Staicele - Reportāžas - Signālvēžu ķeršana

29.06.2008.

Šogad signālvēžus Salacā varēs ķert jau trīs pašvaldību teritorijās

     29. jūnijā Salacgrīvā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administratīvajā centrā un Ainažos, Ainažu kultūras namā notika informatīvi bezmaksas semināri visiem interesentiem par signālvēžu licencētu ķeršanu Salacas upē.

     Šovasar turpināsies Latvijas dabai nozīmīgs eksperiments – signālvēžu Pacifastacus leniusculus licencēta izķeršana Salacas upē Salacgrīvas, Ainažu un Staiceles pašvaldību teritorijā. Signālvēzis ir no Amerikas kontinenta ievesta vēžu suga, kura, pateicoties savai agresivitātei un izturībai pret Eiropas platspīļu vēžiem Astacus astacus nāvējošu slimību – vēžu mēri, strauji izspiež plats pīļu vēzi no Latvijas un visas Eiropas ūdenstilpnēm.


Signālvēzis


Platspīļu vēzis

     Signālvēžu licencēta ķeršana Ainažu un Staiceles pašvaldību teritorijās sāksies no 1. jūlija un turpināsies līdz 30. septembrim, vienas nakts licences cena būs 5,99 Ls. Salacgrīvas pašvaldības teritorijā licencēta ķeršana sāksies 20. jūlijā un arī noslēgsies 30. septembrī. Salacgrīvā būs pieejamas dažādu veidu licences – gan vienas nakts, gan ģimenes. Licences var iegādāties visu diennakti:

- viesnīcā „Helmi”, Ainažos, Kr. Valdemāra ielā 51, tel. 64024230;
- i/u „Mežbirža” Staicelē, Lielā ielā 38, tel. 29187425;
- viesnīcā „Brīze”, Salacgrīvā, Valmieras ielā 7, tel. 64071717.

Detalizēta informācija par vēžošanas nosacījumiem pieejama www.biosfera.gov.lv sadaļā Aktualitātes - http://www.biosfera.gov.lv/lv/node/470

     Signālvēžu izķeršanas akciju ierosināja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta speciālisti, sadarbībā ar Latvijas Zivju resursu aģentūras speciālistiem ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes un Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas atbalstu. Akcijas mērķis ir pārbaudīt, vai šāda signālvēžu izķeršana var dot rezultātus – visi iegūtie dati tiek apkopoti un plānots attīrītajās vietās atkal ielaist Latvijas dabai raksturīgos platspīļu vēžus.

     Signālvēžus Latvijā 1983. gadā ieveda cilvēki rūpnieciskai ražošanai. Nokļuvuši Latvijas ūdenstilpnēs tie pakāpeniski izplatās arvien tālāk, it īpaši pateicoties cilvēku nezināšanai, kuri noķertos signālvēžus ielaiž savās piemājas ūdenstilpnēs un tādejādi nolemj iznīcībai vietējos platspīļu vēžus. Tā Salacas lejtecē zinātnieki vispār vairs neatrod nevienu platspīļu vēzi, bet
signālvēža populācija ir liela – to pierāda arī pagājušas vasaras vēžošanas rezultāti, kad 99 vēžotājo noķēra 7167 signālvēžus.

     Invazīvo sugu nodarītais posts vietējai dabai ir nozīmīga problēma visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Tā Somijā vairs vispār nevienā ūdenstilpnē nav atrodams platspīļu vēzis un tiek īstenoti pasākumi šīs dabiskās sugas atjaunošanai. Šogad Latvijā tiek sperts nākamais solis veiksmīgai invazīvās sugas izskaušanai – vēžošana tiks atkārtota, rīkojot licencēto vēžošanu ne vairs tikai vienas pašvaldības teritorijā, bet gan trīs – Ainažu, Staiceles un Salacgrīvas.

Inta Deimantoviča
ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda projekta ”Bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”  
koordinatore, mob. tālr. 29256227 

Foto no www.biosfera.gov.lv