Staicele - Reportāžas - Diskusija Staiceles lapā

30.05.2008.

Skolas karoga nolaišana

30. maijā, pirms liecību saņemšanas, Staiceles vidusskolas skolēni un skolotāji pulcējās skolas pagalmā, lai atcerētos pašu labāko, kas noticis aizvadītajā mācību gadā.


Bibliotekāre Iveta apsveica čaklākos lasītājus, kuri aprīļa mēnesī piedalījās Grāmatu svētkos Alojā – Santa Volde, Mārtiņš Eglītis, Laura Poļaka, Juris Antoņuks, Alvis Zālamans, Krišs Pinkulis, Pēteris Kovisārs, Justīne Vītola, Dace Andersone, Aldis Ādamsons.


Jaunsargu pulciņa vadītājs Jānis Voicišs apsveica skolēnus ar sekmīgu mācību gada beigšanu un pastāstīja, ka labākajiem jaunsargiem piešķirtas ceļazīmes uz Vidzemes novada salidojumu, kurš notiks no 2. līdz 5. jūnijam, kā arī uz republikas salidojumu Ādažos.


Katras klases pārstāvji stāstīja labo un skaisto, ko paņems līdzi atmiņās pār šo mācību gadu.

1.klases skolēni šajā mācību gadā ieguvuši daudz jaunu draugu, īpašu paldies teica 9. klases skolēniem, kuru rūpes par mazākajiem izjuta visu mācību gadu, visi iemācījušies lasīt.


2. klases skolēni stāstīja, ka viņiem patīk mācīties, visi sekmīgi pabeiguši šo mācību gadu, septiņiem skolēniem ir tikai vislabākie vērtējumi - 7,8,9. Īpaši viņi lepojās ar diviem izcilniekiem – Krišu (10 balles lasīšanā, viņš ir izlasījis ļoti daudz grāmatu) un Jāni (10 balles matemātikā, viņš kontroldarbos „pārgrauzis” visus cietos riekstus).

Visiem patikuši pasākumi, pārgājieni, ekskursijas, Ziemassvētku Rūķa dāvinātie kārumi, tikšanās ar Raganu un Velnu Skaņākalnā, plunčāšanās Akvalandijā, alu izložņāšana Karogsilā, būdu celšana mežā.

3. klases skolēniem atmiņā palikusi „Viena diena pelēnu dzīvē” (pasākums), ekskursija Turaidas pilī un Mežakaķī, atpūta baseinā pirms katrām brīvdienām.

4.klases skolēniem ļoti patikusi izremontētā klase, pārgājieni un ekskursijas.

5. klases skolēniem ļoti patikušas šī gada literatūras stundas, kurās varēja iet ārā un lasīt grāmatas, arī ekskursijas.


6.a klases skolēni, pēc audzinātājas E. Rudovičas stāstītā, ir ļoti sportiski, viņi šī mācību gada laikā iepazinušies ar jauniem sporta veidiem – slidošanu telpās, slidošanu Rīgas Esplanādē, boulinga spēli, peldējušies Akvaparkā, piedalījušies militarizētās spēlēs, daži ir jaunsargu pulciņā. Skolēni atzīmēja, ka klases kolektīvs ir draudzīgs, patikuši jautrie klases vakari un interesantās ekskursijas.

6.b klase ir viena no sportiskākajām klasēm skolā ne tikai tāpēc, ka viņu klases audzinātājs ir sporta skolotājs Imants Dalka, bet skolēni rādījuši labus rezultātus, piemēram, vieglatlētikas sacensībās, daudzi piedalās jaunsargu pulciņā.


7. klases skolēniem patikušas audzināšanās stundas, kurās tika aicinātas personības – skolas absolventi, staicelieši, bija iespēja daudz no šiem cilvēkiem mācīties. Patikušas pilsētas sakopšanas talkas un bioloģijas stundas, kurās vajadzēja stāstīt par talkām.Arī 8. klases skolēniem vislabāk patikušas tikšanās ar personībām, piemēram, ar žurnālisti Ingu Jērumu un diriģentu Jāni Zirni (augšējos attēlos).

Vēl patikusi projektu nedēļa, talka, ekskursija uz Mežakaķi un klases audzinātāja Vizma Lūse.

9. klases audzinātāja Inese Baltmane teica: „Man ir tas prieks un gods stāvēt savējiem blakus. Patīkamā mums bijis ļoti daudz, bet pats svarīgākais - mēs esam kopā 10 gadus (es nekļūdos!), jo satikāmies 0. klasē.”


10. klases audzinātāja Valentīna Andrejeva teica paldies visiem bērniem par šo mācību gadu un vēlēja saulainu, veselīgu, vitamīniem bagātu vasaru.

11. klases audzinātāja Antra Rudzīte atzīmēja, ka pats svarīgākais visiem kopā bija 6 bērniņu audzināšana, jo vienpadsmitie ir gan tēti, gan mammas.


29. maijā skolā bija sporta spēļu diena, šodien tika pasniegti diplomi laureātiem – 1.-3. vietu ieguvējiem.

2. klase - Alvis Jaunzems, Krišs Pinkulis;

3. klase - Lauma Ustrisova, Dina Čipote, Niks Broms, Linda Čipote, Juris Antoņuks;

4. klase - Megija Kaminska, Kaiva Apiņa, Rihards Pēcis, Mareks Grāvītis, Jānis Masļeņikovs, Mārtiņš Eglītis;

5. klase - Annija Līsmane, Emīls Sprincis, Leons Ustrisovs (1. attēlā), Deniss Kuzmenko;

6. klase - Valdis Celms, Ruslans Miķelis, Lolita Ādamsone, Valts Jaunzems (2. attēlā), Anete Drone, Mare Ķirule, Dāvis Volde;

8.kl. - Randa Grumsle, Anete Vilne, zane Kubuliņa, Madars Grāvītis, Mikus Meikulis, Mārtiņš Sāns un skolotāja – Lana Berga.

Direktora vietniece audzināšanas darbā, skolotāja Antra Rudzīte paldies par sadarbību teica ne tikai klašu audzinātājiem un klašu kolektīviem, vecākiem, vecvecākiem, pašvaldībai,...... bet arī skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem - Dinai Čipotei, Sandijai Eglītei, Martai Graviņai, Lāsmai Grīnbergai, Sabīnei Podskočijai, Anetei Čioptei, Anetei Dronei, Megijai Jurkai (1. attēlā), Lailai Grīnbergai, Randai Grumslei, Anetei Vilnei, Līgai Ozolai (2. attēlā), Andai Timermanei, Evai Smirnovai un Edgaram Straumem.


Internāta vadītājs Edgars Ozols, kopā ar jaukiem vēlējumiem aizejot vasaras brīvdienās, skolēniem atgādināja: „Sargiet sevi – gan uz ceļa, gan uz ūdeņiem! Ja jūs paši sevi sargāsiet, tad arī Dievs jūs sargās!”


Direktors Juris Krastiņš: „Šodien klausoties, konstatēju, ka vislabāk jums patīk ārpus skolas sienām notiekošais – sacensības, ekskursijas u.c. Tā vienmēr mums liekas - kas ir obligāts un pienākums cilvēku ierobežo un apgrūtina...

Skolēni - aizmirstiet visu, ko mēs mācījām, bet šajā vasarā parādiet to, ko esat sapratuši – varat aizmirst reizrēķinu, bet atceraties, ka jāmāk skaitīt nauda, varat nezināt teikuma uzbūvi, bet protiet savā starpā sarunāties... Tad redzēsim, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs.

Skolotājiem – aizmirstiet to, kas bijis, nāks septembris, sāksim visu no sākuma!

Paldies vecākiem, paldies pilsētai un visiem tiem, kas palīdz skolai dzīvot. Pirmajā septembrī gribu parādīt, ka skolā atkal kaut kas būs mainījies.”

Skolas karogs „aiziet” vasaras brīvdienās.

Pēcpārbaudījumi, eksāmeni, izlaidums, pedagoģiskās padomes sēdes, ... vēl daudz priekšā, taču skolas vadība šodien jūtas brīvi.

Sagatavoja Ieva Drone