Staicele - Reportāžas - Ūdensrozes projekts atpūtas vietām

27.06.2008.

Saudzēsim iekārtotās atpūtas vietas pie upes

Tuvojas noslēgumam Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” Staiceles makšķernieku biedrības „Ūdensroze” atbalstītais projekts „Aktīva atpūta sakoptā vidē – cilvēka garīgās un fiziskās enerģijas avots!”.

Stāsta projekta vadītājs Antis Bergs: „Projekta ietvaros tika iegūts finansējums – Ls 650, kas pamatā ir apgūts. Tūristu un makšķernieku atpūtas vietu ierīkošanai tika izgatavotas 3 tualetes, 3 āra galdi, katrs ar diviem soliem, kas uzstādīti pie baznīcas, pie lielā tilta un fabrikas teritorijā pie kanāla. Informatīvie stendi izvietoti pie baznīcas, pie lielā tilta un Zaļajā pieturā. Projekta ietvaros vēl tika iegādāti atkritumu maisi, izgatavoti atkritumu maisu turētāji, tuvojas nobeigumam atpūtas vietas ģērbtuves izgatavošana, organizētas trīs talkas Salacas krastu sakopšanā Staiceles pilsētas teritorijā.


Galdu un solu kājas tika rūpīgi iebetonētas – strādā Herberts Timermanis, makšķernieku biedrības „Ūdensroze” valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs un Māris Broms.


Trīs Ilgoņa Pēča izgatavotās „sirdsmājiņas” uzstādīja 5 vīru komanda.


Projekta vadītājs Antis Bergs slauka sviedrus, jo visos darbos piedalās arī pats.


Iekārtotā atpūtas vieta Salacas krastā pie baznīcas.

Aktīvu dalību projekta īstenošanā ņēma makšķernieku biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs, Ilgonis Pēcis, Nikolajs Graviņš, Māris Broms, Herberts Timermanis, Aivars Lancmanis un citi. Projekta idejas nevarēja īstenot tikai par piešķirtajiem finansu līdzekļiem, tādēļ paldies sponsoriem – Aigaram Apiņam (SIA „Salacas būve”) par galdu un solu izgatavošanā sniegto atbalstu apmēram Ls 200 vērtībā un Alvim Bondaram (SIA „Radi AVM”) par sniegto atbalstu kokmateriālu iegādē apmēram Ls 200 vērtībā. Projekta realizācijā makšķernieku biedrība „Ūdensroze” ieguldīja arī savu finansējumu – Ls 300 apmērā. Projekta īstenošanu aktīvi atbalstīja Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta direktora vietnieks, pētījumu un attīstības daļas vadītājs Andris Urtāns, palīdzot ar informatīvajiem stendiem.

Atpūtas vietas domātas ne tikai tūristiem, kas ceļo cauri pilsētai, bet arī staiceliešiem. Lūgums cienīt sakārtotās vietas, jo tur ieguldīta mūsu izdoma, enerģija un darbs. Izpostīt ir ļoti viegli, taču daudz grūtāk ir piesaistīt naudu un visu realizēt. Būtu ļoti patīkami, ka sakārtotais un sakoptais tiktu saudzēts un kalpotu ilgu laiku. Patīkami, ka cilvēki šajās vietās atpūšas. Lūgums atpūtas vietas pēc sevis sakārtot, atkritumus salikt tiem paredzētajos maisos, ugunskurus kurināt tikai atļautajās vietās, ievērot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta apkārtējās vides saudzēšanas noteikumus.

Sakarā ar „Ūdensroze” darbību ir uzlabojusies sakoptība Salacas krastos Staiceles teritorijā, atkritumi tiek savākti maisos, notiek talkas, bet līdz ideālam vēl ļoti tālu – varētu, piemēram, upes krastus appļaut utt. Saudzēsim to, kas šobrīd sakārtots!”

Sagatavoja Ieva Drone