Staicele - Reportāžas - Iedzīvotāju sapulce

16.04.2008.

Iedzīvotāju sapulce

16. aprīlī, pēc deputātu U. Rumbas, A. Bondara, A. Šišlo un A. Krūzīša ierosinājuma, notika deputātu, domes darbinieku un iedzīvotāju tikšanās.

Sapulci iesāka domes izpilddirektors Agris Rubenis, stāstot par lielākajiem darbiem, kas pilsētā paveikti izglītības, sociālajā, kultūras un komunālajā jomā 2007. gadā un šī gada sākumā. Lielākais jaunais objekts ir skolas katlumāja, kas veiksmīgi nodota ekspluatācijā šī gada 9. aprīlī. Pie katlumājas ir zēnu darbmācības klases, kas vēl jāiekārto ar atbilstošu aprīkojumu. Lielāku uzmanību izpilddirektors pievērsa speciālā budžeta (ceļa naudu) izlietojumam pagājušā gadā un šī gada plāniem, lai gan konkrēta valsts iedalītā naudas summa nav zināma vēl šodien, vien solījums, ka mazāk kā pagājušajā gadā nebūs. Par to rakstīts izdevumā „Kastanis” Nr. 89. Jauna ziņa ir tā, ka ceļš Liepiņas – Kabi tiks pārņemts valsts īpašumā, pašlaik notiek dokumentu noformēšana.

Domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis atgādināja, ka 2005. gada vēlēšanās esam balsojuši par cilvēkiem, kuri piedāvāja savu programmu Staiceles attīstībā. Tādēļ viņš šodien pārskatīja saraksta „Jaunais laiks” deputātu solīto.

Teritoriālais plānojums izstrādāts; projekta „Ziemeļu stīga” tālākvirzībā patreiz notiek sarunas par autobusa maršruta Mazsalaca – Staicele atjaunošanu, varbūt pēc kāda laika varēs runāt arī par asfaltu šajā ceļa posmā.

Staiceles pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu objektu „Stārķu pils” pabeigt publiskā partnerībā. Ja 6 mēnešu laikā neizdosies investoru atrast, objektu pārdos izsolē.

Šī gada maijā akreditācija jāiegūst Lībiešu muzejam „Pivälind” un novadpētniecības muzejam, tādēļ tur pašlaik notiek remontdarbi, lai muzeju sakārtotu atbilstoši tam, kā pagājušajā gadā norādīja akreditācijas komisija. Ir izveidots Tūrisma informācijas centrs, kur visa veida informācija par pilsētu un lauku teritoriju pieejama ne tikai tūristiem, bet ikvienam.

Eiropas Stārķu pilsētu organizācijas (ESCO) ietvaros veiksmīgi darbojas jauniešu apmaiņas programmas saistībā ar keramiku, floristiku, teātra mākslu un saksafona konkursiem.

Pa posmiem notiek Staiceles vidusskolas rekonstrukcija un sporta halles celtniecība. Šo lielo projektu atbalsta Latvijas Futbola federācija, pieņemot lēmumu, ka Staicele ir Latvijas Jaunatnes futbola bāzes vieta. Tiek domāts par jaunatnes mākslas centra izveidi bijušajā fabrikas direktora mājā Lielā ielā 36, kura pašlaik tiek pārņemta pašvaldības īpašumā.

Komunālajā saimniecībā – ūdens apgādes tornī uzstādīta atdzelžošanas iekārta, attīrīšanas ietaisēs uzstādīta asenizācijas pieņemšanas sistēma. Uzsākta kanalizācijas sistēmas sakārtošana.

Ceļu un ielu sakārtošanai tiks piesaistīta Eiropas nauda, bet vispirms remontējamiem posmiem jāizstrādā projekti. Tāds jau ir centram, sākot no autoostas līdz Dzirnavu ielai. Par regulāru ceļu greiderēšanu gan pilsētā, gan lauku teritorijā tiek meklēta iespēja slēgt līgumu ar ceļu uzturētājiem.

Sapulces turpinājumā iedzīvotāji uzdeva dažādus jautājumus, uz kuriem saņēma izsmeļošākas vai skopākas atbildes. Rūpju lokā kārtība pilsētā gan privātajos, gan pašvaldības īpašumos – ar klūdziņām aizaugusī pļava Salacas krastā; benzīntanka apkārtne; pēc ugunsgrēka nenolīdzinātās vietas, kur bija šķūnīši, un tagad iedzīvotāji izlej samazgas; gaišā diennakts laikā pilsētā ieslēgtā elektrība; klaiņojošie suņi; jauniešu skaļā uzvedība pēc plkst. 23; sabrukušās kāpnes pie Stārķu pils avotiņa; kā nogādājam līdz mājām gāzes balonus un kā tos pieslēdzam u.c.

Daudzus kaitina ielu sliktais stāvoklis pilsētā, īpaši jau Lielās ielas bedres. Tur, pēc izpilddirektora solījuma, tuvākajā laikā tiks iebērta grants. Lielās ielas rekonstrukcijai vispirms jāizstrādā projekts, tad var plānot konkrētus darbus. Deputāte Aina Berga lūdza iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par Lielās ielas posma no Nākotnes ielas līdz kapiem asfaltēšanu, ko deputāti nolēmuši šajā gadā uzsākt. Viedokļu vietā izskanēja viens jautājums: „Cik bieži ceļš uz kapiem gada laikā tiek greiderēts? Asfalts tur nekad nav bijis, bet tik slikts ceļš kā tagad, arī nē.”

Iedzīvotājus neapmierina ilgās rindas pie ģimenes ārsta, taču līdzīgs problēmas ir visā valstī, pat galvaspilsētā Rīgā.

Tika cilāts jautājums par pabalstiem maznodrošinātajiem. Kāpēc mēs dodam, ja šos cilvēkus nav iespējams redzēt nevienā talkā vai pilsētas labiekārtošanas darbos? Citam var lūgties kaut mēnesi, vēl kāds pat ar tiesas lēmumu nav piedabūjams strādāt. Taču te pilsētas domes deputāti un darbinieki ir bezspēcīgi valstī pastāvošo likumu priekšā, atliek vienīgi rakstīt ierosinājuma vēstuli valdībai, ka steidzami nepieciešamas izmaiņas, citādi strādātnegribošo skaits tikai pieaug.

Sapulcē tika izteikti vairāki ierosinājumi - organizēt pašu iedzīvotāju reidus, kas kontrolētu kārtību pilsētā pēc plkst. 23; Staiceles pilsētas interneta mājas lapā vajadzētu diskusiju lapu, kur katrs ar pilnu vārdu un uzvārdu varētu izteikt savu viedokli; izdarīt ekonomiskos aprēķinus, cik mūsu pilsētai gadā ienes tūrisms u.c.

Deputāti, kas pilsētas domē tika ievēlēti no saraksta „Staicele – Vīķi – Rozēni” atskaiti par to, kā strādājuši pēc izvirzītās programmas, nesniedza, bet Uldis Rumba un Alvis Bondars izteica iedzīvotājiem savu viedokli, kādēļ daudzu pilsētai svarīgu lēmumu pieņemšanā balso „pret” vai ir atturējušies. Pašvaldības policists par darbu ar jaunatni saņēma uzslavu, mājas lapas veidotāja – nopēlumu, ka nav reklamēta šī sapulce. A. Bondars uzskata, ka iedzīvotāju sapulcei jābūt katru gadu. Viņaprāt pašvaldībai jādomā, lai iedzīvotājiem ir labāk – jānodrošina doktorāta darbība, jāuztur kārtībā ielas un ceļi, tad var būvēt „gaisa pilis”, kā, piemēram, ieguldīt naudu tūrisma attīstībā.

P.S. Sapulcē tikai viena kundze teica paldies Alvim Bondaram par sniegto atbalstu pēc ugunsgrēka, pārsvarā bija dzirdama kritika, kas ar cieņas pilnu attieksmi izteikta pati par sevi ir pārmaiņas rosinoša, bet reizēm var „sagraut” uz ilgu laiku. Šķiet, ka daudz vēl mums jāmācās diskusiju kultūra, jo pēc sapulces saņēmu lūgumu konkrētus jautājumus presē neatspoguļot.

Sagatavoja Ieva Drone