Staicele - Reportāžas - Talka Lielās ielas 8 pagrabā

22.05.2008.

Divās dienās jaunieši iztīra pagrabu ēkā Lielā ielā 8

Staicelē ir pietiekami liels skaits dažādu nevalstisko organizāciju, visām nepieciešama sava mājvieta. Pagaidām katra to kādā vietā ir atradusi, bet priekšsēdētājs ierosināja - visām biedrībām pa telpai varētu būt vienuviet - ēkā Lielā ielā 8, kuru pašvaldība pašreiz atgūst savā īpašumā. Lai ideja īstenotos, pamazām jāķeras pie darba.

Pagraba telpas šajā ēkā iecerēts nodot makšķernieku rīcībā – te būtu gan makšķernieku biedrības „Ūdensroze”, gan interešu izglītības centra „Krustpunkti” makšķerēšanas pulciņa dalībnieku mājvieta. Tādēļ Jānis Bakmanis aicināja visus interesentus, it īpaši jauniešus pagraba tīrīšanas talkā.

Šīm aktivitātēm sekoju līdz ar fotoaparāta aci, tādēļ gribu teikt, ka atsaucība uz darbu bija maza. Vairāki jaunieši pat apsolīja, ka būs, bet tā arī neieradās. Tiem, kas strādāja, jāsaka vislielākais paldies par aizrautību un lielo padarīto darbu.


Mani pārsteidza, ka visčaklākās, visapņēmīgākās un neatlaidīgākās izrādījās meitenes.


Sākumā izskatījās šādi...


Pagraba telpās ir divi nelieli logi, tāpēc pilsētas elektriķis Māris Borisovs palīdzēja tās apgaismot.


Ludis domā par veco svaru nodošanu metāllūžņos.

Pirmajā dienā strādāja Staiceles vidusskolas jaunieši – Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja Dārta Vilne, Anete Vilne, Līga Ozola, Leons Ustrisovs, Ludis Ustrisovs un Kristers Talcis.


Otrajā dienā – Dārta un Anete Vilnes, Līga Ozola, Leons Ustrisovs, Kristaps Taulavičis un Reinis Graviņš. Otrajā dienā ar jauniešiem kopā strādāja makšķerēšanas pulciņa skolotājs Jānis Vizoris, arī viņam prieks par to, ka top pašiem savas telpas. Uz piebildi, ka mitrajā pagrabā varētu būt nemīlīgi, viņš optimistiski atbildēja, ka tagad ir dažādi materiāli, lai visu mājīgi varētu iekārtot.


Īpaši gribu atzīmēt to, ka divas dienas kopā ar jauniešiem, stundas neskaitot, strādāja Komunālā uzņēmuma traktora vadītājs Guntis Burbulītis. Viņš paņēma pretī visus neskaitāmos gruvešu spaiņus, ko talcinieki iznesa no pagraba.

Izpilddirektors Agris Rubenis pastāstīja, ka pilsētas dome rūpēsies, lai pagraba telpās tiktu ierīkots apgaismojums un siltums, taču par tālāko telpu iekārtošanu būs jādomā pašiem jauniešiem, nauda jāmēģina piesaistīt ar projektiem.

Ieva Drone