Staicele - Reportāžas - Tūrisma speciālisti Staicelē

26.06.2008.

Jaunās bērnu grāmatas bibliotēkā gaida čaklos lasītājus – „Bērnu žūrijas” dalībniekus

26. jūnijā Staiceles bibliotēkā gaidīja jaunākās paaudzes lasītājus, jo bibliotēka jau sesto gadu piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija” (šajā pasākumā iesaistās arvien vairāk bibliotēku, šogad kopumā Latvijā atbalstīti 573 bibliotēku pieteikumi).

1. – 9. klašu skolēniem tiek piedāvāts lasīt 2007./2008. gadā Latvijā izdotās bērnu grāmatas. Katram „Bērnu žūrijas” dalībniekam atbilstoši savam vecumam jāizlasa 5 grāmatas (līdz 1. decembrim). Pasākums ir nopietns, jo pēc pirmās izlasītās grāmatas bibliotekāre un lasītājs slēdz līgumu, kurā bērns apņemas izlasīt visas 5 grāmatas un sniegt tām savu vērtējumu. Šogad jaunums - vērtējuma anketu varēs aizpildīt elektroniski, ja būs nepieciešams, bibliotekāres palīdzēs to izdarīt.

Staicelieši ir aktīvi grāmatu lasītāji, daudzi klātesošie piedalījušies „Bērnu žūrijas” pasākumos jau iepriekšējos gados, jaunākajiem palīdz vecāki un skolotāji, šodien arī 3-4 gadīgie bērnudārza grupiņas bērni kopā ar audzinātājām iepazinās ar bilžainākajām grāmatām, kuras domā kopīgi pāršķirstīt un lasīt. Šo pasākumu atbalsta arī Staiceles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji, vērtējot ar 10 ballēm to skolēnu darbu, kuri izlasījuši visas 5 savas vecuma grupas grāmatas.


Pirmajai tikšanās reizei šajā gadā bibliotekāre Inta bija sagatavojusi interesantu atrakciju – jāsaliek savai vecuma grupai atbilstošo grāmatu attēlu puzle.


Pirmie ar uzdevumu tika galā 3. – 4. klases skolēni.


1.– 2. klases skolēni un jaunākie bērni darbojās kopā ar pieaugušajiem.


8. -9. klašu grāmatu attēlu puzli veiksmīgi salika jaunāki skolēni.


5.-7. klašu vecuma grupā daudz lasītāju, taču šogad katra grāmata ir tikai vienā eksemplārā, tādēļ visiem jālasa ātri un raiti.


Zlaugotņu ģimene „Bērnu žūrijas” grāmatu lasīšanā kopīgi iesaistījās jau pagājušajā gadā. Šodien Bibliotēkas vadītāja Anita Strokša dalīja mazas balviņas visiem lasītājiem un teica, ka līdz decembrim būs dažādas aktivitātes lasītāju uzmundrināšanai, bet decembrī „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums.

Bibliotēkas vadītāja aicina: „Pieteikties „Bērnu žūrijā” nekad nav par vēlu, un visi lasītgribošie bērni tiek gaidīti bibliotēkā!”

Sagatavoja Ieva Drone