Staicele - Reportāžas - 9.klases izlaidums

13.06.2008.

Diena, kad ziedi vislabāk redzami – 9.klases izlaidums Staiceles vidusskolā

Jūsu dziesma vēl tikai iedziedāta,
Kaut arī jau otro gadu desmitu krāta.
Vai gana neesat rāti?

Tomēr vairāk saulītē celti.
Jūsu diena vēl rīta krāsā,
Jo rasa vēl nenotraukta
Un pusdienas gaisma vēl tālu...


„Katras vasaras sākums skolā atnāk tradicionāli – tas ir prieks, kad jaunā paaudze aiziet dzīvē, tas ir laiks, kad pārvērtējam, ko esam vai neesam iemācījušies, ko gribam iemācīties, kad izvēlamies visas četras debess puses un starp tām savējo, kad meklējam vietu šajā pasaulē, kas biežāk ir skarba un prasīga, katrs izvērtējam savu ieguldīto darbu...”, - Staiceles vidusskolas 9. klašu izlaidumu 13. jūnijā iesāka direktors Juris Krastiņš.

Apliecības par pamatizglītību šogad saņēma divdesmit viens 9. klases skolēns.


„Laid lai iet, laid lai iet, laid lai pulkstenis iet, neturi viņu ciet,

Kā tev patīk, ja tev neļauj, ja tev neļauj iet,” – savu vēlmi doties plašajā pasaulē izdzied absolventi un saka paldies skolotājiem, vecākiem.


9. klases audzinātājai Inesi Baltmanei par ieguldīto darbu klases audzināšanā paldies saka skolas vadība un pilsētas domes pārstāvji.


Šajā laikā, kad daudz runājam par mūžizglītību, redzam, ka arī skolotāji turpina sevi mācīt. Par tradīciju kļuvis kopā ar absolventiem - skolēniem sveikt arī absolventus – skolotājus. Šogad kolēģu apsveikumus saņēma vēstures skolotāja Ilga Ozola, jo beigusi Rēzeknes Augstskolas pedagoģijas fakultāti.


„Šis ir pirmais solis, kuru jūs veiksmīgi esat spēruši, lai katrs nākošais solis būtu skaists, prieks pilns un jūs sasniegtu iecerētos mērķus,” – apsveikumā absolventiem teica pilsētas domes izpilddirektors Agris Rubenis.

Staiceles pilsētas dome ar Atzinības rakstiem un ziediem sveica tos skolēnus un viņu vecākus, kuri ņēmuši aktīvu dalību pilsētas kultūras dzīvē. Šogad tie ir – ...


... Kristiāna Arnava, ...


... Edgars Tenisons un ...


... Kristaps Taulavičus.


Turpinājumā absolventus sveica audzinātājas, kuras, jau sākot no bērnudārza vecuma, bijušas saistītas ar viņiem – Jautrīte Pelēkā, Līga Mangulsone, Inese Baltmane, Kaija Kuzina, Vineta Dance, Valnetīna Andrejeva, Daina Mūrniece un Inta Jurka (attēlā).

Skolotāja Inese Baltmane, vēlot absolventiem viņu sapņu piepildījumu, klātesošajiem atgādināja: „Šogad mūsu izlaidumam ir 81. gads. Jā, 1928. gadā Staiceles skolā bijis pirmais (arhīvos fiksētais) izlaidums. Staicelieši, varam paši sevi ar to apsveikt!”


Audzinātāja turpināja: „10 gadi, kurus esam pavadījuši kopā, atsevišķi, kopā, atsevišķi un tagad atkal kopā, ir veiksmīgi mūs visus šeit atveduši pateicoties ļoti svarīgiem cilvēkiem - mūsu vecākiem. Bijis dažādi, visu to nepārstāstot, kopīgos 10 gadus varu salīdzināt ar sporta veidu, kurš saucas pingpongs. Tur vienmēr vajag divus spēlētājus – vienu skolā un otru - mājās. Es tur pa vidu tā bumbiņa – tādas ir manas asociācijas.”

Lai visi kopā veiksmīgi varētu pingpongu turpināt, klases audzinātāja vecākiem patiešām dāvināja šīs spēles komplektu.


Muzikālos priekšnesumus izlaidumā sniedza skolas vokālā ansambļa dziedātājas (skolotāja Inta Jurka).


„Dažādu interesantu sakritību rezultātā ar Staiceles vidusskolu sadarbojas daudzfunkcionālā halle – Arēna Rīga. Viņi ir ļoti sportisks kolektīvs, un viņi izvēlējās sveikt trīs mūsu futbolistus, jo futbols ir neatņemama Staiceles vizītkarte”, - teica direktors Juris Krastiņš un Verneram Apiņam, Edgaram Tenisonam, Kristapam Taulavičum pasniedza ielūgumu uz grupas Deep Purple koncertu 18. augustā Arēnā Rīga.


Jau piekto reizi, turpinot tradīciju, uzņēmējs Alfreds Aizbalts (SIA „Staiceles papīra fabrika” direktors) kolektīva vārdā pasniedz skolēniem dāvanas – skolas somas, ar domu, lai cilvēki turpinātu mācības.

A. Aizbalts: „Klausījos, kā meitenes un puiši dzied, ļoti patika, tikai vienas dziesmas vārdi man nepatika, kur dziedāja - par daudz ir cerēts... Nekad nav cerēts par daudz, vienmēr var cerēt, lai būtu labāk. Skolas beidzējiem gribētu teikt – jūs visu laiku mācīja klausīt, būt kārtīgiem, es ieteiktu iemācīties neklausīt, iemācīties teikt „nē”. Kad dzīvē jums tiks piedāvāti slikti varianti, ir jāvar pateikt „nē”. Mūsu kolektīvs sarūpējis dāvanas tiem, kas iestājušies Staiceles vidusskolas 10. klasē – Ingum Talcim, Alvim Vītolam, Audrim Bērziņam (attēlā) un Kasparam Ribakam.”


Interešu izglītības centra „Krustpunkti” direktore Ārija Bakmane apsveica skolēnus, kuri darbojušies centra dažādos pulciņos un arī viņu vecākus: „Apsveicu vecākus, kuri bērnus atveda, iedrošināja un lika palikt. Ne katra bērna nopelns ir, ka viņš „Krustpunkti” pulciņos darbojas kopš 2003. gada. Domāju, tas nopelns vispirms ir vecākiem.

Kristiāna Arnava kopš 2003. gada dziedājusi dažādos ansambļos pie dažādiem pedagogiem, dzied arī tagad, nav izlaidusi nevienu koncertu, nevienu rīkoto pasākumu Staicelē.

Agnese Jančevska darbojas no 2003. gada – sākumā sporta dejas, vēlāk izvēlējās citu mākslas veidu – floristiku. Agnese 2 gadus atpakaļ Staiceles godu aizstāvēja Vācijā Storkovā un šogad arī dosies uz turieni.

Līga Ozola dziedāja, tagad iepaticies kustību teātris.

Lelde Prokopoviča auž nesen, taču šogad piedalījās Latvijas 90. gadadienai veltītajā pasākumā Limbažos un auda novada jostu.

Artūrs Tenisons – sāka dejot, tad izdomāja makšķerēt un makšķerē vēl joprojām.

Vilnis Virsis – makšķerē.

Jānis Kovisārs – makšķerē.

Edgars Tenisons – ieradās „Krustpunktos” 2003. gadā sporta dejās. Līdzīgi kā krievu filmā „Kaukāza gūstekne” par Edgaru varu teikt – sportists, deju čempions un vienkārši foršs puika.

Kristaps Taulavičus - dejoja, aizgāja, makšķerēja, atgriezās dejot, tagad ir čempions makšķerēšanā.”`


Skolotāja Inga Neimane sveica skolēnus, kuri dejojuši viņas vadītajos tautisko deju kolektīvos - Līgu Ozolu (attēlā), Jāni Kovisāru un Vilni Virsi.


Absolventu vecāki, dāvinot skolai ļoti lielu, bet praktisku dāvanu, teica paldies skolotājiem un audzinātājai Inesei par jauniešiem sniegtajām zināšanām, par viņu audzināšanu.


„Kā viss sācies? Ar mazu baltu krekliņu šiem lielajiem bērniem... Pēdējā zvana svētkos bijām baltos kreklos, šodien atkal esam baltos kreklos... Šodien vecāki saņems balto kreklu, kurš simboliski ir tas pats maziņais, jo pēc laika vairs nederēs...” – pavadot absolventus un viņu vecākus teica skolas direktors Juris Krastiņš.


Absolventi kopā ar klases audzinātāju Inesi Baltmani.


Skolotāju kolektīvs kopā ar absolventiem.

VIDEO:
 

Sagatavoja Ieva Drone