Staicele - Reportāžas - Vecmāmiņu aerobika

26.04.2008.

Sadanco „Vizbuļputenī”

26. aprīlī Staiceles „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas devās uz Ogri. Tur Ogres Kultūras centra deju grupa „Astras” aicināja senioru kolektīvus uz sadanci „Vizbuļputenī”. Pasākumā piedalījās 9 dejotāju kolektīvi no Jaunjelgavas, Talsiem, Tukuma, Vaidavas, Skrīveriem, Rojas un Staiceles, kā arī mājinieki, dziedāja vīru vokālais ansamblis no Taurupes.

Staicelietēm pasākums patika un ogrēnietes raksta tā: „Pēc sadancošanas un koncerta mēs, Ogres kultūras centra kolektīvs "Astras", sūtām sveicienus "Vecmāmiņu aerobikai" un prieka vēsti par jūsu dejot prasmi un tām daudzajām, interesantajām dejām, kuras mums bija izdevība redzēt. Aptaujājot citus viesus, jāsecina, ka visiem ļoti patika jūsu sniegums.


Īpaši „Chili chacha”,


„Rama Lama Ding Dong”, „Bye-bye”, un Latgales dāmu pops - deja „Topmodele”.

Mēs ļoti priecājamies par šo tikšanos un ceram, ka tādas būs vēl daudzas.

Vēlot veiksmi, prieku un veselību - "Astras" un vadītāja Māra.”

Sagatavoja Ieva Drone,
Agra Rubeņa foto