivitātei un noturībai pret slimībām. Bet vēžu plašu izplatību veicināja cilvēki, kuri noķertos vēžus ielaida arvien jaunās ūdenstilpnēs. Īpaši veiksmīgi signālvēzis ir ieperinājies Salacas upes lejteces tīrajos ūdeņos. Šobrīd Latvijas vietējā suga, platspīļu vēži, ir atguvuši signālvēžu nepiesārņotos ūdeņus un mūsu kopējs uzdevums būtu atdot vietējai sugai arī signālvēžu piesārņotās teritorijas. Lai pārliecinātos, ka tas ir iespējams, Salacas upē notiek signālvēžu licencēta ķeršana – papildu informācija http://www.biosfera.gov.lv/lv/node/470

Tomēr vienmēr atrodas veikli ļaudis – ir ziņas, ka atsevišķi signālvēžu ķērāji savus lomus tirgo nezinošiem cilvēkiem, kuri it kā nevainīgos vēžus ved uz mājām un ielaiž dīķi vai piemājas upē. Īpaši bīstami tas var izrādīties Kurzemes un Latgales pusei, kur ir lielas un stabilas Latvijas platspīļu vēžu populācijas. Latvijas vietējās sugas, platspīļu vēžus, ielaišanai savās ūdenstilpnēs var iegādāties pie vēžu audzētājiem (informācija – tālrunis 67021582), kuri sniegs arī padomu, kā veiksmīgāk tos ieaudzēt. Signālvēžus, lai arī cik tie liktos pievilcīgi un jauki turēšanai, ir jāvāra un jāpasniedz galdā! Ja kāds pārdod vēžus ar izteiktu plankumu uz spīlēm ar stāstu, ka tos taču var ielaist dīķīti, ziņojiet ZBR darbiniekiem pa tālruni 26537994 vai zvaniet uz Valsts vides dienesta bezmaksas tālruni 80000828.

Latvijas iekšējos ūdeņos sastopamas 4 vēžu sugas: platspīļu vēzis, šaurspīļu vēzis, signālvēzis un dzeloņvaigu vēzis. Tieši platspīļu vēzis ir vienīgā vietējā suga, kas sastopama visā Latvijas teritorijā. Svešās vēžu sugas ieviesušās mūsu ūdenstilpēs cilvēku darbības rezultātā. No svešajiem vēžiem visizplatītākie ir signālvēži jeb Amerikas vēži, kuri ievesti Latvijā 1983. gadā. Signālvēzis pakāpeniski izplatījās gan ezeros, gan upēs. Tā kā signālvēzis ir izturīgs pret vēžu mēri un vienlaicīgi ir šīs slimības pārnēsātājs, tas pamazām ir sācis dominēt, aizstājot vietējo platspīļu vēzi. Diemžēl tādas svešas vēžu sugas kā signālvēži ar savu agresivitāti, ātro vairošanos un izturību pret slimībām apdraud vietējos platspīļu vēžus, izspiežot tos no dabiskās dzīves vietas. Plānots, ka licencētā signālvēžu ķeršana notiks vairākus gadus un, ja vēžu izpēte uzrādīs svešās sugas izzušanu, Salacas upē atkal tiks ielaisti platspīļu vēži. Jāatgādina, ka vēžu populācija atjaunojas ļoti lēni – intensīva masveida izķeršana var to pilnībā iznīcināt. Iecerētā akcija ir arī zinātnisks eksperiments, jo līdz šim Latvijā vienīgās apkarotās svešā suga ir latvānis un Amerikas ūdele.


Signālvēzis


Platspīļu vēzis

Papildu informāciju var sniegt Inta Deimantoviča t.29256227.

Aija Jakubovska
     Projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” sabiedrisko attiecību speciāliste
     t.29144371
     aija.jakubovska@biosfera.gov.lv