Staicele - Reportāžas - Staiceles ritmi

07.06.2008.

„Staiceles ritmi” – pašdarbnieku atskaites koncerts

7. jūnijā tradicionālajā pašdarbnieku atskaites koncertā „Staiceles ritmi” šogad piedalījās:

- pieaugušo kolektīvi – ansamblis „Dziesmu draugi” un „Vecmāmiņu aerobikas” dejotājas;

- interešu izglītības centra „Krustpunkti” audzēkņi – popgrupas „Mini-mini”, „Raibās notiņas” un „Do-re-mi”, sporta deju dejotāji, vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņa kustību teātris;

- Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases, pūšaminstrumentu klases, stīgu instrumentu klases un vokālās klases audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem.

Koncerta piedalījās arī augstākās raudzes mākslinieki – muzicēja Raimonds MACATS, komponists, aranžētājs, producents, taustiņinstrumentu izpildītājs un profesionāls čellists.


Raimonds Macats muzicēja kopā ar Antru Ķesteri.
[VIDEO apakšā]


Pasākumu vadīja un stepu, kopā ar Top Tap Company dejoja Māris PŪRIS, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas sponsors – šajā mācību gadā viņš skolai uzdāvināja aparatūru 3000 latu vērtībā.


Māri Pūris teica, ka pirms desmit gadiem stepu dejojis viens pats, bet tagad viņam vesela kompānija - šobrīd Latvijā vienīgā stepa deju grupa Top Tap Company un vienīgā stepa deju skola Baltijā.
[VIDEO apakšā]


Aizrautīgais stepa deju meistars stāstīja, ka stepa dejotājs vienā sekundē var izdarīt 30 sitienus (tas ir speciāli izmērīts) un jaunajos cilvēkos, ko redzējām uz skatuves, šāds potenciāls ir.


Kopā ar interešu izglītības centra „Krustpunkti” sporta dejotājiem uzstājās arī viņu skolotājs Viktors Abramovs.


Muzicēja skolotāja Katrīna Kalēja un vijoles klases audzēknes - Agnija, Sabīne, Kristīne, Lāsma un Linda.


Ar skanīgām balsīm un šoreiz arī jauniem tērpiem skatītājus „uzrunāja” ansamblis „Dziesmu draugi”.


Popgrupa „Mini-mini”.


Popgrupa „Do-re-mi”.


Popgrupa „Raibās notiņas”.Koncerta programmu ar straujākiem ritmiem bagātināja „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas.


Pie klavierēm Līga Ozola. Koncertā savu māku klavierspēlē rādīja arī Sandija Eglīte un Līga Andersone.


Dziedāja Emīls Konrāds, pie klavierēm Gatis Vanags. Mūzikas skolā dziedāt mācās un koncertā piedalījās arī Dina Čipote.


Saksofonu spēlēja Dāvis Mickevičs, pie klavierēm Antra Ķestere.


Koncertā redzējām kustību teātra priekšnesumu, jo šogad interešu izglītības centrā atkal darbojās vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņš Lilitas Siliņas vadībā.
[VIDEO apakšā]


Pasākuma noslēgumā Staiceles pilsētas dome teica PALDIES skolotājiem, kas strādā ikdienā ar bērniem un pieaugušajiem un ļauj notikt šādiem skaistiem svētkiem.

Katrīnai Kalējai (māca vijoles spēli un popgrupas, ir profesionāla vijolniece, instrumentālā pavadījuma sagatavotāja un skaistas balss īpašniece),

Gatim Vanagam (māca klavieru spēli, ir profesionāls pianists Gatis Vanags, šogad beidza Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju),

Jānim Kalējam (māca solo dziedāšanu Mūzikas skolā, šajā koncertā nav kopā ar mums, jo dzied operā),

Antrai Ķesterei (māca flautas un saksofona spēli Mūzikas skolā, ir sitamo instrumentu speciāliste, topošā džeza zvaigzne, ieguvusi profesionālu izglītību skolvadībā),

Viktoram Abramovam (pirmo gadu māca LNIIC „Krustpunkti” sporta deju dejotājus, ir viens no Latvijas šīs mākslas leģendām),

Lilitai Siliņai (māca kustību teātri, ir vizāžiste, stiliste, studijas „Lipēra” vadītāja),

Dzidrai Rocei (ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja, mūsu kultūras leģenda),

Ārijai Bakmanei („Vecmāmiņu aerobika” vadītāja, ir Mūzikas un mākslas skolas direktore).

PALDIES visiem māksliniekiem, kuri šodien uzstājās!


VIDEO 2m 27s - Māris Pūris un Top Tap Company dejo stepu, muzicē Raimonds Macats kopā ar Antru Ķesteri, Kustību teātri rāda "Vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņš" Lilitas Siliņas vadībā:


Sagatavoja Ieva Drone