Staicele - Reportāžas - Talka kapos

14.04.2008.

Talkā kapos padarīts ļoti daudz

Staiceles Lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” dāmu darbībā ikgadēja tradīcija ir kapsētas sakopšanas talkas organizēšana pavasarī. Šogad visiem liels prieks un īsta gandarījuma sajūta par padarīto, jo izdevās piepulcināt vīrus ar tehniku no Staiceles Komunālā uzņēmuma, makšķernieku biedrības „Ūdensroze” un pensionāru biedrības „Staiceles seniori”. Talciniekus 14. aprīlī atbalstīja arī saulainais laiks.

Komunālā uzņēmuma direktors Kārlis Kļaviņš kopā ar kapu kopēju Ilgu Zēģeli un talkas organizatoriem pirms tam izvērtēja, kādus darbus dot talciniekiem. Klubiņa „Saulgriezes” vadītāja Ārija Korpas kundze ir skaisti sakoptas lauku mājas saimniece, tāpēc arī viņa, ar savu vērīgo skatu uzlūkojot kapsētas teritoriju, ierosināja šogad darāmos darbus un priecājās, ka tika uzklausīta.


Kopumā kapsētā rosījās ap 30 cilvēku. Tika padarīts ļoti daudz.


Ceļmalas grāvjus sakopa Nauris, Raita un Gatis.


Lielākais pulciņš „Saulgriezes” dāmu strādāja pie pērno lapu grābšanas.


Te centīgi tika izlīdzināta atkritumu kaudze, kas atradās pārāk tuvu kapu kopiņām.


Vīri zāģēja un aizvāca nokaltušos kokus. Paldies Jānim Treijam, gan makšķernieku biedrības, gan pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājam, kurš aktīvi aicināja „savus” vīrus piedalīties talkā. Viņš gan bilda, ka vecākajiem vīriem veselība vairs nav tik stipra, lai strādātu smagos darbus.


Un pats galvenais – tika sakārtots kapsētas „dzīvības avots” – ūdens ņemšanas vieta, kas šobrīd ir koka kaste, kurā ietek avota ūdens. Komunālā uzņēmuma direktors pēc staiceliešu lūguma domā par akas ierīkošanu, jo karstā vasarā avotiņš mēdz izžūt.


Felikss Taulavičus, Kārlis Kļaviņš un Andrejs Zeiļuks sprieda, kur un kā labāk sakārtot ūdens ņemšanās vietu kapsētā. Talkas laikā Felikss Taulavičus un Andrejs Zeiļuks izveidoja jaunu, lielāku kasti, kur uzkrāsies tīrāks ūdens. Felikss zināja stāstīt, ka netālu no avotiņa bijusi māja un aka.


Īpašu paldies talkas organizatori teica Komunālā uzņēmuma direktoram Kārlim Kļaviņam, kurš izplānoja darāmo, norīkoja darbos visu „savu” komandu, pieaicināja staiceliešus, vadīja darbus un strādāja arī pats.

Noslēgumā talcinieki pulcējās Ainas Bergas, vienas no „Saulgriezēm”, mājas pagalmā, kur varēja cienāties ar kāpostu zupu un dancot dzīvās mūzikas pavadījumā. Muzikanti Antis Bergs un Ziedonis Pelēkais spēlēja līdz pusseptiņiem vakarā.

Paldies visiem atsaucīgajiem talciniekiem un kapsētas kopējai Ilgai Zēģelei par godprātīgi ikdienā padarīto darbu, jo visi, kas pabijuši klusajā vietā Salacas krastā, atzīmē kapsētas īpašo sakoptību.

Sagatavoja Ieva Drone