Staicele - Reportāžas - Staicelieši Dziesmu un deju svētkos

05.07.2008.

Staicelieši piedalās Dziesmu un Deju svētkos
Tautas lietišķās mākslas izstādes „Es vidū!” atklāšana

Jau iepriekš stāstījām par to, ka Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” visu 8 dalībnieku - Veltas Kīnes (vadītāja), Maldas Balodes, Artura Liepiņa, Ausmas Vilciņas, Irēnas Graviņas, Eugenijas Rudovičas, Ļenas Vinogradovas un Ineses Strazdiņas, 43 darbi pavasarī tika atlasīti Tautas lietišķās mākslas izstādei „Es vidū!” Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.

5. jūlijā notika izstādes atklāšana, tur piedalījās arī Staiceles meistari.

Kas tur spīd, kas tur viz -
Šajā goda istabā?
Diži ļaudis sanākuši
No maliņu maliņām.
Trīs gadiņi strādājuši,
Kā bitītes druviņā.
Nu sanāca vienu viet’,
Kā bitītes stropiņā.

Latvijas Republikas Kultūras ministre Helēna Demakova:

„Mīļie meistari, izstādes dārgie viesi! Gadsimtiem ilgi latviešiem skarbo vēsturisko apstākļu dēļ bija liegta iespēja kļūt par profesionāliem māksliniekiem, taču cilvēka radošais gars ir tik spēcīgs, ka allaž izpaudīsies pat visnelabvēlīgākajos apstākļos. Alkas pēc skaistā izpaudušās ne tikai nemateriāli – dziesmās, pasākās, dejās, bet arī sadzīves priekšmetus un apģērbus radot kā īstus mākslas darbus, un amata noslēpumus no vienas paaudzes nododot nākamajai. Izstāde „Es vidū!” ir apliecinājums, ka Latvijā lietišķās mākslas laukā joprojām darbojas dauzi meistari, kuru amata prasmes, roku veiklība un neapšaubāmi arī iztēle ļauj saglabāt tradīcijas spēku un radīt jaunas pārsteidzošas vērtības.

Paldies meistariem un tradīcijas joprojām dzīvajam spēkam, ka latviešu lietišķā māksla nav pārvērtusies par iekonservētu muzejisku vērtību, sastingušu kanonu, kas pieļauj tikai vienu krāsu kombināciju, vienu rakstu, vienu formu. Tā joprojām ir dzīva un izsaka radītāja, lietotāja, novada un arī Latvijas būtību, raksturu un personību. Tāpat tautas lietišķās mākslas joma paver lielas jaunrades iespējas. varbūt līdz galam neizmantotas. (...)

Mūsdienās senās amata prasmes kļūst arvien retāka, arvien atzītāka vērtība, tāpēc ne velti izstādes „Es vidū!” centrā ir bērns. Tas ir arī aicinājums jaunajai paaudzei ieskatīties kultūras mantojuma pūrā un pārliecināties, cik lielas iespējas spēj piedāvāt tautas lietišķā māksla.

Gribu teikt lielu paldies visiem meistariem un izstādes veidotājiem, kas devuši ieguldījumu, lai no jauna atgādinātu mūsu nacionālo vērtību sākotni un ļautu novērtēt pilnu mūsu amatnieku meistarības spektru.”

Tautas Mākslas centra direktore Anna Jansone:

„Jau pirms 142 gadiem Juris Neikens teica, neviena tauta nevar pastāvēt un uzplaukt, ja tā nemodina garīgos spēkus sevī. Un tieši viņš bija tas, kurš pirms 142 gadiem sasauca kopā skolēnus un skolotājus uz pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos.

Domājot par šo izstādi, ar pilnu atbildību varu apgalvot - tautas lietišķās mākslas meistaru garīgie spēki nav iesnaudušies ne uz vienu brīdi no iepriekšējiem Dziesmu un Deju svētkiem līdz šiem Dziesmu un Deju svētkiem.

(...)

Novēlu meistariem gūt prieku un gandarījumu no sarunām ar skatītājiem, no turpmākajiem saviem darbiem. Un vēl - lai ir tie jaunie cilvēki, kuri vēlas, grib un arī pārmanto jūsu prasmes!”


Projekta vadītāja Linda Rubena (attēlā pa kreisi): „Jūtu, ka visi esat izslāpuši pēc kaut kā skaista, un šajā izstādē jūs to redzēsiet. Gribētu teikt paldies visiem, kas nodrošināja iespēju divu mēnešu garumā apbraukāt studijas un savākt no visas Latvijas skaistos darbus. Paldies studijām par brīnišķīgo uzņemšanu – jūs esat fantastiski cilvēki! Paldies izstādes galvenajai māksliniecei, paldies māksliniekiem – izstādes iekārtotājiem, kas īsā laikā spēja uzburt burvīgo ainu, ko šodien redzat.”

Izstādes galvenā māksliniece Dagmāra Prīberga (augšējā attēlā pa labi): „Sapnis, kurš realizējies šajā izstādē, aizsākās jau pagājušajos Dziesmu svētkos. Un šis „Es vidū!” sirdī dzīvoja ilgu laiku, par to bija daudz domāts, arī par viesmīlīgo muzeju, kas ļāva strādāt tā, kā mums bija ērti. Bezgala liels paldies cilvēkiem, kuri ar savām radošajām spējām izstādi iekārtoja tā, kā ir pašlaik. Vienā brīdī, kad aizlūzu ar veselību un vajadzēja izlemt – būt vai nebūt izstādei, pateicoties šiem cilvēkiem viss notika.”


„Es patiešām vasarā spēku smeļu, lai cauri rudenim ietu, lai ziemas segās siltumu krātu, lai pavasari pamodinātu – Es vidū!” – tautas lietišķās mākslas studiju austie lakati sakārtoti kolekcijā „Gadalaiki”.


Šogad izstādē jaunums – tērpu demonstrējumi. Modes parādi atklāja „Modes salons A”, vadītāja Asnāte Smeltere.


Izstādi pirmo reizi skatot, katrs meistars centās atrast savus darbus.


Ļena Vinogradova pie stenda, kur izliktas staiceliešu (arī Ļenas) austās smilgu sedziņas.


Studijas vadītāja Velta Kīne un Malda Balode pie savām krāšņajām segām.


Vienā no muzeja telpām bija izveidota daudzkrāsaina un koša austo lakatu „siena”. Arturs Liepiņš pie sava lakata.


Velta Kīne un Eugenija Rudoviča pie savām austajām segām.


Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” audēji – no kreisās: Malda Balode, Velta Kīne, Eugenija Rudoviča, Arturs Liepiņš, Ļena Vinogradova un Irēna Graviņa.


Staiceliešu audēju studijā ienāk arī jaunā paaudze.
Izstādes centrā vienkoča šūpulis (darinājis Rihards Petrickis).


Katalogā «Latviešu tautas lietišķā māksla» staicelieši skatīja ziņas un fotogrāfijas par studiju, tad iegādājās.

Ansambļa „Dziesmu draugi” uzstāšanās

Staiceles senioru vokālā ansambļa „Dziesmu draugi” dalībnieki 7. jūlijā arī devās uz Rīgu, lai dziedātu Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, kur vairāku stundu garumā uzstājās dažādi vokālie ansambļi no Latvijas, kas atlases skatēs rādījuši labu sniegumu.


Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta Puikules Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Kolorīts”.


Staiceles senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”.


Skatītāji


Arī šajā dienā Dzelzceļa vēstures muzejā notika interesantāko un savdabīgāko TLM studiju darināto tērpu demonstrējumi, ko staicelieši ar interesi vēroja. Modeļus demonstrēja Zandas Krancmanes Modeļu skolas audzēkņi un studiju dalībnieki.


Pirms mājupceļa Dziesmu un Deju svētku gadatirgus apmeklējums Vērmanes dārzā. Tur valdīja patīkama svētku gaisotne – visur esošā liepziedu burvīgā smarža, mūzika un amatnieku skaistie darinājumi – keramika, kokgriezumi, pinumi, rotas, audēju darbi: dvieļi, šalles, lupatu tepiķi un daudz kas cits.

Lībiešu INFO PUNKTS Dziesmu svētku gadatirgū

7. jūlijā Staiceles Lībiešu muzeja direktore Indra Jaunzeme un lībiešu jauniešu pārstāve Inese Meistere piedalījās SIA Niceplace stendā Rīgā, Vērmanes dārzā, kas veidots sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru.


Lībiešu informācijas punktā viņas iepazīstināja interesentus ar Staiceli un lībiešu aktivitātēm mūsu pilsētā.


Stenda apmeklētājiem bija iespēja saņemt bukletus par Staiceli.

Sagatavoja Ieva Drone