Staicele - Reportāžas - Staiceles bibliotēka

26.04.2008.

Pirmie soļi uz bibliotēku

Mūsu dzīve bez grāmatām nav iedomājama – tās sniedz vērtīgu informāciju un rosina iztēli. Kad un kā iepazīstamies ar grāmatu pasauli? Vai visiem mazuļiem aizņemtie vecāki kādreiz palasa priekšā pasaciņu? Šie jautājumi rosināja bibliotēkas vadītāju Anitu domāt par to, kā ar grāmatām iepazīstināt pašus mazākos staiceliešus – 2-3 gadīgos bērniņus, kas drīz vien būs jaunie lasītāji. Viņa iesaistījās Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas apakšprogrammā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku", gūstot atbalstu savām idejām.


Tāpēc šogad Bibliotēku nedēļa veltīta mazajiem lasītājiem un 26. aprīlī pilsētas bibliotēkā pulcējās 2-3 gadīgie bērni kopā ar saviem vecākiem un vecvecākiem.


Ar stāstiem par Burtumāju un peļu dzīvi viņus sagaidīja divas peles – Grieta un Dārta (skolotājas Kaija un Jautrīte).


Pēc kopīgas rotaļas jaukos bibliotēkas ciemiņus „peles” aicināja tālāk – bibliotēkas bērnu stūrītī, kur viņi saņēma dāvanu – Māras Cielēnas un Irēnas Lūses veidoto grāmatu „Burtumāja” un krāsainos zīmuļus.


Sākumā mazie lasītāji bija pavisam kautrīgi, ...


... taču vēlāk katrs atrada ko interesantu – kādu grāmatu lielajos plauktos, burtiņus, spēles.


Aizraujoša un pārdzīvojumu pilna bija fotografēšanās ar „pelēm”.


Mazie kopā ar vecākiem un vecvecākiem skatījās Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas Ingūnas Radziņas Ceļojošo leļļu kolekciju.


Reizēm mazāki par lellēm, viņi gribēja ne tikai zināt par tām, bet arī pieskarties un izpētīt.


Ritvars kopā ar māmiņu un bibliotēkas vadītāju Anitu draudzīgā sarunā par grāmatu lasīšanu.

Aktivitātes projekta ietvaros turpināsies rudenī – pasaku darbnīcās notiks pasaku priekšā lasīšana, iejušanās pasaku tēlos, ceļojumi pa burtu ābeci un ciparu pasauli, rotaļas un kopīga Ziemassvētku Rūķa gaidīšana gada beigās. Tas viss kopā ar vecākiem un vecvecākiem, lai rosinātu bērnu vispusīgu attīstību un Staiceles bibliotēka kļūtu par ģimenes bibliotēku.

Sagatavoja Ieva Drone